Nyhetsarkiv

12 nyheter

Besöksdata för läsåret 2022–23 har publicerats

10.05.2022
För de flesta skolor är åtminstone ett av dessa besök nu synligt i Konsttestarnas system. Skolans kontaktperson för Konsttestarna kan se besöken av alla klasser i skolan genom att logga in i systemet. Nya lärare med ansvar för årskurs 8 under läsåret 2022–2023 får koder och inloggningsinformation via e-post denna vecka, varefter de får tillgång till information om besök som redan bokats åt klasserna.
Läsa mer

Nya distansupplevelser för Konsttestarna har publicerats

23.03.2022
Vi erbjuder Konsttestarna både onlineupplevelser som kräver bokning och inspelningar som skolorna kan se på, på eget initiativ. Helheterna inom vårt utbud av distansupplevelser evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsredskap. Utbudet av upplevelser som du kan ta del av på eget initiativ har publicerats i Konsttestarnas-system. En del helheter syns redan nu i systemet, medan andra färdigställs senare denna vår.
Läsa mer

100 % av skolorna åter med – se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 här

21.02.2022
Skolornas anmälningstid till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 gick ut i februari. Till vår glädje kan vi åter en gång meddela att hundra procent av alla högstadieskolor i Finland anmält sig till Konsttestarna. Vi får således möjlighet att erbjuda alla åttondeklassare i Finland högklassiga konstupplevelser även nästa läsår. Se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 i den här artikeln.
Läsa mer

Konsttestarnas distansupplevelser går att boka nu

17.02.2022
Vi har sammanställt ett utbud av Konsttestarnas distansupplevelser som kan användas av skolgrupper. Utbudet består av både digitala upplevelser som kräver tidsbokning och inspelningar som skolorna kan se på egen hand inklusive pedagogiskt material. Distansupplevelserna kommer att erbjudas i mars–maj 2022 och de kan utvärderas med Konsttestarnas utvärderingsverktyg.
Läsa mer

Skolornas anmälan till läsåret 2022–2023 börjar den 12 januari

12.01.2022
Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 har nu startat och pågår till onsdagen den 2 februari 2022 . Även skolor som för närvarande deltar i Konsttestarna behöver anmäla sig för nästa läsår. Under läsåret 2022–23 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök.
Läsa mer

Ett besök i huvudstaden är också medborgar- och demokratifostran

05.01.2022
I år har högstadieskolor för första gången möjlighet att själva välja om de vill delta i två Konsttestarna-närbesök under det följande läsåret (2022–2023) eller i ett närbesök och ett besök på riksnivå. Skolan ska meddela sitt val i anslutning till sin anmälan. Vi uppmuntrar rektorerna att välja modellen på riksnivå om skolans ekonomiska situation tillåter det! Anmälningstiden till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 är 12.1–2.2.2022.
Läsa mer

Vad då Konsttestarna? Vilken nytta har eleverna och lärarna av konsttestning?

01.01.2022
Fonderna och UKM satsar i genomsnitt 40–100 euro per elev på konstbesök. Sammanlagt satsas 3–7 miljoner euro på konsttestarverksamheten per läsår beroende på om det ordnas en eller två konstupplevelser per läsår och om besöken riktar sig till närområdet eller längre bort. Men vad ger konsttestningen den unga? Eller läraren? Läs den här artikeln för att ta reda på det!
Läsa mer

Användning av coronapasset för besök hos Konsttestarna

10.12.2021
Enligt anvisningar som vi har fått av Regionförvaltningsverket är utflykter som läroanstalter ordnar till olika föreställningar som anses vara offentliga tillställningar föremål för eventuella regionala sammankomstbegränsningar. En privat föreställning för till exempel en skolklass eller för flera skolklasser från samma skola är dock inte en offentlig tillställning som omfattas av sammankomstbegränsningar.
Läsa mer

Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2022-2023

25.11.2021
Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2022-2023 öppnar på tisdag, den 7 december 2021 och stängs den 5 januari 2022. Konstfältets organisationer kan ansöka om att bli ett besöksmål genom att lämna in en elektronisk ansökan i Suomen Kulttuurirahastos ansökningssystem. Ansökningens resultat informeras i februari 2022.
Läsa mer

Extra programansökan till Konsttestarna för perioden 2021–22

05.10.2021
Den 1.11.2021 öppnar Konsttestarna ytterligare en programansökning för att hitta nya sätt att producera konstupplevelser under undantagsförhållanden. Målet är att hitta alternativa sätt att göra konst tillgänglig för högstadieelever utan fysisk närkontakt eller offentliga evenemang på konstinstitutioner.
Läsa mer