fbpx

Rekisteriseloste

EU:n tietosuoja-asetus, 2016/679, voimaan 25.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry (yhdistys)
2719339-1
Keskustori 4, 33100 Tampere
puhelin +358 40 820 5425
sähköposti info@lastenkulttuuri.fi tai etunimi.sukunimi@lastenkulttuuri.fi

Rekistereistä vastaava henkilö

Joonas Keskinen, päällikkö, Taidetestaajat-toiminta
yhteystiedot yllä
sähköposti joonas.keskinen@lastenkulttuuri.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Taidetestaajat-toiminnan toteuttaminen mukaan lukien koulujen ja taidelaitosten ilmoittautuminen, matkojen järjestäminen ja vierailukohteiden arviointi.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin on tallennettu sähköisesti koulujen vastuuopettajien, yhteyshenkilöiden ja rehtoreiden nimet ja yhteystiedot. Lisäksi rekisteriin on tallennettu sähköisesti taidelaitosten ja henkilötietojen käsittelijöiden yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot. Rekisteri ei sisällä koulujen oppilaiden tai muiden nuorten henkilöiden tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja rekisteröidyn oikeudet

Käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterissä käsitellään ainoastaan osoitetietojen kaltaisia tietoja, joiden käsittelyyn liittyvät riskit ovat vähäiset. Rekisteriä ei käytetä automaattisen päätöksenteon pohjana.
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoonsa se, mitä tietoja hänestä on rekisteröity. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot korjatuksi ja oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista. Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).

Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyä on rajoitettu (kts. alla).

Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Rekisterinpitäjän lukuun ja ohjeiden mukaan henkilötietoja käsittelevät

  • HiQ Finland Oy Taidetestaajat-sivuston kehittäjänä ja ylläpitäjänä
  • Mercantus Oy resursointiin käytettävän ohjelmiston toimittajana
  • Planet Internet Oy palvelin- ja tallennustilan tarjoajana.

Rekisterinpitäjä ei siirrä tai luovuta tietoja muihin tarkoituksiin taikka EU alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytys ja suojaus

Tiedot säilytetään Taidetestaajat-toiminnan keston ajan vuoden 2024 loppuun saakka, minkä jälkeen rekisteri lakkautetaan ja tiedot poistetaan. Tietojen säilytyksen toteuttaa Planet Internet Oy. Pääsy rekisteriin edellyttää salasanaa. Tietoja saavat käsitellä ainoastaan ne, joiden työ sitä edellyttää.