För elever

Var det kul, intressant, rörande, ångestväckande eller tråkigt? I dag får du vara konstkritiker!

Recensera din upplevelse

För lärare

Behöver klassens information uppdateras? Något oklart med resetidtabellerna? Kontrollera uppgifterna i vårt system.

Logga in

För konstinstitutioner

Fyll i eller uppdatera information om konstbesöksmålet eller konstupplevelsen, lägg till för- och efterarbetsmaterial.

Logga in

Det här är Konsttestarna

Konsttestarna är Finlands största program i konstfostran. Verksamheten tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Vår verksamhet når årligen 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Mängden besök och besöksmålen varierar från år till år beroende på vår finansiering.

Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda unga nya konstupplevelser och ge dem redskap att bilda informerade åsikter om sina upplevelser. Vad tycker de om sina upplevelser? Skulle de besöka stället igen?

Du kan läsa åttondeklassarnas utvärderingar av sina konstbesök här.

Responsen från de unga hjälper oss och hela konstfältet i Finland att bättre beakta unga och deras behov vid planeringen av konstinnehåll och särskilt publikarbetet i anslutning till dem. Vi vill också erbjuda lärare stöd och möjligheter att utnyttja konstinnehåll i deras pedagogiska arbete. Läraren spelar en viktig roll för att åttondeklassisten ska få en lyckad konstupplevelse.

Verksamheten Konsttestarna produceras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Verksamheten inleddes på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut.

Nyheter

Besöksdata för läsåret 2022–23 har publicerats

10.05.2022
För de flesta skolor är åtminstone ett av dessa besök nu synligt i Konsttestarnas system. Skolans kontaktperson för Konsttestarna kan se besöken av alla klasser i skolan genom att logga in i systemet. Nya lärare med ansvar för årskurs 8 under läsåret 2022–2023 får koder och inloggningsinformation via e-post denna vecka, varefter de får tillgång till information om besök som redan bokats åt klasserna.
Läsa mer

Nya distansupplevelser för Konsttestarna har publicerats

23.03.2022
Vi erbjuder Konsttestarna både onlineupplevelser som kräver bokning och inspelningar som skolorna kan se på, på eget initiativ. Helheterna inom vårt utbud av distansupplevelser evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsredskap. Utbudet av upplevelser som du kan ta del av på eget initiativ har publicerats i Konsttestarnas-system. En del helheter syns redan nu i systemet, medan andra färdigställs senare denna vår.
Läsa mer

100 % av skolorna åter med – se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 här

21.02.2022
Skolornas anmälningstid till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 gick ut i februari. Till vår glädje kan vi åter en gång meddela att hundra procent av alla högstadieskolor i Finland anmält sig till Konsttestarna. Vi får således möjlighet att erbjuda alla åttondeklassare i Finland högklassiga konstupplevelser även nästa läsår. Se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 i den här artikeln.
Läsa mer

Konsttestarnas distansupplevelser går att boka nu

17.02.2022
Vi har sammanställt ett utbud av Konsttestarnas distansupplevelser som kan användas av skolgrupper. Utbudet består av både digitala upplevelser som kräver tidsbokning och inspelningar som skolorna kan se på egen hand inklusive pedagogiskt material. Distansupplevelserna kommer att erbjudas i mars–maj 2022 och de kan utvärderas med Konsttestarnas utvärderingsverktyg.
Läsa mer
Alla nyheter

Visste du?

Projektet Konsttestarna startade på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020 som ett tack till barn och unga. När fonden grundades för mer än 80 år sedan samlades startkapitalet ihop av 30 000 folkskoleelever som gick runt från dörr till dörr. Läs mer om insamlingen för startkapitalet.

Läsåret 2021–2022 har vi fått med ett rekordantal deltagare till Konsttestarnas verksamhet – nästan 69 000 elever och lärare och 73 konstinstitutioner runtom i landet! Vårt mål är att erbjuda alla åttor två konstupplevelser i det egna landskapet eller närområdet.

Enligt en enkät till skolorna skulle endast fem procent av högstadieskolorna ha möjlighet att skicka eleverna på konstbesök utan Konsttestarna. Alla barn och unga har rätt till högklassig och tillgänglig konst – det främjar utvecklingen av deras emotionella färdigheter och minskar mängden utslagna unga.

#konsttestarna på sociala medier