För elever

Var det kul, intressant, rörande, ångestväckande eller tråkigt? I dag får du vara konstkritiker!

Recensera din upplevelse

För lärare

Behöver klassens information uppdateras? Något oklart med resetidtabellerna? Kontrollera uppgifterna i vårt system.

Logga in

För konstinstitutioner

Fyll i eller uppdatera information om konstbesöksmålet eller konstupplevelsen, lägg till för- och efterarbetsmaterial.

Logga in

Det här är Konsttestarna

Konsttestarna är Finlands största program i konstfostran. Verksamheten tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Vår verksamhet når årligen 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Mängden besök och besöksmålen varierar från år till år beroende på vår finansiering.

Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda unga nya konstupplevelser och ge dem redskap att bilda informerade åsikter om sina upplevelser. Vad tycker de om sina upplevelser? Skulle de besöka stället igen?

Du kan läsa åttondeklassarnas utvärderingar av sina konstbesök här.

Responsen från de unga hjälper oss och hela konstfältet i Finland att bättre beakta unga och deras behov vid planeringen av konstinnehåll och särskilt publikarbetet i anslutning till dem. Vi vill också erbjuda lärare stöd och möjligheter att utnyttja konstinnehåll i deras pedagogiska arbete. Läraren spelar en viktig roll för att åttondeklassisten ska få en lyckad konstupplevelse.

Verksamheten Konsttestarna produceras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Verksamheten inleddes på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut.

Nyheter

Besöksmål för läsåret 2023–2024 har valts

26.01.2023
84st storslagna upplevelser runt om i Finland har valts med som besöksmål för nästa läsår. I denna artikel kan du läsa om läsårets 2023–2024 Konsttestarna-besöksmål.
Läsa mer

Hur väljs Konsttestarnas besöksmål?

28.11.2022
Varje läsår ordnas en öppen programansökan för besöksmål i Konsttestarnas kulturutbildningsprogram. I denna artikel klargör vi för valprocessen av besöksmål: vilka steg som ingår i processen och vem som deltar i den.
Läsa mer

Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2023-2024

21.11.2022
Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2023-2024 öppnar på 21.11.2022 och stängs på 9.12.2022. Se ansökningsannonsen här.
Läsa mer

Skolornas Anmälan till läsåret 2023–2024 börjar den 7 november

07.11.2022
Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2023–2024 har nu startat och pågår till onsdagen den 23 november 2022. Under läsåret 2023–24 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök.
Läsa mer
Alla nyheter

Visste du?

Projektet Konsttestarna startade på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020 som ett tack till barn och unga. När fonden grundades för mer än 80 år sedan samlades startkapitalet ihop av 30 000 folkskoleelever som gick runt från dörr till dörr. Läs mer om insamlingen för startkapitalet.

I år är det sjätte läsåret för Konsttestarna, och återigen deltar alla finländska högstadieskolor. Sammanlagt 68 000 besökare kommer att testa konst på 65 platser i Finland. Se alla platser här.

Enligt en enkät till skolorna skulle endast fem procent av högstadieskolorna ha möjlighet att skicka eleverna på konstbesök utan Konsttestarna. Alla barn och unga har rätt till högklassig och tillgänglig konst – det främjar utvecklingen av deras emotionella färdigheter och minskar mängden utslagna unga.

#konsttestarna på sociala medier