Personaländringar i Konsttestarnas koordineringsteam

Under sommaren 2024 kommer det att ske personaländringar i Konsttestarnas koordineringsteam. Vi får tre nya förstärkningar till vårt glada koordinatorsteam när Erja Saaranen från Ilmajoki, Karoliina Ajanki från Helsingfors och Laura Holm från Jakobstad ansluter sig till oss. Vi välkomnar de nya koordinatorerna varmt till teamet!

Anne Pelttari, Hanna Brotkin och Tuula Penttilä fortsätter som Konsttestarnas koordinatorer, men kommer att övergå till att vara anställda vid Förbundet för barnkulturcenter i Finland efter sommaren. Joonas Keskinen, Heidi Rantanen, Aino Häli, Kaisa Järvelin och Laura Pitkänen fortsätter i Konsttestarnas team och som anställda vid Förbundet för barnkulturcenter i Finland precis som hittills.

I och med denna organisationsförändring får vi hela koordineringsteamet att arbeta för samma arbetsgivare, nämligen Förbundet för barnkulturcenter i Finland, och det är möjligt för alla att ingå en heltidsanställning. Tidigare har en stor del av koordinatorerna arbetat för olika kommuner och vissa också deltid.

Som en del av pågående organisationsförändring kommer fem koordinatorer att lämna produktionsteamet under sommaren. Vi tackar varmt Annu Nietula, Elina Muotio, Mereca Victorzon, Sami Blomberg och Susanna Koponen för det utmärkta samarbetet och deras värdefulla bidrag till att möjliggöra unga människors konstupplevelser.

”Det är alltid sorgligt att säga adjö till människor man har arbetat med i flera år. Men organisationsförändringen är nödvändig, och jag är glad över att vi får hela teamet anställda hos samma arbetsgivare. Detta underlättar vårt gemensamma arbete och är en hållbar lösning på lång sikt,” säger Joonas Keskinen, chef för Konsttestarna-programmet.

Vi kommer att presentera de nya koordinatorerna mer ingående när höstterminen börjar och uppdatera kontaktuppgifterna på vår webbplats.