För konstinstitutioner

Allmänt

Inom ramen för verksamheten Konsttestarna får konstinstitutionerna möjlighet att erbjuda åttondeklassare upplevelser som många unga aldrig tidigare haft. Besöken omfattar för- och efterarbeten som fördjupar konstupplevelsen. Konstinstitutionen producerar materialet och levererar det till Konsttestarna-portalen eller direkt till skolan innan besöket äger rum.

Syftet med för- och efterarbetet är att ge djupare information om konstformen i fråga, konstnärens arbete och processen genom vilken konstverket kom till. De stödjer och belyser de ungas upplevelse av verket. Syftet är att de unga får uppleva konst, men att de också lär sig att forma motiverade åsikter om sina konstupplevelser.

Efter konstbesöket ber vi de unga att dela med sig av sina åsikter om konstupplevelsen i en webbläsarbaserad applikation. Recensionerna publiceras på Konsttestarnas webbplats. Unga ger direkt respons via Konsttestarna som konstinstitutionerna kan använda för att utveckla sitt programutbud för unga.

Konsttestarna finansieras av Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden samt undervisnings- och kulturministeriet. Verksamheten bjuder åttondeklassare och deras lärare på inträdesavgifterna och resorna till konstinstitutioner. Verksamheten koordineras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

Guide till konstinstitutionernas verksamhet

Om er konstinstitution har blivit vald till Konsttestarna, hittar du instruktioner för förberedelser inför skolklassernas besök, samt tips om god praxis och exempel på konstbesök med hisnande framgång i den här guiden.

Ansökan för konstinstitutioner

Vi ordnar en separat ansökan för konstinstitutioner varje år för att hitta besöksmål för varje läsår. I sin ansökan ska konstinstitutionen presentera det besöksprogram som de erbjuder Konsttestarna, inklusive för- och efterarbetet. Vi frågar också vilken minimi- och maximikapacitet institutionen kan delta med i Konsttestarna. Konstinstitutionerna kan få hjälp med planeringen och ansökningen av Konsttestarna-regionkoordinatorerna.

Det är möjligt att föreslå vilka konstformer som helst för medverkan i Konsttestarna. En vanlig museirunda eller pjäs räcker dock inte som program, utan vi förväntar oss en besökarvänlig, välplanerad och inkluderande helhet av konstorganisationen. När vi utser våra besöksmål för Konsttestarna betonar vi både konstnärlig kvalitet och innovativt publikarbete för unga.

Förbundet för barnkulturcenter i Finland koordinerar verksamheten. Förbundets kärnvärden är jämlikhet och tillgänglighet, dvs. rätten för barn och unga att uppleva och ta del av konst oberoende av exempelvis funktionshinder, behov av stöd, modersmål eller familjens ekonomiska situation. Därför ställer vi också frågor om besöksmålets tillgänglighet till de konstinstitutioner som lämnat ansökan till verksamheten.

Programansökan för läsåret 2023-2024 öppnar på 21.11.2022 och stängs på 9.12.2022. Läs mera:

Logotyper och bilder

Logotyperna för Konsttestarna och annat grafiskt material hittar du i vår Dropbox-mapp. Vår bildbank med fotografier hittar du på adressen taidetestaajat.kuvat.fi.

Kontakter

Konstinstitutioner ska i första hand kontakta sin egen koordinator. Koordinatorernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontaktinformation. Om du inte är säker på vem som är din koordinator, skicka meddelande till adressen: