fbpx

För lärare

Allmänt

Nu inbjuds alla åttor i Finland att delta i Konsttestarna! Förbundet för barnkulturcenter i Finland ordnar konstbesök för alla klasser som anmäler sig som konsttestare. I besöket ingår inträdesbiljetter, resor samt material för för- och efterarbete som stöd för konstupplevelsen. Materialet ger elever och lärare information om föreställningen, konstformen och konstnärerna. Materialet för för- och efterarbete finns tillgängligt i Konsttestarnas webbtjänst ungefär en månad före klassens besök.

Efter konstbesöket får de unga berätta om sina åsikter med en webbaserad utvärderingsapp som tagits fram för Konsttestarna. För att kunna skapa en recension behöver varje elev en personlig utvärderingskod. De läggs ut i den ansvariga lärarens vy i Konsttestarnas system. De ungas recensioner kan läsas på Konsttestarnas webbplats.

Verksamheten passar in i den nya läroplanens målsättningar bland annat genom att stödja fenomenbaserad undervisning och genomförandet av kulturläroplaner. Dessutom uppmuntrar Konsttestarna till samarbete mellan olika läroämnen och till mångsidig kompetens. Konstinstitutionerna som valts med ska erbjuda publikarbete som är särskilt planerat för unga och erbjuder åttondeklassare nya upplevelser.

Anmälan

Besöken skräddarsys för varje klass och resorna planeras så att de lämpar sig för klasserna enligt de uppgifter som lämnas i anmälningsskedet. De skolor som deltar i verksamheten just nu ska också anmäla sitt deltagande i Konsttestarna för nästa läsår.

För att skolans kontaktperson ska kunna anmäla sin skola till det nya läsåret ska hen logga in i Konsttestarnas system med sitt användarnamn. Kontaktpersonen lägger till de deltagande klasserna samt lärarna som ansvarar för dessa (en lärare/klass) i systemet och ser till att alla ansvariga lärare fyller i sina egna klasser innan anmälningstiden tar slut.

Anmälan för läsåret 2022–2023 sker i början av år 2022. Då anmäler man dåvarande sjundeklassister, alltså kommande läsårets åttondeklassister. Anmälan för läsåret 2021-2022 har avslutats. Ifall ni inte har kommit ihåg att anmäla alla era åttondeklassister eller har några frågor, kontakta vårt koordinationsteam på adressen info@taidetestaajat.fi.

Konsttestarna - För lärare

Mer information

Skolorna ska i första hand ta kontakt via:

Koordinatorernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontaktinformation.