Taidelaitoksille

Yleistä tietoa taidelaitoksille

Taidelaitokset pääsevät Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmassa tarjoamaan kahdeksasluokkalaisille taidetta, jollaista moni nuori ei ole aikaisemmin kokenut. Vierailuihin sisältyy taidekokemusta syventävää ennakko- ja jälkityöskentelyä (”etkot ja jatkot”), jonka materiaalit toimintaan osallistuva taidelaitos valmistaa ja toimittaa etukäteen joko Taidetestaajat-järjestelmään tai suoraan kouluille.

Etkojen ja jatkojen tarkoituksena on tarjota nuorille taide-elämyksen tueksi ja taustaksi syventävää tietoa kyseessä olevasta taidemuodosta, taiteilijan työstä ja teoksen valmisteluprosessista. Työskentelyn tavoitteena on, että nuori pystyy taiteen kokemisen lisäksi muodostamaan taidekokemuksestaan perustellun mielipiteen.

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemansa taide-elämys selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa.

Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Taidetestaajat-toiminta kustantaa kahdeksasluokkalaisten ja heidän opettajiensa pääsymaksut ja kuljetukset taidelaitoksiin. Toimintaa koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto.

Taidelaitosten toimintaopas

Jos taidelaitoksesi on valittu mukaan Taidetestaajiin, löydät tietoa vierailuihin valmistautumisesta taidelaitosten toimintaoppaastamme ”Näin se menee – Kouluryhmä yleisönä taideretkellä”. Löydät oppaan osoitteesta:

Katso myös Taidetestaajien esittelyvideo taidelaitoksille:

Taidelaitosten ohjelmahaku

Jokaisen lukuvuoden käyntikohteista järjestetään erillinen ohjelmahaku. Hakulomakkeella taidelaitos esittelee Taidetestaajiin tarjoamansa vierailusuunnitelman, johon kuuluvat myös etukäteis- ja jälkityöskentely. Lomakkeella kysytään lisäksi muun muassa, millä yleisön vähimmäis- ja enimmäismäärällä taidelaitos voi osallistua Taidetestaajiin.

Nuorten testattavaksi voi ehdottaa mitä tahansa taidelajia. Tavallinen museokierros, konsertti tai näytelmä ei kuitenkaan riitä, vaan taideorganisaatioilta odotetaan vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua ja osallistavaa kokonaisuutta. Taidetestaajien kohteiden valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että innovatiivista, nuorille suunnattua yleisötyötä.

Hanketta koordinoivan Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton ydinarvoihin kuuluvat tasa-arvoisuus ja saavutettavuus eli lasten ja nuorten oikeus osallistua ja kokea taidetta esimerkiksi toimintarajoitteista, tuen tarpeista, äidinkielestä tai perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Tämän vuoksi hakijoilta kysytään myös vierailukohteen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta.

Lukuvuoden 2023–2024 ohjelmahaku järjestetään 21.11.–9.12.2022. Lisätiedot ja hakuohjeet:

Logot ja kuvat

Taidetestaajat-logot ja muuta graafista materiaalia löydät Dropbox-kansiostamme. Valokuvia sisältävä kuvapankkimme löytyy osoitteesta taidetestaajat.kuvat.fi.

taidelaitosten Yhteydenotot

Taidelaitosten yhteydenotot ensisijaisesti omaan koordinaattoriin. Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät Yhteystiedot-sivulta. Mikäli et ole varma, kuka toimii koordinaattorinasi, ota yhteyttä osoitteeseen: