Info

Mikä Taidetestaajat?

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma vie joka vuosi Suomen kaikki kahdeksasluokkalaiset – noin 70 000 nuorta ja heidän noin 5 000 opettajaansa – vierailulle yhteen tai kahteen korkealaatuiseen taidekohteeseen ympäri Suomen.

Kouluryhmille tarjotaan pääsyliput ja kuljetukset esimerkiksi oopperaan, teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Vierailut sopivat opetussuunnitelman tavoitteisiin ja mahdollistavat kouluille muun muassa useiden oppiaineiden taidepainotteisen yhteistyön sekä tarjoavat uusia oppimisympäristöjä koulurakennuksen ulkopuolella.

Taidetoimijat ja taiteilijat saavat nuorilta suoraa palautetta, jonka perusteella he voivat kehittää sisältöjään myös nuorta yleisöä puhuttelevaksi ja lisätä tarjontaansa nuorille suunnattua ohjelmaa.

Taidetestaajat-toiminta tarjoaa lisäresurssin koulun taidekasvatukseen sekä kansalais- ja demokratiakasvatukseen. Kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi liikuntarajoitteista, äidinkielestä tai asuinpaikasta riippumatta.

Taidetestaajat käynnistyi Suomen Kulttuurirahaston toimesta lukuvuosina 2017–2020. Päärahoittajana toimivan Suomen kulttuurirahaston lisäksi toimintaan lähti mukaan Svenska kulturfonden. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidetestaajat - Info. Mikä Taidetestaajat?

Mitkä ovat toiminnan tavoitteet?

Taidetestaajat-toiminnan tavoitteena on purkaa myytti taiteesta vaikeana lajina sekä tarjota nuorille ikimuistoisia taidekokemuksia ja tilaisuuksia harjoitella oman mielipiteen perustelemista. Toiminnan avulla pyritään myös kehittämään suomalaisen taidekentän osaamista nuorille ja kouluille suunnattujen sisältöjen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Taidevierailuihin liittyy myös elämystä syventävää yleisötyömateriaalia, jonka puitteissa oppilaat pääsevät esimerkiksi tutustumaan tarkemmin kyseiseen taidemuotoon sekä taiteilijoihin taide-elämysten takana.

Taidevierailujen jälkeen nuorilla on mahdollisuus jakaa ajatuksiaan, oivalluksiaan ja mielipiteitään. Heitä varten on luotu selainpohjainen sovellus, jolla he arvioivat taide-elämyksensä. Nuorten antamia arvioita voit tarkastella täällä.

Peruskoulun tarjoamalla taidekasvatuksella on suuri tasa-arvoistava merkitys, sillä nuorten mahdollisuudet osallistua koulun ulkopuoliseen kulttuuritoimintaan ovat muutoin hyvin pitkälle sidoksissa perheen koulutus- ja tulotasoon. Selvitysten mukaan taidekasvatus kehittää lasten ja nuorten tunne- ja empatiataitoja, joita pidetään tulevaisuuden tärkeimpinä työelämä- ja kansalaisuustaitoina.

Taidetestaajat tuo nuorten äänen kuuluviin ja päästää aikuiset kurkistamaan nuorten maailmaan. Kahdeksasluokkalaisten antamat arviot tarjoavat kaikille kulttuurin kokijoille tuoreen näkökulman vanhoihin klassikoihin ja tuoreisiin teoksin.