För lärare

Allmänt

Nu inbjuds alla åttor i Finland att delta i Konsttestarna! Förbundet för barnkulturcenter i Finland ordnar konstbesök för alla klasser som anmäler sig som konsttestare.

I besöket ingår inträdesbiljetter, resor samt material för för- och efterarbete som stöd för konstupplevelsen. Materialet ger elever och lärare information om föreställningen, konstformen och konstnärerna. Materialet för för- och efterarbete finns tillgängligt i Konsttestarnas webbtjänst ungefär en månad före klassens besök.

Efter konstbesöket får de unga berätta om sina åsikter med en utvärderingsapp som tagits fram för Konsttestarna. För att kunna skapa en recension behöver varje elev en personlig utvärderingskod. De läggs ut i den ansvariga lärarens vy i Konsttestarnas system. De ungas recensioner kan läsas på Konsttestarnas webbplats.

Verksamheten passar in i den nya läroplanens målsättningar bland annat genom att stödja fenomenbaserad undervisning och genomförandet av kulturläroplaner. Dessutom uppmuntrar Konsttestarna till samarbete mellan olika läroämnen och till mångsidig kompetens. Konstinstitutionerna som valts med ska erbjuda publikarbete som är särskilt planerat för unga och erbjuder åttondeklassare nya upplevelser.

Taidetestaajat Kaskityttö-hahmo

Förberedelser inför besöket

Du hittar all aktuell information om ert klassbesök och transporterna i Konsttestarna-systemet. Logga in via länken nedan. Om du har glömt ditt användarnamn och lösenord, kan du återställa ditt lösenord här.

Du kan ladda ner bilden ovan i pdf-format här: Konsttestarnas process.

Ladda ner och läs Lärarens handbok. Det tar inte lång tid, men är jätteviktigt. Med handbokens anvisningar kan du ta ut all glädje av det avgiftsfria konstbesök som dina ungdomar bjuds på. Du har som lärare en viktig roll när det gäller att lyckas med konstupplevelsen!

Konsttestarna-etiketten i affischformat går att skriva ut och sammanfattar instruktioner för hur man förbereder sig inför konstbesöket, beter sig i besöksmålet och utvärderar upplevelsen efteråt: Konsttestarnas etikett

Kolla också in affischen Konsttestarnas <3 Läroplan, som ger dig tips om hur ni kan behandla konstupplevelsen i skolan egentligen i vilket läroämne som helst och särskilt med tanke på den mångsidiga kompetensen.

Du kan titta på en 1.40 minuter lång videotrailer tillsammans med dina elever: https://youtu.be/Hl8856K16CE. Videon presenterar alla konstarter som testas i konsttestarverksamheten. Hittar ni sex?

Före besöket lönar det sig absolut att även titta på denna 2,32 minuter långa förarbetsvideo ”Välkommen att konsttesta” tillsammans med eleverna. Ni kommer väl ihåg att även göra förhandsmaterialet som konstinstitutionerna sammanställt för er inför besöket. Materialet hittas i Konsttestarsystemet.

Du kan aktivera videons svenskspråkiga textning från dess nedre högra hörn, genom att klicka på inställningar-knappen.

Anmälan

Besöken skräddarsys för varje klass och resorna planeras så att de lämpar sig för klasserna enligt de uppgifter som lämnas i anmälningsskedet. De skolor som deltar i verksamheten just nu ska också anmäla sitt deltagande i Konsttestarna för nästa läsår.

För att skolans kontaktperson ska kunna anmäla sin skola till det nya läsåret ska hen logga in i Konsttestarnas system med sitt användarnamn. Kontaktpersonen lägger till de deltagande klasserna samt lärarna som ansvarar för dessa (en lärare/klass) i systemet och ser till att alla ansvariga lärare fyller i sina egna klasser innan anmälningstiden tar slut.

Anmälan för läsåret 2023-2024 har avslutats. Ifall ni inte har kommit ihåg att anmäla alla era åttondeklassister eller har några frågor, kontakta vårt koordinationsteam på adressen info@taidetestaajat.fi.

Mer information

Skolorna ska i första hand ta kontakt via:

Koordinatorernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Kontaktinformation.