För konstaktörer

Om er konstinstitution har blivit vald till Konsttestarna, hittar du instruktioner för förberedelser inför skolklassernas besök, samt tips om god praxis och exempel på konstbesök med hisnande framgång på sidan Publikarbete och konstaktörernas verksamhetsprocesser i Konsttestarna.

Allmän information för konstaktörer

Konstaktörerna kan via Konsttestarna-kulturpedagogikprogrammet erbjuda åttondeklassisterna konst som många av ungdomarna inte tidigare haft tillfälle att uppleva. I det oförglömliga konstbesöket ingår publikarbete som är anpassat för åldersgruppen. I besöken ingår för- och efterarbete, vars material konstaktörerna sammanställer och förmedlar i förväg till skolorna via Konsttestarsystemet.

Syftet med för- och efterarbetet är att erbjuda ungdomarna stöd och verktyg för att bearbeta konstupplevelsen, samt erbjuda dem bakgrundsinformation om konstverket och dess skapelseprocess, konstformen och konstnärens arbete. Det pedagogiska materialets syfte är också att lära ungdomarna om konstupplevelsernas besöksetikett.

Efter konstbesöket ombeds ungdomarna att recensera sina upplevelser i vår recensionsapplikation. Resultaten publiceras på Konsttestarnas nätsidor. Konstaktörerna får direkt respons av ungdomarna via Konsttestarna, och kan via recensionerna utveckla sitt programinnehåll som de erbjuder ungdomarna.

Konsttestarna finansieras av Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden samt av Undervisnings- och Kulturministeriet enligt riksdagens beslut. Konsttestarna bekostar resekostnaderna och inträdesbiljetterna för åttondeklassisterna och deras lärare. Verksamheten koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Konstaktörernas programansökan

Varje år anordnas en programansökan för det kommande läsårets besöksmål. På ansökningsblanketten presenterar konstaktören programmet och publikarbetet som de erbjuder för Konsttestarna. På ansökningsblanketten efterfrågas också bland annat max- och minimimängd publik för att konstorganisationen ska kunna delta i Konsttestarna. 

Man kan erbjuda alla konstformer för ungdomarna att konsttesta. Dock räcker det inte med en vanlig museirundtur, konsert eller föreställning, utan aktörerna förväntas göra en noggrant planerad helhet. I valet av besöksmål läggs fokus på konstnärlig kvalitet och innovativt publikarbete, riktad till ungdomarna. Den ansökande måste vara yrkesverksam inom konstfältet.

I Förbundet för barnkulturcenter i Finland, som koordinerar Konsttestarverksamheten, centrala värderingar ingår jämlikhet och tillgänglighet, det vill säga barn och ungas rätt att delta och uppleva konst oberoende av till exempel rörelsehinder, behov av stöd, modersmål eller familjens socioekonomiska status. På grund av detta frågas av ansökarna även om besökmålets tillgänglighet och hjälpmedel.

konstaktörernas programansökan för läsåret 2024–2025

Programansökningen för läsåret 2024–25 kommer att organiseras i SKR:s ansökningssystem, under perioden 15.11.–8.12.2023. Länk till ansökningssystem: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx

För mer information klicka här!

Se även inbandningen av ansökningsinfon:

Lästips: Gamylerna berättar -artikelserie (på finska)

I vår artikelserie “Gamylerna berättar” delar vi insikter av våra gamyl-koordinatorer i Konsttestarna, samt av våra långtids samarbetspartners från konstorganisationerna om publikarbete med fokus på ungdomarna.

Osa 1/5: Nuoren arvostava kohtaaminen

Osa 2/5: Monta tietä onneen

Osa 3/5 Sekä nuoret että taiteilijat tarvitsevat valmistelua

Osa 4/5 Innostus tarttuu

Osa 5/5 Kasilähtöisyyttä ja ketterää kehittämistä