Nuoren arvostava kohtaaminen

Osa 1/5 artikkelisarjasta, jossa konkarikoordinaattorit ja -taidelaitoskumppanit kertovat tärkeimmät oivalluksensa siitä, miten saada nuoret innostumaan ja osallistumaan taidevierailuilla. Ensimmäisenä haastattelussa koordinaattori Tuula Penttilä, joka on työskennellyt Taidetestaajissa toiminnan alusta lähtien.

Pakollisuus haastava lähtökohta

Tuulan mukaan lähtökohta nuorten innostamiselle Taidetestaajat-vierailuilla on haastava. Vierailut ovat osa pakollista koulutyötä, joille on lähdettävä – oli henkilökohtaisesti kiinnostunut taiteesta tai ei. “Ensimmäinen asia on se, onko opettaja itse innostunut vierailusta. Jos opettaja on itsekin vastentahtoinen vierailua kohtaan, on ryhmää lähes mahdotonta saada asian puolelle”, Tuula toteaa. 

Toisena tärkeänä asiana Tuula pitää taidelaitosten edustajien arvostavaa suhtautumista nuoriin. “Varma tapa saada nuoret kavahtamaan on puhua heille kuin pikkulapsille – ylipirteästi ja hössöttävästi. Se on heille kuin punainen vaate. Nuoret arvostavat sitä, että heidät kohdataan samalla tasolla ja että heille puhutaan kuin aikuisille. Yleensä tässä toimii parhaiten se, kun on yksinkertaisesti ihan oma itsensä”, hän rohkaisee. 

Kolinasta ei tarvitse hämmentyä

Nuorten arvokas kohtaaminen on Tuulan mukaan myös paras tapa ehkäistä häiriökäyttäytymistä vierailulla. “On tärkeää, että jokaiselle nuorelle ja opettajalle tulee vierailulle saapuessaan sellainen olo, että minut on huomattu, vastaanotettu ja toivotettu tervetulleeksi.”  Jonkin verran kolinaa ja äänekkyyttä on hyvä olla valmis myös sietämään, eikä siitä tarvitse hämmentyä tai provosoitua. “Nuorista nyt yksinkertaisesti lähtee aika paljon ääntä”, Tuula naurahtaa.

Nuoria ei myöskään Tuulan mukaan tarvitse yrittää vakuuttaa omasta pätevyydestään esimerkiksi kertomalla, mitä kaikkea on urallaan tehnyt. “Eivät nuoret lähtökohtaisesti asemaasi taidelaitoksen edustajana kyseenalaista. Kannustan luottamaan tilanteeseen ja kohtaamiseen. Kun puhut nuorelle kuin järkevälle ihmiselle, hän todennäköisesti kuuntelee, vaikka se ei näkyisikään päällepäin”, Tuula vakuuttaa.

Luokissa on paljon sisäisiä jännitteitä, hierarkioita ja erilaisia rooleja, joiden puitteissa nuoret käyttäytyvät myös vierailulla. Sen takia reagointi saattaa olla epäkohteliasta tai vähäistä, eikä siitä kannata hämääntyä. Nuoria voi olla vaikea saada esimerkiksi keskustelemaan. “Usein parhaiten toimivat konkreettiset osallistamisen keinot. Tehdään esimerkiksi käsin jotakin ohjatuissa työpajoissa tai pelataan vaikka pakohuonepeliä”, Tuula vinkkaa.

Opettajan työn helpottaminen

“Etkojen osalta tärkeintä on, että ne on selkeästi ohjeistetut, hyvin rajatut ja ajoissa järjestelmässä”, Tuula neuvoo. “Ei opettajalla ole aikaa ryhtyä kahlaamaan jotakin valtavaa materiaalia tai linkkilistaa läpi. Arvokkaampaa olisi poimia opettajalle pari olennaisinta juttua, joista kerrotaan selkeästi, kuinka kauan niiden tekemiseen menee. Ohjeistuksen tulee olla niin hyvä, että etkot ovat helposti toteutettavissa ilman sen suurempia valmisteluita.”

Esittelyvideoita Tuula pitää lähtökohtaisesti hyvinä etkomateriaaleina. Niissä on tärkeää kertoa tulevasta elämyksestä sekä vierailukohteesta perusasiat: mitä on odotettavissa ja minkälainen paikka vierailukohde on. Etkot voi toteuttaa myös elämyksen alussa. “Varmuuden vuoksi saattaa olla paikallaan kerrata elämyksen alussa joka tapauksessa ns. perustason etkot eli kertoa lyhyesti, minkälainen elämys ollaan pian kokemassa”, Tuula toteaa.

Tuulan mukaan koulun perusarki on opettajille niin kuormittavaa, että jatkojen tekemiselle voi olla epärealistista löytää aikaa. Tämän takia jatkot, joissa kirjoitetaan esseitä tai taiteillaan omia teoksia, jäävät usein tekemättä. “Parhaiten toimivat jatkot, jotka tapahtuvat elämyksen yhteydessä. Näitä voisi kuitenkin ideoida vähän ennakkoluulottomammin. Mitä muuta esimerkiksi teatterin jatkot voisivat olla kuin se perinteinen Q&A-sessio näyttelijöiden kanssa?”, Tuula haastaa.

Jatkojen ohessa kannattaa myös muistuttaa arviointien tekemisestä tai järjestää niiden tekemiseen tarvittava aika jatkojen sisään. Näin ne eivät pääse unohtumaan, kun vierailupäivä on ohi ja niin oppilaat kuin opettajat palaavat kouluarjen kiireisiinsä.

Artikkelisarjan Muut osat