Info

Vad är konsttestarna?

Konsttestarna tar med alla Finlands åttondeklassare på högklassiga konstbesök. Varje år har cirka 60 000 unga och deras cirka 5 000 lärare erbjudits möjlighet att besöka ett eller två högklassiga kulturmål i Finland.

Vi bjuder skolgrupper på inträdesbiljetter och resor till exempel till en opera, teater, konsert eller konstutställning. Besöken passar in i läroplanens mål och möjliggör till exempel för skolorna ett konstbetonat samarbete inom flera läroämnen. Samtidigt erbjuder de nya lärmiljöer utanför skolbyggnaden.

När konstaktörer och konstnärer får direkt respons från en ung publik kan de utöka och utveckla sitt utbud för unga.

Konsttestarna bidrar med en ytterligare resurs för konst-, medborgar- och demokratifostran i skolorna. Målet är att undanröja alla hinder för deltagande för att unga ska få tillgång till likvärdiga konstbesök oavsett funktionsvariation, modersmål eller hemort.

Verksamheten Konsttestarna inleddes läsåren 2017–2020 på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Verksamheten koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Du följer väl redan våra kanaler i de sociala medierna? Här hittar du senaste nytt om Konsttestarna:

Vad är konsttestarna?

Vad är målet med verksamheten?

Verksamheten Konsttestarna syftar till att bryta myten om konsten som en svår genre och vill erbjuda unga oförglömliga upplevelser och tillfällen att öva sig att motivera sina egna åsikter. Vi på Konsttestarna vill också utveckla det finländska konstfältets kunnande inom planeringen och genomförandet av innehåll för unga och skolor.

Besöken vid konstinstitutioner omfattar också för- och efterarbete som fördjupar upplevelsen. Då får eleverna till exempel bekanta sig med konstformen och med konstnärerna som står bakom konstupplevelserna.

Efter konstbesöken har de unga möjlighet att dela med sig av sina tankar, insikter och åsikter. En webbläsarbaserad applikation med vilken de utvärderar sin konstupplevelse har tagits fram för dem. De ungas recensioner hittar du här.

Konstfostran i grundskolan har en stor jämlikhetsskapande betydelse eftersom de ungas möjligheter att delta i kulturverksamhet utanför skolan i övrigt beror mycket på familjens utbildningsnivå och ekonomiska situation. Enligt utredningar kan gemensamma aktiviteter inom konstfostran utveckla de emotionella färdigheterna och empatin hos barn och unga. De betraktas som framtidens viktigaste medborgar- och arbetslivsfärdigheter.

Konsttestarna låter de ungas röst höras och ger vuxna inblickar i de ungas värld. Åttondeklassarnas utvärderingar ger alla som upplever kultur ett färskt perspektiv på gamla klassiker och aktuella konstfenomen.