Taidelaitoksille

Yleistä tietoa taidelaitoksille

Taidelaitokset pääsevät Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa tarjoamaan kahdeksasluokkalaisille taidetta, jollaista moni nuori ei ole aikaisemmin kokenut. Vierailuihin sisältyy taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä (”etkot ja jatkot”), jonka materiaalit toimintaan osallistuva taidelaitos valmistaa ja toimittaa etukäteen joko Taidetestaajat-järjestelmään tai suoraan kouluille.

Etkojen ja jatkojen tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa kyseessä olevasta taidemuodosta, taiteilijan työstä ja teoksen valmisteluprosessista. Työskentelyn tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan taidekokemuksestaan perustellun mielipiteen.

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemansa taide-elämys selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Taidetestaajat-toiminta kustantaa kahdeksasluokkalaisten ja heidän opettajiensa pääsymaksut ja kuljetukset taidelaitoksiin. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidelaitosten toimintaopas

Jos taidelaitoksesi on valittu mukaan Taidetestaajiin, löydät tietoa vierailuihin valmistautumisesta taidelaitosten toimintaoppaastamme ”Näin se menee – Kouluryhmä yleisönä taideretkellä”. Löydät oppaan osoitteesta:

Katso myös Taidetestaajien esittelyvideo taidelaitoksille:

Taidelaitosten ohjelmahaku

Jokaisen lukuvuoden käyntikohteista järjestetään erillinen ohjelmahaku. Hakulomakkeella taidelaitos esittelee Taidetestaajiin tarjoamansa vierailusuunnitelman, johon kuuluvat myös etukäteis- ja jälkityöskentely. Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön vähimmäis- ja enimmäismäärällä taidelaitos voi osallistua Taidetestaajiin.

Nuorten testattavaksi voi ehdottaa mitä tahansa taidelajia. Tavallinen museokierros, konsertti tai näytelmä ei kuitenkaan riitä, vaan taideorganisaatioilta odotetaan vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua ja osallistavaa kokonaisuutta. Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innovatiivista, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Hanketta koordinoivan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ydinarvoihin kuuluvat tasa-arvoisuus ja saavutettavuus eli lasten ja nuorten oikeus osallistua ja kokea taidetta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi hakijoilta kysytään myös vierailukohteen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Lukuvuoden 2023–2024 ohjelmahaku järjestetään 21.11.–9.12.2022. Lisätiedot ja hakuohjeet:

Logot ja kuvat

Taidetestaajat-logot ja muuta graafista materiaalia löydät Dropbox-kansiostamme. Valokuvia sisältävä kuvapankkimme löytyy osoitteesta taidetestaajat.kuvat.fi.

taidelaitosten Yhteydenotot

Taidelaitosten yhteydenotot ensisijaisesti omaan koordinaattoriin. Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. Mikäli et ole varma, kuka toimii koordinaattorinasi, ota yhteyttä osoitteeseen:

Laskutusohjeet taidelaitoksille

Sopimuksen mukaisesti taidelaitos laskuttaa kaikista lukukauden pääsylipuista yhdessä erässä lukukauden viimeisen tapahtuman jälkeen. Vahvistakaa laskutettavien lippujen määrä Taidetestaajat-koordinaattorilta. Syyslukukaudelle kohdistuvan laskun tulee olla Liitossa ennen jouluaattoa ja kevätlukukaudelle kohdistuvan ennen 31.7. Maksuaika on 14 vuorokautta.

Laskennallisen eräpäivän sijoittuessa aikavälille juhannuksen ja heinäkuun lopun välille, suoritetaan maksu vasta koulujen alettua ilman, että maksun siirtymistä katsotaan viivästykseksi. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Laskuun viitteeksi ”Taidetestaajat”.

Laskut osoitetaan osoitteeseen:
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry
Verkkolaskuosoite/OVT-tunnus: 003727193391
Operaattori Apix Messaging Oy: (003723327487)

Huomioittehan, että mikäli käytössänne on jokin seuraavista operaattoreista verkkolaskun lähettämiseen: Danske Bank Oyj, Handelsbanken, Paikallisosuuspankit tai Säästöpankit, tulee teidän käyttää Apixin verkkolaskuosoitteenamme seuraavaa osoitetta: verkkolaskuosoite: 003723327487 ja operaattoritunnus: DABAFIHH.

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään laskut ostolaskujen skannauspalveluun. Sähköpostiskannauksen osoite: 003727193391@procountor.apix.fi

Lähetettävä lasku tulee olla sähköpostin liitteenä PDF-tiedostona. Yhdellä sähköpostilla ja sen liitteissä saa olla vain yksi lasku. Jos sähköposti sisältää laskun lisäksi muita liitetiedostoja, lisätään ne laskun liitteiksi. Liitetiedostojen maksimikoko on 2 mb. Lähetyksen jälkeen palvelusta tulee joko hyväksyntä- tai hylkäysilmoitus sähköpostilla lähetysosoitteeseen 15 minuutin kuluessa lähetyksestä.

Paperilaskujen skannauksen osoite:
Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto ry (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan. Lisätietoja laskutuksesta antaa pyydettäessä hallintosihteerimme Elina Jokinen (@lastenkulttuuri.fi).