Yleisötyö ja taidetoimijoiden toimintaprosessi Taidetestaajissa

Näin se menee! – taideTOIMIJOIDen opas

1. Taidetoimijoiden ohjelmahaku

2. Sopimusprosessi

 • Taidetestaajat-koordinaattori ilmoittaa taidetoimijalle arvion lippumäärästä
 • Taidetoimija määrittelee vierailujen aikataulut ja luo alustavat elämyskuvaukset Taidetestaajat-järjestelmään
 • Taidetoimija käy yhdessä koordinaattorin kanssa läpi suunnittelemansa yleisötyömateriaalin, sekä tekee mahdollisesti tarvittavat muutokset

3. Taidetestaajat-koordinaattorit varaavat vierailuajat ja matkaliput luokille

4. Taidetoimija lataa etkot ja jatkot Taidetestaajat-järjestelmään viimeistään 1,5 kuukautta ennen ensimmäistä vierailua

5. Taidetoimija kirjoittaa tervetulokirjeen ja tarkistettuaan sen koordinaattorilla lähettää sen kouluihin n. 2 viikkoa ennen vierailuja

6. Vierailu

 • Nuorten saapuessa henkilökunta toivottaa nuoret tervetulleiksi ja kertaa käytännön asiat
 • Vierailun päättyessä henkilökunta tekee vierailulle kokoavan lopetuksen, muistuttaa nuoria arvioiden antamisesta ja hyvästelee nuoret

7. Taidetoimija kirjoittaa ja lähettää kouluille kiitoskirjeen viimeistään 2 viikkoa vierailun jälkeen

8. Reflektointi

 • Taidetoimija tutustuu nuorten antamiin arvioihin
 • Käy koordinaattorin kanssa läpi, mikä onnistui ja onko jotain, mitä voitaisiin vielä kehittää
 • Taidetoimijan yleisötyöntekijät, taiteilijat ym työryhmä antavat meille palautetta yhteistyöstämme
 • Taidetoimija laskuttaa pääsyliput tarkastettuaan määrän koordinaattorin kanssa

ETKOT

Taidetestaajien joukossa on nuoria, joilla on pitkä taideharrastustausta, sekä opettajia, joille taidevierailut ovat tuttu juttu, ja jotka haluavat panostaa vierailun onnistumiseen. Kuitenkin suurelle osalle yläkoululaisia taiteen maailma on melko vieras, eikä osa kahdeksasluokkalaisista ole koskaan aikaisemmin käynyt museossa tai teatterissa. Mukana on myös nuoria, joita taide ei kiinnosta tai jotka suhtautuvat siihen kielteisesti. Vierailulle osallistuva opettajakin saattaa olla noviisi taiteen kokijana ja tuntea olonsa epävarmaksi taidevierailulla. Tämä koko kirjo tulisi huomioida taide-elämysten etukäteis- ja jälkityöskentelymateriaalien (etkojen ja jatkojen) suunnittelussa, sekä ryhmien kohtaamisessa vierailulla. Tavoitteena on kaikille turvallinen ja antoisa vierailukokemus.

Kullervo-Hamlet

Etkot ovat tärkeä osa taidevierailuun liittyvää yleisötyötä. Etkojen avulla nuori ymmärtää, miten vierailulla toimitaan ja mistä juuri tässä taide-elämyksessä on kyse. Etkot voivat olla tehtäviä, jotka tehdään taidevierailun aikana yleisötyöntekijän vetämänä, tai ne voidaan tehdä koululla yleisötyöntekijän tai opettajan johdolla. Etkot voivat olla myös video tai Teams-tapaaminen luokkien kanssa ennen vierailua.

Kouluilla toivotaan lyhyitä  ja helposti toteutettavia etkoja ja jatkoja, joiden vetämiseen on opettajille selkeät ohjeet. Mieluisia etkotehtäviä ovat esimerkiksi esittelyvideot ja kulissikierrokset, toimintaan ohjaavat videot, sekä ikäryhmälle sopivat toiminnalliset tehtävät, kuten tietovisat ja kyselyt, valokuvaus- ja muut kuvataidetehtävät, sekä matalan kynnyksen draamatehtävät. Yleisötyökokonaisuuden suunnittelun voi aloittaa esimerkiksi kuvittelemalla unelmien etkot ja jatkot. Miten innostatte nuoret taiteen äärelle?

Kouluissa etkojen tekemiseen käytettävissä oleva aika vaihtelee suuresti 5 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Siksi etkot on hyvä jakaa perustason- ja syventäviin etkoihin, sekä vierailuetikettiin.

Perustason etkot

Perustason etkoja voitaisiin kutsua “tee edes nämä” -etkoiksi, joiden tekemiseen kuluu aikaa enimmillään 15 minuuttia. Tämän jälkeen nuori tietää mihin on tulossa ja mistä esitys kertoo. Yksinkertaisimmillaan perustason etkot voi olla kokonaisuuden lyhyt esittely, josta selviää esityksen nimi, mitä taidelajia se edustaa ja mikä on tyypillistä tälle taidelajille. (Esimerkiksi “Tanssissa tarinaa kerrotaan liikkeen ja musiikin välityksellä.”) Esittävistä taiteista on hyvä kertoa myös se, jos esityksessä ei ole juonta, tai se ei etene kronologisesti. Perustason etkoissa ei kannata mennä syvälle esityksen teemoihin tai filosofiaan. Selkeästi ohjeistetut, toiminnalliset tehtävät toimivat perustason etkoissa hyvin. 

Syventävät etkot

Syventävissä etkoissa voidaan avata esimerkiksi teoksessa käsiteltäviä teemoja sekä taiteellista prosessia ja työryhmää teoksen takana. Tai voisiko nuoria ottaa mukaan elämyksen tai yleisötyön suunnitteluun ja toteutukseen? Ehkä nuoret voivat tehdä etkoilla jonkun oman taiteellisen tuotoksen, joka integroidaan osaksi taide-elämystä?

Vierailuetiketti

Taidevierailu ja sinne matkustaminen saattaa jännittää oppilaita ja opettajia. Erityisesti valtakunnallisilla vierailuilla matkat saattavat olla hyvin pitkiä, ja nuoret sekä opettajat voivat olla väsyneitä saapuessaan kohteeseen. Mitä paremmin tiedetään etukäteen, millaiseen paikkaan ollaan tulossa, sen turvallisempi ja rauhallisempi olo tulijoilla on. Vierailuetiketistä selviää minne tullaan, miltä siellä näyttää, missä ovat vessat ja naulakot, onko taukoa, kauanko vierailu kestää ja mitä tapahtuu milloinkin. Vierailuetiketti voi olla kirjallinen tai kuvallinen ohje tai video. Käytännön asioista voitte kertoa myös tervetulokirjeessä.

Taidetestaajat-järjestelmässä on valmiina jokaiselle koululle Taidetestaajien yleinen vierailuetiketti ja alla oleva video. Tämän lisäksi suosittelemme lisäämään etkomateriaaleihin oman etikettinne erityisesti, jos olette valtakunnallinen vierailukohde.

JATKOT

Jatkojen tarkoitus on antaa nuorille työkaluja käsitellä koettua elämystä ja muodostaa siitä perusteltu mielipide.  Jatkot voi tapahtua paikan päällä heti elämyksen jälkeen, ja/tai ne voidaan tehdä myöhemmin koulussa. Taiteilijatapaamiset ja kierrokset kulisseihin ovat kouluilla hyvin pidettyjä. Jos elämyksen aihe on vaikea, kannattaa jatkoilla varata aikaa vaikean aiheen käsittelyyn ja nuorten mieleen heränneiden kysymysten purkamiseen. Opettajaa ei voi vastuuttaa yksin asian purkamiseen, vaan kokonaisuus täytyy suunnitella siten, että nuori saa eväitä ja apua aiheen mieleen nostamien kysymysten ja/tai tunteiden käsittelyyn jo taidevierailun aikana.

Jatkoille usein tarjotut pohdintatehtävät koetaan kouluissa hankaliksi toteuttaa ja opettajat kokevat, että pystyvät itsekin keksimään pohdintakysymyksiä koetusta taide-elämyksestä. Taidetoimijan tuottamilta materiaaleilta toivotaan nimenomaan hyvin suunniteltua toiminnallisuutta.

Esimerkkejä onnistuneista etko- ja jatkopaketeista

Jyväskylän kaupunginteatteri: Hiirenloukku
Tiivis esimerkki kompaktista etkopaketista, jonka pedagogisesta sisällöstä yhdessä Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyöntekijän kanssa vastaa teatterin nuorisoryhmä Backstage Group. 

Sorin sirkus / Circus Sabok: Virtahepo (etkovideo)
Laadukkaasti tuotettu etkovideo perehdyttää koskettavasti nuoret sirkustaiteen maailmaan ja sirkustaiteilijan työhön.

Musiikkiteatteri Kapsäkki & Kulttuuriosuuskunta Kellopeli: Baritonien kosto (etkovideo)
Videolla avataan hauskalla tavalla esityksen keskeisiä käsitteitä, henkilöhahmoja ja paikkoja, mikä helpottaa katselukokemusta. Myös teatterietiketti on tässä kivasti avattu.

Lahden kaupunginteatteri: Totuuden hinta (QR-koodiflyer ja etkotehtävä)
Ytimekäs materiaali, joka on QR-koodin kautta saatavilla teatterin aulasta. Oppilaat voivat tutustua kuvagallerian ja tarkkailutehtävän avulla esitykseen juuri ennen sen alkamista tai näytöksen väliajalla.

Lahden visuaalisten taiteiden museo Malvan etkot ja jatkot
Nämä koulussa tehtävät etkot ja jatkot liittyvät saumattomasti toisiinsa ja ovat helppoja toteuttaa. Mukana on myös museon videotervehdys.

LUKUVINKKEJÄ

Lukuvinkki etkojen ja jatkojen suunnittelun tueksi: Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (löytyy verkkosivujemme Julkaisut-osiosta).

Lue myös Konkarit kertovat -artikkelisarjamme, jossa jaetaan Taidetestaajat-konkarien oivalluksia yleisötyöstä nuorten kanssa: Osa 1/5 Nuoren arvostava kohtaaminen (pääset muihin osiin ensimmäisen artikkelin lopusta).

KIRJEET KOULUIHIN

Lähettäkää tervetulo- ja kiitoskirje myös omalle koordinaattorille, jotta hän tietää mitä olette viestineet kouluille. Kirjeet on hyvä ladata myös Taidetestaajat-järjestelmään.

Tervetulokirje

Taidetoimija lähettää tervetulokirjeen kouluihin noin kaksi viikkoa ennen vierailua. Vierailun osuessa loma-ajan jälkeiselle viikolle, tulee kirje lähettää hyvissä ajoin ennen lomaa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä Taidetestaajien puolelta opettajille ei lähde mitään erillistä muistutusta vierailun lähestymisestä. Opettajat näkevät luokille varattujen vierailujen aikataulut ja kuljetustiedot Taidetestaajat-järjestelmästä, mutta ajankohta on koulun arjessa voinut unohtua. Kirjeen tarkoitus on muistuttaa lähestyvästä vierailusta ja siihen liittyvistä käytännön asioista. Opettajien ja koulujen yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet löytyvät Taidetestaajat-järjestelmästä omalta sivultanne, kyseisen elämyksen yhteydessä olevasta excelistä ”lataa luokkien tiedot”. Laita kirjeeseen:

 • Lyhyt ja innostava kuvaus toiminnastanne ja vierailun sisällöstä
 • Ryhmien saapumiseen ja vierailuun liittyvät käytännön järjestelyt sekä vastuunjako opettajien ja vierailukohteen henkilökunnan kesken. (Suunnitelkaa etukäteen, miten mahdollisissa häiriötilanteissa toimitaan ja kertokaa se tervetulokirjeessä opettajalle. Opettajan on hyvä tiedostaa, että taidetoimijan vastuulla on tuottaa elämyksellistä sisältöä, kun taas hän on vastuussa omasta luokastaan.)
 • Vessojen ja naulakoiden sijainnit (esim. onko narikkapalvelua?)
 • Mahdolliset ruokailuun tai väliaikatarjoiluun liittyvät järjestelyt, tai saako syödä omia eväitä
 • Lippukäytäntö (onko liput lähetetty etukäteen koululle, toimiiko paikkakartta luokan yhteisenä lippuna, vai riittääkö, että opettaja ilmoittaa luokkansa saapuessaan?)
 • Muistutus etkojen tekemisestä ennen taidevierailua
 • Tieto opettajille, jos elämyksen aikana tai sen jälkeen (arviointien tekemiseen) tarvitaan puhelimia. Muuten opettajat saattavat ohjeistaa oppilaita jättämään puhelimet bussiin vierailun ajaksi. (Jos haluatte, että arviointi tehdään vierailun yhteydessä, pyytäkää opettajia tulostamaan arviointikoodit oppilaille valmiiksi Taidetestaajat-järjestelmästä.)
 • Muistutus jatkoista sekä arvioinnista arviointisovelluksella. Arviointia varten opettajan tulisi tulostaa oppilaille koodit Taidetestaajat-järjestelmästä ja kerrataan palautteen antamisen hyviä käytänteitä, oman mielipiteen perustelemisen tärkeyttä ja kriittisen palautteen asiallista ilmaisua.
 • Tägäysohjeet somepostauksia varten vierailun aikana tai sen jälkeen (taidetoimijan ja Taidetestaajien tägien lisäys: @taidetestaajat #taidetestaajat #konsttestarna)
 • Puhelinnumero, johon opettaja voi olla yhteydessä tarvittaessa
 • Liitä kirjeen mukaan kartta istumajärjestyksestä, jotta opettajat voivat halutessaan miettiä etukäteen kuka oppilas istuu kenenkin vieressä

Kiitoskirje

Joko heti, tai viimeistään kaksi viikkoa vierailun jälkeen, taidetoimija lähettää kouluihin kiitoskirjeen, jossa

 • kiitetään käynnistä
 • muistutetaan arvioiden jättämisestä Taidetestaajien arviointisovelluksessa osoitteessa taidetestaajat.fi/testaa
 • toive, että koulussa kerrataan palautteen antamisen hyviä käytänteitä, oman mielipiteen perustelemisen tärkeyttä ja kriittisen palautteen asiallista ilmaisua.
 • kerrotaan, että te todella luette nuorten arvioita (tämän voi osoittaa esimerkiksi poimimalla kiitoskirjeeseen jonkun tai joitakin arvioita ja kommentoi niitä) 
 • Kiitoskirjeen liitteeksi voi laittaa tämän arviointijulisteen: https://taidetestaajat.fi/wp-content/uploads/2021/08/Arviointi-juliste_2023_09.pdf

Kiitoskirje on mainio mahdollisuus tiedottaa myös muusta nuorille sopivasta sisällöstä: kutsua mukaan nuorille suunnattuihin tapahtumiin, esityksiin, harrasteryhmiin jne.  

VIERAILU

Vastaanottakaa Taidetestaajat ja toivottakaa heidät tervetulleiksi. Tämä luo heille turvallisen olon ja helpottaa levottomuutta. Samassa yhteydessä voi kerrata vierailun aikataulun, vessojen ja vaatesäilytyksen sijainnit, sekä ohjeistaa puhelimen käytön. Suurissa tapahtumissa ohjeistus on hyvä kerrata myös lavalta pitämällä alkujuonto juuri ennen esitystä. Mitä selkeämmin vierailun “säännöt” on kerrottu etukäteen tervetulokirjeessä, etkojen vierailuetiketissä ja vastaanottaessa, sitä paremmin vierailu todennäköisesti tulee sujumaan. 

Vierailulle on hyvä tehdä selkeä lopetus. Elämyksen jälkeen voitte käydä toivottamassa nuorille hyvää kotimatkaa ja muistuttaa arvioinneista. Arviointi-innokkuutta lisää merkittävästi, jos kerrotte nuorille olevanne aidosti kiinnostuneita saamaan heiltä palautetta. Arviointien tekemisessä ei kestä kuin muutama minuutti, joten sille voi osoittaa ajan jo ennen kotiinlähtöä (edellyttää, että opettaja on tulostanut arviointikoodit mukaan vierailulle).

Miettikää myös:

 • Miten voisitte lisätä nuorten kokemusta osallisuudesta vierailulla? Voiko vierailuun lisätä joitakin vuorovaikutuksellisia tai toiminnallisia elementtejä? Voisiko näyttelykierroksen tai esityksen jälkeen järjestää nuorille työpajan, jossa he pääsevät myös itse tekemään ja kokeilemaan? Taidemuseoissa kannattaa huomioida, että nuoret toivovat useimmiten myös vapaata kiertelyaikaa.
 • Nälkäisenä ja väsyneenä ei upeinkaan esitys tunnu mukavalta. Erityisesti kokemattomilla vierailijoilla fyysisten tarpeiden täyttyminen vaikuttaa olevan suoraan yhteydessä motivoituneisuuteen ja taidekokemuksen vastaanottokykyyn (Pääjoki, 2021). Pääjoen Taidetestaajia koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että niillä taidevierailuilla, joissa vierailijoilla oli mahdollisuus ostaa edullista syötävää ja juotavaa, sekä opettajat että oppilaat kokivat vierailun äärimmäisen positiivisena. Jos vierailulla ei ole tarjoilua, kannattaa kertoa etukäteen, voiko teillä syödä omia eväitä ja osoittaa sille sopiva paikka.
 • Huomioikaa, että Taidetestaajissa on myös nuoria, joilla on erityistarpeita, kuten kognitiivisia vaikeuksia tai kehityksen viivästymää. Monet hyötyvät selkokielen käyttämisestä. Joillakin nuorilla voi olla mukanaan avustaja tai kuvailu- tai viittomakielen tulkki. Varautukaa siihen, että he haluavat tutustua elämyksen sisältöön jo etukäteen. Mikäli tulkki tarvitaan, taidetestaajat koordinaattori tekee tilauksen.

Nuorten palautteen huomioiminen

Taidetestaajat antavat palautetta Taidetestaajat arviointisovelluksella. Palautteet tulevat näkyviin Taidetestaajien verkkosivuille muutaman päivän viiveellä.  Arviointisovelluksessa on monivalintakysymyksiä ja yksi avoin kysymys: Mitä mieltä olit taidevierailusta? Mikä siinä oli hyvää tai mitä pitäisi mielestäsi kehittää ja miksi? Sana on vapaa!

Voitte tutustua arviointisovellukseen täällä: Arviointisovellus. Testikoodilla OPE123 annetut arviot eivät tallennu.

Nuorille on tärkeää, että heidän mielipiteensä koetaan arvokkaana ja että heidän antamallaan palautteella on oikeasti merkitystä. Käykää palautteita läpi, ja pohtikaa, voisiko niistä oppia jotain tai voisiko toimintaanne kehittää niiden perusteella. Ottakaa huomioon myös nuorten vierailun aikana antama spontaani palaute. Minkälainen tunnelma vierailulla oli? Mistä se johtui? Myös Taidetestaajat-tiimi lukee arviot ja palkitsee kuukausittain parhaan kommentin jättäneen oppilaan luokan ”Kuukauden kommentti” -palkinnolla.

On hyvä muistaa, että kaikki nuoret eivät jaksa panostaa arvioiden antamiseen ja silloin tällöin palaute voi olla epärelevanttia tai jopa asiatonta. Jos asiatonta palautetta ilmenee, ottakaa yhteyttä omaan koordinaattoriinne.

Anna meille palautetta

Toivomme teiltä palautetta, miten Taidetestaajat-elämykset onnistuivat ja miten koitte kahdeksasluokkalaiset yleisönä? Millaisia kehitysideoita toimintaan matkan varrella syntyi ja kuinka me onnistuimme koordinoinnissa ja yhteistyössä kanssanne? Kyselyn vastausaika on noin 5–10 minuuttia. Lukuvuoden 2023-24 palautekysely on avoinna 16.6.2024 asti.

Taidetoimijoiden palautekysely

Palautteenne on meille tärkeä, jotta voimme kehittää Taidetestaajat-toimintamallia palvelemaan paremmin myös teitä. Lämmin kiitos vastauksistanne!

Logot ja kuvat

Taidetestaajat-logot ja muuta graafista materiaalia löydät Dropbox-kansiostamme. Valokuvia sisältävä kuvapankkimme löytyy osoitteesta taidetestaajat.kuvat.fi.

Laskutusohjeet taideTOIMIJOIlle

Sopimuksen mukaisesti taidetoimija laskuttaa kaikista lukukauden pääsylipuista yhdessä erässä lukukauden viimeisen tapahtuman jälkeen. Vahvistakaa laskutettavien lippujen määrä Taidetestaajat-koordinaattorilta. Syyslukukaudelle kohdistuvan laskun tulee olla Liitossa ennen jouluaattoa ja kevätlukukaudelle kohdistuvan ennen 31.7. Maksuaika on 14 vuorokautta.

Laskennallisen eräpäivän sijoittuessa aikavälille juhannuksen ja heinäkuun lopun välille, suoritetaan maksu vasta koulujen alettua ilman, että maksun siirtymistä katsotaan viivästykseksi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskuun viitteeksi ”Taidetestaajat”.

Laskut osoitetaan osoitteeseen:
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727193391
Operaattori Apix Messaging Oy: (003723327487)

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. Sähköpostiskannauksen osoite: 003727193391@procountor.apix.fi

Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

Paperilaskujen skannauksen osoite:
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. Lisätietoja laskutuksesta antaa pyydettäessä hallintosihteerimme Elina Jokinen (@lastenkulttuuri.fi).