Taidelaitoksille

Jos taidelaitoksesi on jo valittu Taidetestaajat-vierailukohteeksi, löydät tietoa sivulta ”Yleisötyö ja taidelaitosten toimintaprosessi Taidetestaajissa”. Pääset sivulle klikkaamalla alla olevaa pinkkiä nappia. Sivulta löydät mm. taidelaitosten Näin se menee -toimintaoppaan, laskutusohjeet sekä linkit logo- ja kuvapankkeihin.

Yleistä tietoa taidelaitoksille

Taidelaitokset pääsevät taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa tarjoamaan kahdeksasluokkalaisille taidetta, jollaista moni nuori ei ole aikaisemmin kokenut. Ikimuistoiseen taidevierailuun sisältyy taidekokemusta syventävää, ikäryhmälle soveltuvaa ja osallistavaa yleisötyötä. Vierailuihin sisältyy etukäteis- ja jälkityöskentelyä (”etkot ja jatkot”), joiden materiaalit taidelaitokset valmistavat ja toimittavat etukäteen kouluille Taidetestaajat-järjestelmän kautta.

Etkojen ja jatkojen tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa kyseessä olevasta taidemuodosta, taiteilijan työstä ja teoksen valmisteluprosessista sekä siitä, miten taidevierailulla käyttäydytään. Tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan taidekokemuksestaan perustellun mielipiteen.

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemuksensa selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa. Nuorten palautteen ansiosta myös Taidetestaajat kehittää toimintaansa.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön eduskunnan päätöksellä rahoittama Taidetestaajat-toiminta kustantaa kahdeksasluokkalaisten ja heidän opettajiensa pääsymaksut ja kuljetukset taidelaitoksiin. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidelaitosten ohjelmahaku

Jokaisen lukuvuoden vierailukohteista järjestetään erillinen ohjelmahaku. Hakulomakkeella taidelaitos esittelee Taidetestaajiin tarjoamansa vierailusuunnitelman, johon kuuluvat myös etukäteis- ja jälkityöskentely. Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön enimmäis- ja vähimmäismäärällä taidelaitos voi osallistua Taidetestaajiin.

Nuorten taidetestattavaksi voi ehdottaa mitä tahansa taidelajia. Tavallinen museokierros, konsertti tai näytelmä ei kuitenkaan riitä, vaan taideorganisaatioilta odotetaan huolella suunniteltua ja osallistavaa kokonaisuutta. Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innovatiivista, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Taidetestaajia koordinoivan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ydinarvoihin kuuluvat yhdenvertaisuus ja saavutettavuus, eli lasten ja nuorten oikeus osallistua ja kokea taidetta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi hakijoilta kysytään myös vierailukohteen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Lukuvuoden 2023–2024 ohjelmahaku päättyi 9.12.2022. Tiedotamme jatkosta erikseen. Lisätietoja viimeisimmästä hausta löydät täältä: Taidelaitosten ohjelmahaku lukuvuodelle 2023-2024

Taidelaitoswebinaari 15.3.2023: Hyvät käytännöt yleisötyössä nuorten kanssa

Lukuvinkki: Konkarit kertovat -artikkelisarja

Artikkelisarjassamme ”Konkarit kertovat” jaetaan Taidetestaajien konkarikoordinaattorien sekä ohjelman pitkäaikaisten taidelaitoskumppanien oivalluksia yleisötyöstä nuorten kanssa. Miten saada nuoret innostumaan ja osallistumaan taidevierailuilla? Mihin kannattaa panostaa ja mitä virheitä välttää? Sarjasta ovat ilmestyneet seuraavat artikkelit: