Konsttestarna, som nått nästan 400 000 unga, belönades för sin kulturgärning 


Programmet för kulturfostran Konsttestarna, som tilldelats utmärkelsen Sivistyksen puolesta (För bildningen), ger unga människor konstupplevelser.  

Konsttestarna är det största programmet för kulturfostran i Finland. Varje år tar programmet, som koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland, alla åttondeklassare i Finland – mer än 65 000 unga och deras 6 000 lärare – på konstbesök runt om i Finland. Under sex läsår har cirka 650 000 konstbesök genomförts.  

Under de senaste sex läsåren har huvudfinansiärerna för Konsttestarna varit de privata stiftelserna Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden) och Svenska kulturfonden. Riksdagen har bidragit med cirka 15 procent av finansieringen från år 2020 och framåt. Suomen Kulttuurirahasto och Svenska kulturfonden har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten för läsåren 2024–2027, men staten måste fortsätta att engagera sig och successivt ta över huvudansvaret för finansieringen.

”Den största förtjänsten med Konsttestarna är att verksamheten når en hel åldersgrupp, och ingen åttondeklassare är utesluten. De ungas feedback och deras deltagande som en aktiv publik ger mycket, inte bara till dem själva, utan också till det finländska konstfältet, konstaterar programchefen Joonas Keskinen. 

Utmärkelsen Sivistyksen puolesta (För bildningen) har tilldelats Konsttestarna för en särskilt effektiv insats till förmån för bildningen

”Konsttestarna är en unik kulturgärning. Vi uppskattar särskilt det faktum att programmet sammanför kulturaktörer för att erbjuda upplevelser till ett mycket stort antal unga människor. Genom dessa erfarenheter får de unga möjlighet att bredda sitt tänkande och lära sig förstå mångfald”, säger rektor Jussi Sutinen, som är medlem i Sivistas styrelse och den styrgrupp som valde ut Konsttestarna. 

Många unga har fått sin första kontakt med opera, teater, konserter eller konstutställningar genom programmet. Säkerställande av likvärdig tillgång till konstbesök genom att undanröja hinder för deltagande, så att unga människor har tillgång till konstbesök oavsett t.ex. funktionsnedsättning, språk eller bostadsort. Läs ungas recensioner av sina konstupplevelser här: https://taidetestaajat.fi/ 

”I vårt allt mer polariserade samhälle är det viktigt att skapa utrymme för en konstruktiv debatt. Konsttestarna tar med sig unga till en värld av konstupplevelser, samtidigt som de övar viktiga färdigheter, som att bilda egna åsikter, uttrycka och motivera dem. En personlig relation etableras med konstaktörerna. Låt oss bli civiliserade”, säger Aleksi Valta, verksamhetsledare för Förbundet för barnkulturcenter i Finland 

Utmärkelsen Sivistyksen puolesta (För bildningen) kommer framöver att delas ut vartannat år 

Bildningsarbetsgivarnas nya hederspris delades ut som en del av förbundets 30-årsjubileum. Priset kan ges för en gärning, åt en person eller organisation för ett imponerande bidrag till förmån för kulturen. Det kan t.ex. delas ut för innovativ ny verksamhet eller för ett långt livsverk. Det väsentliga är att mottagaren genom sin verksamhet har visat att han eller hon värdesätter, utvecklar, främjar och sprider bildning. Priset kommer i fortsättningen att delas ut vartannat år.


Mer information:

Aleksi Valta 
Verksamhetsledare
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
aleksi.valta@lastenkulttuuri.fi
tfn 040 820 5425

Joonas Keskinen
Chef, Konsttestarna 
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi
tfn 044 978 4893

 
Om hederspriset: 

Annakaisa Tikkinen 
näringspolitisk sakkunnig 
Bildningsarbetsgivarna 
annakaisa.tikkinen@sivista.fi 
tfn 040 356 6082