En expert på ditt evenemang?

Konsttestarna är det största kulturpedagogikprogrammet i Finland. Programmet erbjuder alla åttondeklassare i Finland oförglömliga konstupplevelser samt verktyg för att bilda välgrundade åsikter. Samtidigt arbetar vi för att utveckla Finlands konstscen och skolornas färdigheter så att ungdomarna kunde få inflytelserika upplevelser inom konsten.

Konsttestarna-teamet är fullt av erfarna experter inom konst- och kulturpedagogiken som kan ge information och insikter om till exempel vikten av kultur- och konstpedagogik, om konstupplevelsernas inverkan på ungdomar, eller om god praxis för att integrera konst i undervisningen. Oavsett om det är ett seminarium, ett utbildningsevenemang eller något annat evenemang vill vi dela vår expertis och erfarenhet med dig.

Efterfrågade ämnen

  • Unga som konstupplevare
  • Konsttestarna och publikarbete
  • Hur bemöta ungdomar
  • Skolklasser på konstutflykt
  • Betydelsen av konstnärliga och kulturella upplevelser i grundskolan
  • Barnkultur och kulturutbildning

Möt våra experter

Joonas Keskinen profiilikuva

Chef, Tammerfors

Joonas Keskinen (FM Musikantropologi, MBA-kandidat) har arbetat i nästan 20 år som lärare, konstnär och i olika positioner inom konst- och kulturadministrationen. Hans expertområden omfattar publikarbete riktat till ungdomar, ledning av produktionsteam, den samhälleliga relevansen av konst- och kultursektorn samt identifiering och förståelse av olika behov genom kundinsikt och tjänstedesign.

Koordinator,  Uleåborg

Aino Häli (Musikpedagog YH, Musikmagister) är en erfaren aktör som fördjupat sig i orkester- och teaterarbete, konstpedagogik och evenemangsproduktion. Häli talar gärna om främjandet av barn och ungas inkludering samt om publikarbetets olika former och möjligheter utifrån sin omfattande yrkeserfarenhet.

Koordinator,  Uleåborg

Anne Pelttari (FM Historia) har arbetat som expert inom kultursektorn som producent, kulturplanerare och tillgänglighetsexpert. Pelttari har bland annat studerat historia och filmvetenskap vid universitetet och till hennes kärnkompetenser hör förståelse för hur man bemöter ungdomar, tillgänglighet och regional kännedom om vårt mångsidiga land.
Annu Nietula profiilikuva

Koordinator, Rovaniemi

Annu Nietula (Medianom högre YH, Instruktör i cirkuskonst YH) arbetar både som koordinator för Konsttestarna och som barnkultursproducent för Rovaniemi stad och ansvarar för koordineringen, planeringen och utvecklingen av kulturtjänster för barn och ungdomar, samt för främjandet av barn och ungdomars inkludering med hjälp av konsten och kulturen.

Koordinator, Seinäjoki

Elina Muotio (Kulturproducent YH) har utexaminerats som kulturproducent från det musikfokuserade sociokulturella arbetsorienteringsalternativet. Muotio har arbetat bland annat som producent, projektledare och konstnär. Till hennes styrkor hör publikarbete riktad till ungdomar och multiprofessionellt samarbete. Som föreläsare är Elina inspirerande och uppmuntrande.

Koordinator, Jyväskylä

Hanna Brotkin (FM konstpedagogik, yrkeslärare, kläddesigner) började sin karriär inom mode, arbetat i mer än ett decennium som lärare inom företagsekonomi på JAMK Högskolan, under de senaste åtta åren har hon arbetat som koordinator för Konsttestarna-programmet, samt vid sidan om under tre år som planerare av kulturella läroplaner för Jyväskylä stad. Som talare är Hanna energisk och glad.

Koordinator, Helsingfors

Kaisa Järvelin (Magister i danskonst) har mångårig erfarenhet av dans och cirkus som uppträdare, koreograf och regissör, producent och lärare, samt som rektor för cirkusskolan. Järvelin är en tydlig och stabil uppträdare, som kan hantera både sakkunniga anföranden och att funktionera som värd för evenemang för att lätta upp stämningen.
Laura Pitkänen profiilikuva

Koordinator,  Joensuu

Laura Pitkänen (Mediaassistent, Ungdomsrådgivare) har arbetat med Konsttestarna-programmet sedan starten och har producerat kulturevenemang som ungdomarna själva har utformat och organiserat. Pitkänen är särskilt intresserad av att stärka ungdomarnas delaktighet och av konst som ett sätt att stärka ens egna identitet.

Koordinator, Helsingfors

Mereca Victorzon (FM Konsthistoria, Tekonstnär) har arbetat som expert i mer än 10 år inom konst- och kulturfältet. Hennes expertisområden är publikarbete inom museifältet, konstfältets tillgänglighetsfrågor och museipedagogik. Victorzon är en tydlig och inspirerande talare. Han är aktivt verksam inom museifältet i olika roller.

Koordinator, Åbo

Sami Blomberg (Kulturproducent YH, Magisterexamen) har arbetat i många år inom kultur- och kommunsektorn som evenemangsproducent, programchef och koordinator. Blomberg talar gärna om evenemangsproduktion, konstens och kulturens betydelse för människans liv och utveckling samt om deras roll i samhället.
Susanna Koponen profiilikuva

Koordinator, Lahtis

Susanna Koponen (Klasslärare, Pedagogie magister) har arbetat som lärare och koordinator inom kulturfostran i cirka 25 år. Hennes specialkompetens är kopplad till publikarbete, specialpedagogik och museologi. Hon är särskilt intresserad av samarbete mellan skolor och lärandemiljöer utanför skolan. 
Tuula Penttilä profiilikuva

Koordinator, Tavastehus

Tuula Penttilä (Magister i teaterkonst) har arbetat med konst under hela sin karriär, bland annat som skådespelare och musiker. Penttilä har en djup förståelse för innehållet och verksamhetskulturen hos olika konstaktörer och kulturens betydelse för tillväxten av ungas identitet. Tuula är en välartikulerad talare som kan få lyssnarna att tänka på saker på ett nytt sätt.

Hur kan vi hjälpa till?

Om du är intresserad av att bjuda in Konsttestarna att tala på ditt evenemang eller skriva ett blogginlägg eller en artikel, vänligen kontakta Joonas Keskinen, chef för Konsttestarna (joonas.keskinen@taidetestaajat.fi). Vänligen berätta för oss om evenemanget, dess datum, ämne och eventuella andra önskemål så skräddarsyr vi föredraget efter dina behov. Våra experter kan varierande hålla presentationerna på finska, svenska och engelska.