Yleisötyö ja taidelaitosten toimintaprosessi Taidetestaajissa

Näin se menee! – taidelaitosten toimintaopas

1. Taidelaitosten ohjelmahaku

2. Sopimusprosessi

 • Taidetestaajat-koordinaattori ilmoittaa taidelaitokselle arvion lippumäärästä
 • Taidelaitos määrittelee elämysajat ja luo alustavat elämyskuvaukset Taidetestaajat-järjestelmään
 • Etkojen ja jatkojen sparraus

3. Taidetestaajat-koordinaattorit varaavat vierailuajat ja matkaliput luokille

4. Taidelaitos suunnittelee ja toteuttaa hakemusvaiheessa kuvaamansa etkot ja jatkot valmiiksi ja lataa ne Taidetestaajat-järjestelmään viimeistään 1,5 kuukautta ennen ensimmäistä elämystä

5. Taidelaitos lähettää tervetulokirjeen kouluihin n. 2 viikkoa ennen vierailuja

6. Vierailu

 • Nuorten saapuessa toivotetaan nuoret tervetulleiksi ja kerrataan käytännön asiat
 • Vierailun päättyessä muistutetaan nuoria arvioiden antamisesta ja hyvästellään nuoret

7. Taidelaitos lähettää kouluille kiitoskirjeen viimeistään 2 viikkoa vierailun jälkeen

8. Reflektointi

 • Taidelaitos tutustuu nuorten antamiin arvioihin
 • Käydään koordinaattorin kanssa läpi, mikä onnistui ja onko jotain, mitä voitaisiin vielä kehittää
 • Taidelaitoksen yleisötyöntekijät, taiteilijat ym työryhmä antaa meille palautetta yhteistyöstämme
 • Taidelaitos laskuttaa pääsyliput tarkastettuanne määrän koordinaattorinne kanssa

ETKOT

Taidetestaajien joukossa on nuoria, joilla on pitkä taideharrastustausta, sekä opettajia, joille taidevierailut ovat tuttu juttu, ja jotka haluavat panostaa vierailun onnistumiseen. Kuitenkin suurelle osalle yläkoululaisia taiteen maailma on melko vieras, eikä osa kahdeksasluokkalaisista ole koskaan aikaisemmin käynyt museossa tai teatterissa. Mukana on myös nuoria, joita taide ei kiinnosta tai jotka suhtautuvat siihen kielteisesti. Vierailulle osallistuva opettajakin saattaa olla noviisi taiteen kokijana ja tuntea olonsa epävarmaksi taidevierailulla. Tämä koko kirjo tulisi huomioida taide-elämysten etukäteis- ja jälkityöskentelymateriaalien (etkojen ja jatkojen) suunnittelussa, sekä ryhmien kohtaamisessa taidelaitoksessa. Tavoitteena on kaikille turvallinen ja antoisa vierailukokemus.

Kullervo-Hamlet

Etkot ovat tärkeä osa taidelaitoksen yleisötyötä. Etkojen avulla nuori ymmärtää, miten taidevierailulla toimitaan ja mistä taide-elämyksessä on kyse. Tyypillisimmin etkot ovat tehtäviä, jotka opettaja tekee luokkansa kanssa koululla ennen vierailua. Etkot voidaan suunnitella myös tehtäväksi taidelaitoksessa ennen varsinaisen elämyksen alkamista. Taidetestaajien koulukyselyn (2022) mukaan kouluilla toivotaan lyhyitä  ja helposti toteutettavia etko- ja jatkopaketteja, joiden vetämiseen on opettajille selkeät ohjeet. Mieluisia etkotehtäviä ovat esimerkiksi esittelyvideot sekä ikäryhmälle sopivat, toiminnalliset tehtävät, kuten tietovisat ja kyselyt, valokuvaus- ja muut kuvataidetehtävät. Kouluissa etkojen tekemiseen käytettävissä oleva aika vaihtelee suuresti.

 • Opettajalla ei välttämättä ole aikaa eikä taidealan asiantuntijan ammattitaitoa käydä läpi runsasta materiaalipakettia, joka vaatii häneltä paneutumista, karsintaa ja suunnittelua. Mitä pitemmälle kokonaisuus on suunniteltu valmiiksi ja mitä selkeämmin ohjeistettu, sitä todennäköisemmin tehtävät tulevat tehdyiksi.
 • Jaa materiaalit perustason etkoihin ja syventäviin etkoihin. 
 • Kasaa ohjeet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja merkkaa niihin tehtävien arvioidut kestot. Näin opettajien on helpompi suunnitella ja toteuttaa etkot keskellä kouluarkea.
 • Tee myös vierailuetiketti, eli ohje, josta selviävät käytännön asiat ja käyttäytymissäännöt.
 • Kokonaisuuden suunnittelussa voi käyttää apuna Taidetestaajat-koordinaattoreita sekä mahdollisia yhteistyökouluja tai nuorten harrasteryhmiä. 
 • Lataa etko- ja jatkotehtävät Taidetestaajat-järjestelmän elämyskohtaiselle sivulle viimeistään 1,5 kuukautta ennen ensimmäistä elämystä.

Lukuvinkki etkojen ja jatkojen suunnittelun tueksi: Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (löytyy verkkosivujemme Julkaisut-osiosta).

Lue myös Konkarit kertovat -artikkelisarjamme, jossa jaetaan Taidetestaajat-konkarien oivalluksia yleisötyöstä nuorten kanssa: Osa 1/5 Nuoren arvostava kohtaaminen (pääset muihin osiin ensimmäisen artikkelin lopusta).

Vierailuetiketti

Osalle nuorista ja opettajista pelkästään taidelaitokseen meneminen voi olla jännittävää. Lisäksi tulee vielä matkustamisen aiheuttama jännitys. Erityisesti valtakunnallisilla vierailuilla matkat saattavat olla hyvin pitkiä, ja nuoret sekä opettajat voivat olla väsyneitä saapuessaan kohteeseen. Mitä paremmin tiedetään etukäteen, millaiseen paikkaan ollaan tulossa, sen turvallisempi ja rauhallisempi olo tulijoilla on. Vierailuetiketistä selviää minne tullaan, miltä siellä näyttää, missä ovat vessat ja naulakot, onko taukoa, kauanko vierailu kestää ja mitä tapahtuu milloinkin. Vierailuetiketti voi olla kirjallinen tai kuvallinen ohje tai video. Käytännön asioista kerrotaan myös tervetulokirjeessä.

Taidetestaajat-järjestelmässä on valmiina jokaiselle koululle Taidetestaajien yleinen vierailuetiketti ja alla oleva video. Tämän lisäksi suosittelemme lisäämään etkomateriaaleihin oman etikettinne erityisesti, jos olette valtakunnallinen vierailukohde.

Perustason etkot

Perustason etkoja voitaisiin kutsua “tee edes nämä” -etkoiksi, joiden tekemiseen kuluu aikaa enimmillään noin 15 minuuttia. Näiden etkojen jälkeen nuori tietää mihin on tulossa ja mistä esitys kertoo. Yksinkertaisimmillaan perustason etkot voi olla kokonaisuuden lyhyt esittely, josta selviää esityksen nimi, mitä taidelajia se edustaa ja mikä on tyypillistä tälle taidelajille. (Esimerkiksi “Tanssissa tarinaa kerrotaan liikkeen ja musiikin välityksellä.”) Esittävistä taiteista on hyvä kertoa myös se, jos esityksessä ei ole juonta, tai se ei etene kronologisesti. Perustason etkoissa ei kannata mennä syvälle esityksen teemoihin tai filosofiaan. Matalan kynnyksen, selkeästi ohjeistetut, toiminnalliset tehtävät toimivat perustason etkoissa hyvin. 

Syventävät etkot

Syventävissä etkoissa voidaan avata esimerkiksi teoksessa käsiteltäviä teemoja sekä taiteellista prosessia ja työryhmää teoksen takana. Voisivatko taiteilijat raottaa arkeaan nuorille? Tai voisiko nuoria ottaa mukaan jopa elämyksen suunnitteluun ja toteutukseen? Ehkä nuoret voivat tehdä etkoilla jonkun oman taiteellisen tuotoksen, joka integroidaan osaksi taide-elämystä?

JATKOT

Jatkojen tarkoitus on antaa nuorille työkaluja käsitellä koettua elämystä ja muodostaa siitä perusteltu mielipide.  Jatkot voi tapahtua taidelaitoksessa heti elämyksen jälkeen, ja/tai ne voidaan tehdä myöhemmin koulussa. Jatkoille toivottuja materiaaleja ovat helpot rasti ruutuun -tyyppiset tehtävät. Myös taiteilijatapaamiset ja kierrokset kulisseihin ovat kouluilla hyvin pidettyjä, samoin ikäryhmälle sopivat, toiminnalliset tehtävät, kuten tietovisat tai valokuvaaminen. Jos elämyksen aihe on vaikea, kannattaa jatkoilla varata aikaa vaikean aiheen käsittelyyn ja nuorten mieleen heränneiden kysymysten purkamiseen. Opettajaa ei voi vastuuttaa yksin asian purkamiseen, vaan kokonaisuus täytyy suunnitella siten, että nuori saa eväitä ja apua aiheen mieleen nostamien kysymysten ja/tai tunteiden käsittelyyn jo taidevierailun aikana (jatkot toteutetaan taidelaitoksessa elämyksen jälkeen).

Jatkoille usein tarjotut pohdintatehtävät koetaan kyselytulosten mukaan kahdeksasluokkalaisten kanssa hankaliksi toteuttaa, ja opettajat kokevat, että pystyvät itsekin keksimään pohdintakysymyksiä koetusta taide-elämyksestä. Taidelaitoksen tuottamilta materiaaleilta toivotaan nimenomaan hyvin suunniteltua toiminnallisuutta.

Esimerkkejä onnistuneista etko- ja jatkopaketeista

Jyväskylän kaupunginteatteri: Hiirenloukku
Tiivis esimerkki kompaktista etkopaketista, jonka pedagogisesta sisällöstä yhdessä Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyöntekijän kanssa vastaa teatterin nuorisoryhmä Backstage Group. 

Sorin sirkus / Circus Sabok: Virtahepo (etkovideo)
Laadukkaasti tuotettu etkovideo perehdyttää koskettavasti nuoret sirkustaiteen maailmaan ja sirkustaiteilijan työhön.

Musiikkiteatteri Kapsäkki & Kulttuuriosuuskunta Kellopeli: Baritonien kosto (etkovideo)
Videolla avataan hauskalla tavalla esityksen keskeisiä käsitteitä, henkilöhahmoja ja paikkoja, mikä helpottaa katselukokemusta. Myös teatterietiketti on tässä kivasti avattu.

Lahden kaupunginteatteri: Totuuden hinta (QR-koodiflyer ja etkotehtävä)
Ytimekäs materiaali, joka on QR-koodin kautta saatavilla teatterin aulasta. Oppilaat voivat tutustua kuvagallerian ja tarkkailutehtävän avulla esitykseen juuri ennen sen alkamista tai näytöksen väliajalla.

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan etkot ja jatkot
Nämä koulussa tehtävät etkot ja jatkot liittyvät saumattomasti toisiinsa ja ovat helppoja toteuttaa. Mukana on myös museon videotervehdys.

KIRJEET KOULUIHIN

Tervetulokirje

Taidelaitoksesta lähetetään tervetulokirje kouluihin noin kaksi viikkoa ennen vierailua. Vierailun osuessa loma-ajan jälkeiselle viikolle, tulee kirje lähettää hyvissä ajoin ennen lomaa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä Taidetestaajien puolelta opettajille ei lähde mitään erillistä muistutusta vierailun lähestymisestä. Opettajat näkevät luokille varattujen vierailujen aikataulut ja kuljetustiedot Taidetestaajat-järjestelmästä, mutta ajankohta on koulun arjessa voinut unohtua. Kirjeen tarkoitus on muistuttaa lähestyvästä vierailusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Opettajien ja koulujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet löytyvät Taidetestaajat-järjestelmästä omalta sivultanne, kyseisen elämyksen yhteydessä olevasta excelistä ”lataa luokkien tiedot”. Laita kirjeeseen:

 • Lyhyt ja innostava kuvaus taidelaitoksesta ja taidesisällöstä
 • Ryhmien saapumiseen ja vierailuun liittyvät käytännön järjestelyt sekä vastuunjako opettajien ja taidelaitoksen henkilökunnan kesken
 • Suunnitelkaa etukäteen, miten mahdollisissa häiriötilanteissa toimitaan ja kertokaa se tervetulokirjeessä opettajalle. Opettajan on hyvä tiedostaa, että taidelaitoksen vastuulla on tuottaa luokalle sisältöä, kun taas hän on vastuussa omasta luokastaan.
 • Vessojen ja naulakoiden sijainnit (esim. onko narikkapalvelua?)
 • Mahdolliset ruokailuun tai väliaikatarjoiluun liittyvät järjestelyt, tai saako taidelaitoksessa syödä omia eväitä
 • Lippukäytäntö (esim. onko liput lähetetty etukäteen koululle?)
 • Muistutus etkojen tekemisestä ennen taidevierailua
 • Kertokaa opettajille, jos elämyksen aikana tai sen jälkeen (arviointien tekemiseen) tarvitaan puhelimia. Muuten opettajat saattavat ohjeistaa oppilaita jättämään puhelimet bussiin vierailun ajaksi
 • Muistutus jatkoista sekä arvioinnista arviointisovelluksella
 • Tägäysohjeet somepostauksia varten vierailun aikana tai sen jälkeen (taidelaitoksen ja Taidetestaajien tägien lisäys: @taidetestaajat #taidetestaajat #konsttestarna)
 • Puhelinnumero, johon opettaja voi olla yhteydessä tarvittaessa
 • Liitä kirjeen mukaan kartta istumajärjestyksestä, jotta opettajat voivat halutessaan miettiä etukäteen kuka oppilas istuu kenenkin vieressä

Kiitoskirje

Joko heti, tai viimeistään kaksi viikkoa vierailun jälkeen, taidelaitoksesta lähetetään kouluihin kiitoskirje, jossa

 • kiitetään käynnistä
 • muistutetaan arvioiden jättämisestä Taidetestaajien selainpohjaisessa arviointisovelluksessa osoitteessa taidetestaajat.fi/testaa (Arvio tehdään koodilla, jonka oppilas saa opettajaltaan. Samaa koodia voi käyttää vain kerran.) 
 • kerrotaan, että nuorten arvioita luetaan taidelaitoksessa (tämän voi osoittaa esimerkiksi siten, että poimii kiitoskirjeeseen jonkun tai joitakin arvioita ja kommentoi niitä) 
 • Kiitoskirjeen liitteeksi voi laittaa tämän arviointijulisteen: https://taidetestaajat.fi/wp-content/uploads/2021/08/Arviointi-juliste_2023_09.pdf

Kiitoskirje on mainio mahdollisuus tiedottaa myös muusta nuorille sopivasta sisällöstä: kutsua mukaan nuorille suunnattuihin tapahtumiin ja esityksiin, harrasteryhmiin jne.  

Lähettäkää sekä tervetulokirje että kiitoskirje myös omalle koordinaattorille, jotta hän on tietoinen siitä, mitä olette viestineet kouluille.

VIERAILU

Vastaanottakaa Taidetestaajat ja toivottakaa heidät tervetulleiksi. Tämä luo heille turvallisen olon ja helpottaa levottomuutta. Samassa yhteydessä voi kerrata vierailun aikataulun, vessojen ja vaatesäilytyksen sijainnit, sekä ohjeistaa puhelimen käytön. Suurissa tapahtumissa ohjeistus on hyvä kerrata myös lavalta juuri ennen esitystä. Kertokaa, että esitykseen reagointi on sallittua, mutta kaverin kanssa keskustellaan väliajalla tai esityksen jälkeen. Mitä selkeämmin vierailun “säännöt” on kerrottu opettajille etukäteen tervetulokirjeessä, tai etkojen vierailuetiketissä, sitä paremmin vierailu todennäköisesti tulee sujumaan. 

Vierailulle on hyvä tehdä selkeä lopetus. Elämyksen jälkeen voitte käydä toivottamassa yleisölle hyvää kotimatkaa ja muistuttaa arvioinneista. Arviointi-innokkuutta lisää merkittävästi, jos kerrotte nuorille olevanne aidosti kiinnostuneita saamaan heiltä palautetta. Arviointien tekemisessä ei kestä kuin muutama minuutti, joten sille voi osoittaa ajan jo ennen kotiinlähtöä (edellyttää, että opettaja on tulostanut arviointikoodit mukaan vierailulle).

Miettikää myös:

 • Miten voisitte lisätä nuorten kokemusta osallisuudesta vierailulla? Voiko vierailuun lisätä joitakin vuorovaikutuksellisia tai toiminnallisia elementtejä? Voisiko näyttelykierroksen tai esityksen jälkeen järjestää nuorille työpajan, jossa he pääsevät myös itse tekemään ja kokeilemaan? Taidemuseoissa kannattaa huomioida, että nuoret toivovat useimmiten myös vapaata kiertelyaikaa.
 • Nälkäisenä ja väsyneenä ei upeinkaan esitys tunnu mukavalta. Erityisesti kokemattomilla vierailijoilla fyysisten tarpeiden täyttyminen vaikuttaa olevan suoraan yhteydessä motivoituneisuuteen ja taidekokemuksen vastaanottokykyyn (Pääjoki, 2021). Pääjoen Taidetestaajia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että niissä taidelaitoksissa, joissa vierailijoilla oli mahdollisuus ostaa edullista syötävää ja juotavaa, sekä opettajat että oppilaat kokivat vierailun äärimmäisen positiivisena. Jos taidelaitoksessa ei ole tarjoilua, kannattaa kertoa etukäteen, voiko taidelaitoksessanne syödä omia eväitä ja osoittaa sille sopiva paikka.

 • Huomioikaa, että Taidetestaajissa on myös nuoria, joilla on erityistarpeita, kuten kognitiivisia vaikeuksia tai kehityksen viivästymää. Monet hyötyvät selkokielen käyttämisestä. Joillakin nuorilla voi olla mukanaan avustaja tai kuvailu- tai viittomakielen tulkki. Varautukaa siihen, että he haluavat tutustua elämyksen sisältöön jo etukäteen. Mikäli paikalle tarvitaan kuvailu- tai viittomakielen tulkki, taidetestaajat koordinaattori tilaa tulkin.

Nuorten palautteen huomioiminen

Taidetestaajat antavat palautetta Taidetestaajat arviointisovelluksella. Palautteet tulevat näkyviin Taidetestaajien verkkosivuille noin päivän viiveellä. 

Nuorille on tärkeää, että heidän mielipiteensä koetaan arvokkaana ja että heidän antamallaan palautteella on oikeasti merkitystä. Käykää siis taidelaitoksessa palautteita läpi, ja pohtikaa, voisiko niistä oppia jotain tai voisiko toimintaanne kehittää niiden perusteella.

Toki on hyvä ottaa huomioon, että kaikki nuoret eivät jaksa panostaa arvioiden antamiseen ja silloin tällöin palaute voi olla myös epärelevanttia tai jopa asiatonta. Jos asiatonta palautetta ilmenee, otattehan yhteyttä omaan koordinaattoriinne.

Ottakaa huomioon myös nuorten vierailulla antama spontaani palaute. Minkälainen tunnelma vierailulla oli? Mistä se johtui?

Anna meille palautetta

Toivomme teiltä palautetta, miten Taidetestaajat-elämykset onnistuivat taidelaitoksessanne ja miten koitte kahdeksasluokkalaiset yleisönä? Millaisia kehitysideoita toimintaan matkan varrella syntyi ja kuinka me onnistuimme koordinoinnissa ja yhteistyössä kanssanne? Kyselyn vastausaika on noin 5–10 minuuttia. Lukuvuoden 23-24 palautekysely on avoinna 16.6.2024 asti. Annattehan palautteenne tuona aikana.

Taidelaitosten palautekysely

Palautteenne on meille tärkeä, jotta voimme kehittää Taidetestaajat-toimintamallia palvelemaan paremmin myös teitä. Lämmin kiitos vastauksistanne!

Logot ja kuvat

Taidetestaajat-logot ja muuta graafista materiaalia löydät Dropbox-kansiostamme. Valokuvia sisältävä kuvapankkimme löytyy osoitteesta taidetestaajat.kuvat.fi.

Laskutusohjeet taidelaitoksille

Sopimuksen mukaisesti taidelaitos laskuttaa kaikista lukukauden pääsylipuista yhdessä erässä lukukauden viimeisen tapahtuman jälkeen. Vahvistakaa laskutettavien lippujen määrä Taidetestaajat-koordinaattorilta. Syyslukukaudelle kohdistuvan laskun tulee olla Liitossa ennen jouluaattoa ja kevätlukukaudelle kohdistuvan ennen 31.7. Maksuaika on 14 vuorokautta.

Laskennallisen eräpäivän sijoittuessa aikavälille juhannuksen ja heinäkuun lopun välille, suoritetaan maksu vasta koulujen alettua ilman, että maksun siirtymistä katsotaan viivästykseksi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskuun viitteeksi ”Taidetestaajat”.

Laskut osoitetaan osoitteeseen:
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727193391
Operaattori Apix Messaging Oy: (003723327487)

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. Sähköpostiskannauksen osoite: 003727193391@procountor.apix.fi

Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

Paperilaskujen skannauksen osoite:
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. Lisätietoja laskutuksesta antaa pyydettäessä hallintosihteerimme Elina Jokinen (@lastenkulttuuri.fi).