Taidetoimijoille

Tarkempaa tietoa Taidetestaajien prosessista ja yleisötyöstä ohjelmassa mukana oleville (ja muillekin kiinnostuneille) taidetoimijoille löydät sivulta ”Yleisötyö ja taidetoimijoiden prosessi Taidetestaajissa”. Pääset sivulle klikkaamalla alla olevaa pinkkiä nappia. Sivulta löydät mm. taidetoimijoiden Näin se menee -oppaan, laskutusohjeet sekä linkit logo- ja kuvapankkeihin.

Yleistä tietoa taidetoimijoille

Taidetoimijat pääsevät taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa tarjoamaan kahdeksasluokkalaisille taidetta, jollaista moni nuori ei ole aikaisemmin kokenut. Ikimuistoiseen taidevierailuun sisältyy taidekokemusta syventävää, ikäryhmälle soveltuvaa yleisötyötä. Taidetoimijoiden valmistavat vierailun etukäteis- ja jälkityöskentelymateriaalit (”etkot ja jatkot”), toimitetaan etukäteen kouluille Taidetestaajat-järjestelmän kautta.

Etkojen ja jatkojen tarkoituksena on tarjota nuorille taidevierailun tueksi ja taustaksi syventävää tietoa kyseessä olevasta taidemuodosta, taiteilijan työstä ja teoksen valmisteluprosessista sekä siitä, miten vierailulla käyttäydytään. Tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan perustellun mielipiteen siitä.

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemuksensa arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestauksen kautta taidetoimijat saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa. Nuorten palautteen ansiosta myös Taidetestaajat kehittää toimintaansa.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön eduskunnan päätöksellä rahoittama Taidetestaajat-toiminta kustantaa kahdeksasluokkalaisten ja heidän opettajiensa pääsymaksut ja kuljetukset taidevierailuille. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidetoimijoiden ohjelmahaku

Jokaisen lukuvuoden vierailukohteista järjestetään ohjelmahaku. Hakulomakkeella taidetoimija esittelee Taidetestaajiin tarjoamansa ohjelmakokonaisuuden sisältäen yleisötyön. Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön enimmäis- ja vähimmäismäärällä taidetoimija voi osallistua Taidetestaajiin.

Nuorten taidetestattavaksi voi ehdottaa mitä tahansa taidelajia. Tavallinen museokierros, konsertti tai näytelmä ei kuitenkaan riitä, vaan taidetoimijoilta odotetaan huolella suunniteltua ja osallistavaa kokonaisuutta. Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innostavaa, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Taidetestaajia koordinoivan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ydinarvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, eli lasten ja nuorten oikeus osallistua ja kokea taidetta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi hakijoilta kysytään myös vierailukohteen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Lukuvinkki: Konkarit kertovat -artikkelisarja

Artikkelisarjassamme ”Konkarit kertovat” jaetaan Taidetestaajien konkarikoordinaattorien sekä ohjelmassa pitkään mukana olleiden taidetoimijoiden oivalluksia yleisötyöstä nuorten kanssa. Miten saada nuoret innostumaan ja osallistumaan taidevierailuilla? Mihin kannattaa panostaa ja mitä virheitä välttää? Sarjasta ovat ilmestyneet seuraavat artikkelit: