För lärare

Allmänt

Nu inbjuds alla åttor i Finland att delta i Konsttestarna!

I besöket ingår inträdesbiljetter, resor samt material för för- och efterarbete som stöd för konstupplevelsen. Materialet ger elever och lärare information om föreställningen, konstformen och konstnärerna. Materialet för för- och efterarbete finns tillgängligt i Konsttestarnas webbtjänst ungefär en månad före klassens besök.

Efter konstbesöket får de unga berätta om sina åsikter med en utvärderingsapp som tagits fram för Konsttestarna. För att kunna skapa en recension behöver varje elev en personlig utvärderingskod, som läggs ut i Konsttestarnas system. De ungas recensioner kan läsas på Konsttestarnas webbplats (Recensioner).

Konsttestarna-besöken stöder fenomenbaserad undervisning och genomförandet av kulturläroplaner samt främjar utvecklingen av mångsidig kompetens.

Förberedelser inför besöket

Du hittar all aktuell information om kommande besök och transporter i Konsttestarna-systemet. Observera: besöksinformationen skickas inte separat via e-post, utan du måste själv kontrollera den i systemet. Logga in via länken nedan. Om du har glömt dina inloggningsuppgifter, se instruktionerna i Vanliga frågor.

Ladda ner och läs Lärarens handbok. Det tar inte lång tid, men är jätteviktigt. I guiden hittar du bl.a. instruktioner för resor, behandling av besöket i klassrummet och utvärdering av upplevelsen. Du har som lärare en viktig roll när det gäller att lyckas med konstupplevelsen!

Konsttestarna-etiketten i affischformat går att skriva ut och sammanfattar instruktioner för hur man förbereder sig inför konstbesöket, beter sig i besöksmålet och utvärderar upplevelsen efteråt: Konsttestarnas etikett. Korta instruktioner för att göra recensioner hittar du i denna PDF.

Kolla också in affischen Konsttestarnas <3 Läroplan, som ger dig tips om hur ni kan behandla konstupplevelsen i skolan egentligen i vilket läroämne som helst och särskilt med tanke på den mångsidiga kompetensen.

Du kan titta på en 1.40 minuter lång videotrailer tillsammans med dina elever: https://youtu.be/Hl8856K16CE. Videon presenterar alla konstarter som testas i konsttestarverksamheten. Hittar ni sex? Före besöket lönar det sig absolut att även titta på denna 2,32 minuter långa förarbetsvideo ”Välkommen att konsttesta” tillsammans med eleverna. Ni kommer väl ihåg att även göra förhandsmaterialet som konstinstitutionerna sammanställt för er inför besöket. Materialet hittas i Konsttestarsystemet.

Du kan aktivera svenskspråkiga textning från dess nedre högra hörn, genom att klicka på inställningar-knappen.

Anmälan

Besöken skräddarsys för varje klass och resorna planeras så att de lämpar sig för klasserna enligt de uppgifter som lämnas i anmälningsskedet. De skolor som deltar i verksamheten just nu ska också anmäla sitt deltagande i Konsttestarna för nästa läsår.

Vid anmälan väljs besöksmodellen: antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett riksomfattande besök. Ett närbesök innebär ett besök till ett mål i det egna eller i ett angränsande landskap. Ett riksomfattande besök innebär ett besök till huvudstadsregionen eller från Nyland till övriga Finland.

För att skolans kontaktperson ska kunna anmäla sin skola till det nya läsåret ska hen logga in i Konsttestarnas system med sitt användarnamn. Kontaktpersonen lägger till de deltagande klasserna samt lärarna som ansvarar för dessa (en lärare/klass) i systemet och ser till att alla ansvariga lärare fyller i sina egna klasser innan anmälningstiden tar slut.

Anmälan sker alltid i november föregående läsår. Anmälan för läsåret 2024-2025 har avslutats. Ifall ni inte har kommit ihåg att anmäla alla era åttondeklassister eller har några frågor, kontakta vårt koordinationsteam på adressen info@taidetestaajat.fi.

Mer information