Så här går det till – Skolgrupper på konstresa som publik

Guide till konstinstitutionernas verksamhet

Er konstinstitution har blivit vald till Konsttestarna. Vi gratulerar å det varmaste! I den här guiden hittar du instruktioner för förberedelser inför skolklassernas besök, samt tips om god praxis och exempel på konstbesök med hisnande framgång.

Grundprincip: Det vanliga räcker inte

Inom ramen för den kulturpedagogiska verksamheten Konsttestarna får konstinstitutioner möjlighet att erbjuda åttondeklassare upplevelser som många unga aldrig upplevt tidigare. Vi vill erbjuda ungdomarna en minnesvärd konstupplevelse, som även innefattar inkluderande publikarbete som passar åldersgruppen.

Syftet med för- och efterarbetet

Syftet med för- och efterarbetet är att erbjuda ungdomarna stöd inför konstbesöket, samt mer kunskap om konstformen i fråga, konstnärens arbete och processerna bakom konstverket. Förhandsmaterialets syfte är att förbereda ungdomarna inför konstupplevelsen medan efterarbetsmaterialets syfte är att tillhandahålla verktyg för att bearbeta upplevelsen och bilda sig en motiverad uppfattning om den.

Konstens värld kan vara rätt främmande för en stor del av högstadieeleverna, liksom även för deras lärare. Vissa åttondeklassare har aldrig varit på museum eller teater tidigare. Läraren som deltar i besöket kan också vara novis som konstupplevare och känna sig osäker inför och under konstbesöket. Naturligtvis finns det också lärare och elever som har konst som hobby och för vilka den här typen av besök är en bekant sak.

För- och efterarbetet bör utformas så att innehållet lämpar sig för olika slags behov bland ungdomar och lärare. Uppgifterna och deras instruktioner ska också ta hänsyn till lärarens roll som lärare i sitt eget ämne, inte som expert på konstinnehåll. Vid planeringen av helheten kan man vända sig till Konsttestarnas koordinatorer och möjliga partnerskolor eller till ungdomarnas hobbygrupper.

brev till skolorna

Konstinstitutionerna skickar ut ett välkomstbrev till skolorna cirka två veckor före besöket. Detta är mycket viktigt, eftersom Konsttestarna inte skickar ut någon separat påminnelse till lärarna om det kommande konstbesöket.

I Konsttestarsystemet kan lärarna se besöksinformation så som tidtabeller och transportinformation, men tiden för själva besöket kan i skolans vardag lätt glömmas bort. Syftet med brevet är att påminna om det kommande besöket och de praktiska aspekterna som till exempel

 • Praktiska arrangemang inför gruppernas ankomst till konstinstitutionen
 • Var finns det toaletter och var kan man hänga upp sina ytterkläder (finns det till exempel garderobsservice)?
 • Eventuella arrangemang med tanke på måltider eller mellanmål
 • Biljettpolicy (har t.ex. biljetter skickats till skolan i förväg?)
 • En påminnelse om att utföra det förberedande arbetet innan konstbesöket
 • En kort och inspirerande beskrivning av konstinnehållet och konstinstitutionen
 • Informera lärarna på förhand om mobiltelefonerna behövs under eller strax efter besöket (för att ge recensioner). Annars kan lärarna till exempel be eleverna att lämna sina telefoner på bussen under besöket
 • Påminnelse om efterarbetet och utvärderingen av besöket som görs på Konsttestarnas webbaserade applikation
 • Instruktioner om hur ungdomarna kan skapa inlägg om besöket och tägga Konsttestarna och konstinstitutionen i inlägget (lägg till taggar som anknyter till konstinstitutionen och Konsttestarna: @taidetestaajat #taidetestaajat #konsttestarna)
 • Ett telefonnummer via vilken läraren kan ta kontakt vid behov

Efter besöket skickas ett tackbrev från konstinstitutionen till skolorna, där 

 • klasserna tackas för deras deltagande
 • deltagarna påminns om att ge sina recensioner i Konsttestarnas webbaserade utvärderingsappen som finns på taidetestaajat.fi/testaa (Eleverna får en kod till appen av sin lärare. Koden kan endast användas en gång).
 • ungdomarna blir informerade om att deras recensioner läsas av konstinstitutionen (kan t. ex. visas genom att välja ut några recensioner i brevet och kommentera dem).
 • ställs en fråga gällande konstbesöket som eleverna ska besvara i utvärderingsappen

Tackbrevet är ett bra sätt att förmedla vad institutionen har att erbjuda ungdomar: inbjudningar till evenemang och aktiviteter, hobbygrupper osv. 

Det går att skicka tackbrevet omedelbart efter besöket, men senast två veckor efter besöket.

Kom ihåg att skicka både välkomst- och tackbreven åt er koordinator. På så sätt blir hen också uppdaterad om vad ni har kommunicerat.

Bild: Nina Susi

Förberedande arbete

Syftet med det förberedande arbetet är att få den unga besökaren att förstå hur ett konstbesök går till och vad konstupplevelsen handlar om. Enligt en färsk skolundersökning av Konsttestarna (2022) vill skolor ha korta, ca 15 till 45 minuter långa och enkelt genomförbara paket med förberedande- och uppföljandematerial, i vilka det ingår mycket tydliga instruktioner för lärana.

Den tid skolorna har att satsa på för- och efterarbetet varierar mycket. Dela till exempel upp materialet i ”gör åtminstone detta” och sedan i uppföljningsavsnitt. Det lönar sig att sammanställa anvisningarna i en pdf-fil, och det är en god idé att markera ut hur länge det uppskattningsvis tar att slutföra uppgifterna. Detta gör det lättare för lärare att planera och genomföra det förberedande arbetet i skolans vardag.

Olika svårighetsgrad på det förberedande arbetet

Konsttestarna är en väldigt heterogen grupp och målet är att göra besöket till en trygg och givande upplevelse för alla. Det finns också ungdomar som inte är intresserade av konst eller som till och med har en negativ inställning till konsten. Å andra sidan finns det lärare som vill lägga mycket tid och arbete på det förberedande arbetet. Vi har faktiskt märkt att de bästa förberedande arbetet är sådant där det finns olika nivåer att välja mellan och lärarna kan välja sådana uppgifter som lämpar sig bäst för de egna resurserna och eleverna.

Besöksetikett för noviser

noviser är elever eller lärare som inte har mycket erfarenhet av att göra konstbesök. För dem kan redan ett besök till en konstinstitution vara spännande. Även själva resan till besöksmålet bidar med spänning. Speciellt för rikstäckande besök kan resorna bli mycket långa och ungdomarna kan vara trötta när de kommer till konstinstitutionen.

Ju bättre noviser känner till sitt besöksmål i förväg, desto tryggare känner de sig då de kommer fram. Besöksetiketten hjälper noviserna att förbereda sig inför besöket, och den kan skickas till skolorna i olika format. Besöksetiketten kan till exempel vara i textform eller som en introduktionsvideo. Med andra ord ska konstinstitutionen berätta för eleverna och lärnarna vart de är på väg, hur det ser ut här, var finns toaletter och garderober, vad som förväntas av publiken, blir det en paus och hur länge varar besöket och vad sker när och hur.

Förberedande arbete på grundnivå

I sin allra enklaste form är det förberedande arbetet en kort presentation: Vad heter pjäsen/utställningen och vilken konstgenré som representeras. Inom scenkonst är det värt att berätta till exempel ifall att föreställningen saknar intrig och att pjäsen inte framskrider kronologiskt. På en grundläggande nivå lönar det sig inte ännu att gå in på djupet i föreställningens teman eller filosofi. Praktiska uppgifter med låg tröskel fungerar bra på förarbetets grundnivå.

Fördjupat förarbete

I samband med fördjupade förhandsuppgifter kan man behandla till exempel teman som verket behandlar samt den konstnärliga processen och arbetsgruppen bakom verket. Kunde konstnärerna berätta lite om sin vardag för eleverna? Eller kunde ungdomarna till och med vara delaktiga i planeringen och genomförandet av upplevelsen? Kanske kan de unga besökarna göra en egen konstnärlig produktion under det förberedande arbetet och som sedan integreras i konstupplevelsen?

Bild: Tommi Turunen

Besöket

Syftet med Konsttestarna är att ge eleverna en minnesvärd konstupplevelse som kan inspirera till ett livslångt intresse för konst och kultur. Hur de unga tas emot och tas om hand under besöket är viktigt. Det lönar sig att gå och träffa Konsttestarna då de anländer och önska dem välkomna. Detta kommer att få dem att känna sig trygga och lindra elevernas rastlöshet. Samtidigt kan du gå igenom schemat för besöket, visa var toaletterna finns och var man kan hänga upp sina ytterkläder samt instruera eleverna om hur de får använda sina telefoner.

Berätta för de unga besökarna att pausen är till för diskussion med kompisar men att det är tillåtet att reagera på vad som sker på scenen. Åttondeklassarna är mitt i de värsta tonåren och grupptrycket är stort. Det kan till exempel vara svårt för en ung person att skilja sig från gruppen. Bli inte förvirrad på grund av oväntade reaktioner.

Vänligen ta hänsyn till att det bland Konsttestarna även finns personer som har speciella behov, till exempel kognitiva svårigheter eller utvecklingsförseningar. Många har nytta av enkla presentationer och klarspråk. Ni kan också fundera på om besöket vore möjligt att bildtolka eller teckenspråkstolka. Vissa ungdomar har eventuellt med sig en egen assistent eller tolk. Är det möjligt för assistenten eller tolken att i förväg bekanta sig med upplevelsens innehåll?

Hur skulle ni kunna öka ungdomarnas delaktighet i konstupplevelsen under besöket? Fundera på om man kunde lägga till interaktiva eller funktionella element i konstbesöket? Kunde besöket innehålla en workshop för ungdomarna där de själva får testa på att skapa konst? På konstmuséer är det värt att notera att ungdomarna ofta önskar att de även får gå och se på utställningen på egen hand.

Servering under pausen

Om man är hungrig och trött är det svårt att njuta av föreställningen, hur fantastisk den än är. Enligt Tarja Pääjoki (2021) har en persons motivation och förmåga att ta emot en konstupplevelse en direkt koppling till huruvida personens fysiska behov är tillfredsställda. I Pääjokis forskning berörande Konsttestarna framgick det att då en konstinstitution bjöd besökarna på något att äta och dricka, upplevdes besöket på institutionen som ytterst positivt både av elever och lärare. Så bjud gärna ungdomarna och deras lärare på tilltugg om möjligt!

Efter upplevelsen

Det är en bra idé att ha ett tydligt avslut på besöket. Efter upplevelsen kan en representant för konstinstitutionen önska besökarna en god hemresa och påminna om utvärderingsappen. Enligt vår erfarenhet påverkar det elevernas villighet att ge respons om ni berättar för dem att ni är genuint intresserade av att få feedback av dem. Ni kan också be att ungdomarna ger feedback om något specifikt berörande besöket i mobilappen under ”Ordet är fritt”. Det tar bara några minuter att genomföra bedömningarna, så eventuellt kan man sätta tid åt sidan för detta ändamål, till exempel i slutet av besöket innan eleverna åker hem.

Bild: Sanna Krook

Efterarbete

Syftet med efterarbetet är att ge de unga besökarna verktyg med låg tröskel med vilka de kan bearbeta upplevelsen och bilda sig en motiverad uppfattning om den. Uppgifter som lämpar sig för efterarbetet ska vara enkla att utföra – i stil med ”sätt kryss i rutan”. Även konstnärsmöten och backstage-turer är omtyckta i skolorna, liksom åldersanpassade funktionella aktiviteter så som frågesporter eller fotografering.

Enligt undersökningsresultaten upplevs de reflektionsuppgifter som ofta erbjuds som efterarbete med åttondeklassare som svåra att genomföra och lärarna upplever att de även själva kan hitta på reflektionsfrågor om konstupplevelsen. Av det material som produceras av konstinstituten önskas specifikt välplanerad funktionalitet.

Exempel på lyckade för- och efterarbeten

Uppmärksamma ungdomarnas feedback

Konsttestarna ger feedback både spontant under besöket genom att reagera på upplevelsen och efteråt genom att ge respons via Konsttestarnas webbapp. Recenssionerna som ges i appen publiceras i realtid här på Konsttestarnas webbplats.

Det är viktigt för ungdomarna att veta att deras åsikter uppskattas och att den feedback de ger verkligen har betydelse. Gå därför tillsammans med ert team igenom elevernas feedback och fundera över vad responsen berättar och ifall det vore möjligt att göra ändringar i besöksinnehållet baserat på feedbacken.

Det är naturligtvis bra att tänka på att alla ungdomar inte orkar ge respon, och därför kan feedbacken ibland vara irrelevant eller till och med osaklig. Om du får osaklig feedback ber vi dig kontakta din egen koordinator.

Beakta gärna den spontana feedback de unga ger under själva konstbesöket. Hur var stämningen under besöket? Vad berodde det på?

Bild: Anna Tuuli Iivari

Ge oss feedback

Vi vill också förbättra vår verksamhet och därför ber vi dig att svara på en kort feedbackenkät. Det tar cirka 5–7 minuter att svara på enkäten. Enkäten är på finska, men du kan även svara på svenska. Tack!