Publikationer

På den här sidan kan du ladda ner Konsttestarnas publikationer.

Videor

Från vår YouTube-kanal, Taidetestaajat Konsttestarna, hittar du våra videor och webinarinspelningar. Se till exempel den här 2 minuters video som förbereder unga för konstbesök eller den här 9 minuters video som presenterar nycirkus som konstform. Du kan fritt använda videorna i ditt eget konstutbildningsarbete!

Syntolkning

Syntolkningsplanschen finns också som en webbsida här.

Studier om Konsttestarna

Anton Schalin & Miikka Pyykkönen (2021): Från konsttestare till konstkonsumenter. Svensk- och tvåspråkiga ungdomar på konsttestarresor
https://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/tiedostot/konsttestare.pdf

Lärarens handbok

Konsttestarna-verksamheten erbjuder inte bara konstupplevelser för unga utan också ett mångsidigt verktyg som kan användas för att genomföra mål som presenteras i grunderna för läroplanen. Besöken kan även användas till exempel för att skapa helheter för mångvetenskapligt lärande. I den här handboken hittar du instruktioner om användningen av Konsttestarna-systemet och om praktiska arrangemang för konstbesök. (Uppdaterad 2022)
Lärarens handbok  (2.12 MB)

Konsttestarnas etikett

Skriv ut planschen med Konsttestarnas etikett och häng upp den på väggen i skolan eller på konstinstitutionen. Etiketten, som är avsedd för åttondeklassare, sammanfattar instruktionerna för hur man förbereder sig för konstbesöket, hur man beter sig i besöksmålet och hur man utvärderar upplevelsen efteråt. (2020)
Konsttestarnas etikett  (309.71 KB)

Konstinstitutionernas rumstavla

Här kan du printa ut konstinstitutionernas rumstavla i planschformat och sätta upp på kontorsväggen. Konstinstitutionernas ”Så här går det till”-rumstavla samlar ihop informationen om ansökning och deltagning i Konsttestarverksamheten i ett kompakt och visuellt paket. (2021)
Konstinstitutionernas rumstavla  (202.59 KB)

Utvärderingsplanschen

I Konsttestarna får ungdomarna uppleva olika former av konst. Via vår utvärderingsapp kan de ge feedback om sina upplevelser. Via utvärderingarna har ungdomarna möjlighet att påverka hurdant innehåll som erbjuds åt ungdomarna på det finländska konstfältet i framtiden. Från pdf-dokumentet ser du hur du kan uppmuntra och anvisa ungdomarna att ge feedback om sina upplevelser.
Utvärderingsplanschen  (731.82 KB)

Resfärdighetsplanschen

Hur gör man en konstutflykt lyckad? Det är bra att komma ihåg åtminstone bra matsäck och en laddad telefon. Det är också klokt att titta på rutten i förväg. Om allt inte går enligt planerna, räddar en glad utflyktsinställning dagen!
Resfärdighetsplanschen  (750.15 KB)

Karta och tips på besöksmål i Helsingfors

Ta er an huvudstaden och få ut det mesta av utflyktsdagen! I denna nedladdningsbara pdf hittar du en länk till Konsttestarnas Helsingfors-guidekarta samt en tipslista över besöksmål som passar för skolgrupper som besöker staden.
Karta och tips på besöksmål i Helsingfors  (369.59 KB)

Från digitalt innehåll till distansupplevelse-guide

Distansinnehåll ersätter inte föreställningar eller museibesök som man upplever live, men de ger nya möjligheter för att skapa och uppleva konst och kultur. Upplevelsen skapas ändå inte bara av konstinnehållet, utan utrymmet, stämningen och sällskapet bidrar också till upplevelsen. Tanken bakom denna guide är att erbjuda idéer och verktyg för att beakta och skapa dessa element när upplevelseresan görs på distans. (2021)
Från digitalt innehåll till distansupplevelse-guide  (1.34 MB)

Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (på finska)

Syftet med den här guiden är att lyfta fram några tankar och punkter i läroplanen i vilka konstfostrare kan hämta inspiration när de planerar besök för skolgrupper. Lärare kan använda sig av guiden när de funderar hur konstupplevelser kan behandlas i skolan i nästan vilket läroämne som helst och särskilt med tanke på mångsidig kompetens. (2021)
Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (på finska)  (799.47 KB)

Konsttestarna <3 Läroplan

På planschen finns exempel på helheter inom mångsidig kompetens som anknyter till Konsttestarna. Läs mer om läroplanen i vår finskspråkiga guide Taidekasvattajan lukuopas perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin eller på Utbildningsstyrelsens webbplats www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/centrala-delar-i-laroplanen-den-grundlaggande-utbildningen (Centrala delar i läroplanen för den grundläggande utbildningen). (2021)
Konsttestarna <3 Läroplan  (183.77 KB)

Resedagboksuppgift

Här hittar du anvisningar till hur ni gör en rolig resedagbok från ert Konsttestarbesök. Uppgiften kan göras i par eller i grupp. Om ni vill kan ni publicera resedagböckerna i sociala medier och tagga oss @taidetestaajat, så kan vi dela er publikation.
Resedagboksuppgift  (613.74 KB)

Syntolkningsplanschen

Syntolkning omvandlar visuell information till ord. Med hjälp av syntolkning kan en person med nedsatt syn eller synskada följa en teaterföreställning eller bekanta sig med en konstutställning. Läs mer om hur du kan förbereda dig för ett syntolkat besök med Konsttestarna. Text och layout: Carita Lehtniemi. Producerat i samarbete med Näkövammaisten liitto och Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry.
Syntolkningsplanschen  (839.49 KB)

Skulle du gå på nytt – Åttondeklassarna som konsttestare

Denna skrift tar dig med på konsttestarnas resa. Storprojektet har varit givande men också stött på utmaningar. I skriften presenteras olika perspektiv på verksamheten. Här får de som planerat besöken, ungdomarna själva, deras lärare och också de som följt projektet på avstånd komma till tals. Konstbesöken är viktiga satsningar på de ungas framtid. Vi hoppas att de ska få en fortsättning framöver – konsten tillhör oss alla! (2020)
Skulle du gå på nytt – Åttondeklassarna som konsttestare  (6.29 MB)