Vanliga frågor

Här har vi samlat vanliga frågor och svar på dem. Tveka inte att kontakta vår koordinatorer om du inte hittar det du söker. Bäst når du koordinatorerna per e-post info@taidetestaajat.fi. Koordinatorernas kontaktuppgifter hittar du på adressen taidetestaajat.fi/sv/yhteystiedot.


Problem vid inloggning i konsttestarnas system

Vad är mitt användarnamn?

Ditt användarnamn är den e-postadress som uppgetts för dig i Konsttestarsystemet. Om du inte själv har lagt till dina uppgifter är det skolans kontaktperson för Konsttestarna eller rektorn som har anmält e-postadressen.

Vad är mitt lösenord?

Systemet skickar automatiskt en länk för att skapa ett lösenord till systemet till de e-postadresser som skolans kontaktperson eller rektor har uppgett. Via länken kan du själv skapa ett lösenord åt dig. Om du har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt på adressen taidetestaajat.fi/request-password.

MiVarför har jag inte fått länken för skapandet av lösenordet?

Det automatiska meddelandet som systemet skickat kan ibland hamna i skräppostmappen, så kolla även där. Om du inte hittar mejlet kan du kontakta oss: info@taidetestaajat.fi.

Hur kommer jag i fortsättningen in i systemet?

Efter att du har skapat ett lösenord åt dig själv kan du logga in på adressen taidetestaajat.fi/admin-login.


TTilläggning och redigering av uppgifterna i konsttestarna-systemet

MHur sparar och redigerar jag klassens uppgifter?

Under anmälningstiden:

Skolans kontaktperson kan lägga till klasser och klassernas information i systemet (klassbeteckning, ansvarslärarens namn och e-postadress), redigera informationen samt byta ut klassernas ansvarslärare och deras e-postadresser. Vid behov kan skolans kontaktperson också fylla i och redigera enskilda klassers uppgifter. Informationen om varje klass finns bakom klassbeteckningen, till vänster om ansvarslärarens namn.

Klassernas ansvarslärare kan redigera sina egna kontaktuppgifter och den egna klassens uppgifter (t.ex. antalet elever). Alla ändringar förutsätter att man loggar in i Konsttestarsystemet. Kom ihåg att fylla i alla punkter märkta med (*) och klicka till slut på ”uppdatera”. Om redigeringen inte lyckas kan du kontakta oss på info@taidetestaajat.fi.

ElokI augusti (exakt datum meddelas per e-post):

Skolornas kontaktpersoner och ansvarslärare kontrollerar uppgifterna för varje klass och uppdaterar alla förändringar.

Annan tid:

Vi ber er vänligen meddela oss om eventuella förändringar till info@taidetestaajat.fi.

Hur kan skolan byta kontaktperson?

Om skolans nuvarande kontaktperson loggar in kan hen lägga till nya kontaktpersoner i skolans information. Meddela alla andra förändringar berörande kontaktpersonen (som till exempel borttagning av kontaktperson eller förändringar i kontaktuppgifterna) till info@taidetestaajat.fi. Av tekniska orsaker försvinner användarnamnet ur systemet med en liten fördröjning.

Jag lade till för många klasser i systemet. Hur kan jag radera de överflödiga klasserna?

Klassen kan raderas från konsttestarsystemet genom att du kontaktar oss på info@taidetestaajat.fi. Av tekniska orsaker försvinner en klass ur systemet med en liten fördröjning.


Frågor berörande besöken

Vad betyder för- och efterarbete?

Genom för- och efterarbete fördjupas och förstärks konstupplevelsen. Dessa klargör teman och bakgrund för konstbesöket och ger möjlighet att behandla frågor som väckts under besöket. Konstinstanserna producerar för- och efterarbetsmaterial (publikarbetsmaterial) som publiceras några veckor före besöket i webbtjänsten Konsttestarna och syns i vyn för klassens ansvarslärare. En del konstinstitutioner mejlar också material till skolorna. Skolans lärare kommer sinsemellan överens om vem som bekantar sig med materialet för för- och efterarbetet med eleverna.

MistHur får jag veta vart vi ska på konstbesök, när och med vilket färdmedel?

Besöksmålet för ert konstbesök samt datum och klockslag kan ses i Konsttestarsystemet i klassernas information. Skolorna kan inte själva välja besöksmålet. Uppgifterna uppdateras i systemet så fort bokningarna gjorts.

Konsttestarna bekostar klassernas resebiljetter. Färdmedel väljs bland annat på basis av avstånd. När konstbesöken arrangeras beaktas eventuella samtidiga resor från annat håll. Reseuppgifterna kan ses i Konsttestarsystemet.

Vad är elevernas utvärderingskoder till för?

Ett av Konsttestarnas mål är att samla in ungdomarnas feedback om konstupplevelserna. Detta görs med hjälp av en webbaserad recensionssida. Webbsidan finns på adressen konsttestarna.fi/testaa. Eleverna behöver sina utvärderingskoder för att kunna ge sin respons. Genast efter konstbesöket loggar eleverna in på recensionssidan med hjälp av koderna och ge sin recension av den konstupplevelse de just har varit med om.

Du får utvärderingskoderna för hela klassen från Konsttestarsystemet. Kodlistan kan skrivas ut. Det finns en kod för varje elev för att recensera konstupplevelsen. Eleverna ska helst spara den egna koden, till exempel genom att fotografera den. Läraren ska för sin del anteckna koden för varje elev. Om koderna tappas bort eller blandas ihop kan läraren dela ut koderna på nytt i klassen. Koderna är inte personliga, men de är klasspecifika. Ifall det tillkommer fler elever under skolåret kan läraren lätt skapa nya koder för klassen i Konsttestarsystemet. Under listan av utvärderingskoder finns det en knapp för detta.

Inlämnade recensioner av konstupplevelserna kan inte kopplas till en viss elev utan bara till en viss klass.

Vem övervakar eleverna under konstbesöket?

Konsttestarna-besöket är en del av skolundervisningen, och ansvaret för övervakningen av eleverna under besöket ligger hos läraren. Läraren ser till att alla har möjlighet att njuta av konstupplevelsen i lugn och ro, och att lokalerna lämnas i städat skick efter elevgrupperna.

Till exempel på en konsert eller teaterföreställning stör oljud både artisterna och andra elever som vill fokusera på att njuta av upplevelsen. Ett konstbesök är en unik och efterlängtad upplevelse för många elever, och i ungdomarnas återkopplingar framkommer ibland situationer där andra elevers störande beteende har förstört upplevelsen.

Oftast räcker det med att läraren påpekar det oönskade beteendet för eleverna. Ibland kan det hjälpa att till exempel ändra sittordningen i publiken. Om andra åtgärder har använts, kan man vid behov be störande elever att lämna lokalen. På många besöksmål finns personal, som vaktmästare eller ordningsvakter, som kan hjälpa till.

Även besökets personal har rätt att ingripa och i extrema fall till exempel avbryta föreställningen eller be den störande personen eller gruppen att lämna lokalen och tala med dem utanför. Observera att en elev eller elevgrupp som har lämnat lokalen inte får lämnas utan övervakning.