Taidetestauksesta pysyvä osa suomalaista peruskoulua

Alun perin kolmivuotiseksi hankkeeksi suunniteltu Taidetestaajat on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä osana suomalaista taidekenttää ja peruskoulua. Sen rahoituksesta vastaavat edelleen pääasiassa Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden valtion kattaessa noin neljäsosan toiminnan budjetista.

Jotta myös kaikki tulevat kahdeksasluokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta, on rahoitukselle löydyttävä pysyvä paikka valtion budjetissa. Tämä on myös yksi Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton hallitusohjelmatavoitteista, jotka löytyvät kokonaisuudessaan liiton verkkosivuilta

Tässä artikkelissa perustelemme, miksi Taidetestaajat ansaitsee pysyvän paikan osana suomalaista peruskoulua ja taidekenttää. Voit ladata saman tekstin tulostettavana esitteenä tästä: Taidetestaajat pysyväksi (pdf).

Taidetestaajat – Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma on Suomen kattavin ja vaikuttavin toimintamalli, jonka avulla kulttuuripalveluiden tuottajat ja taiteilijat huolehtivat yhteistyössä koulutoimen kanssa nuorten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta yhdenvertaisesti ja saavutettavasti.

Toiminta maksaa enimmillään 7 M€ / lukuvuosi. Tällä rahoituksella tarjotaan jokaiselle Suomen kahdeksasluokkalaiselle kaksi korkealaatuista taide-elämystä etkoineen, jatkoineen ja matkoineen. Nuoret pääsevät tutustumaan sekä oman tai naapurimaakuntansa taidelaitoksiin että pääkaupunkiseudun ensisijaisesti kansalliseen taidetarjontaan. Taidevierailun keskimääräinen kustannus on noin 100 € / osallistuja. Toiminnan rahoitusvastuun tulee siirtyä hallituskauden 2024–2028 aikana Suomen Kulttuurirahastolta ja Svenska kulturfondenilta kokonaan valtiolle.

Vierailuja on viiden lukuvuoden aikana tehty jo 500 000, ja koulujen osallistumisprosentti on ollut vuosittain lähes 100 %. Toiminta on yhdistänyt suomalaisen peruskoulun ja taidekentän – kaksi suomalaisen sivistyksen kivijalkaa sekä kansainvälisen Suomi-kuvan kirkkainta tähteä.

Taidetestaus tarjoaa nuorille ikimuistoisia taidekokemuksia sekä tilaisuuksia harjoitella tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kuten oman mielipiteen ilmaisua ja erilaisuuden ymmärtämistä. Taidevierailujen jälkeen nuoret arvioivat kokemansa taide-elämyksen, ja arviot julkaistaan Taidetestaajat.fi-verkkosivuilla. Arviot tuovat nuorten äänen kuuluville sekä ohjaavat laajasti suomalaisen taidekentän kehitystyötä.

Monet kahdeksasluokkalaiset ovat pahimmassa murrosiässä, ja oma identiteetti on vasta rakentumassa. Taide- ja kulttuurikokemusten äärellä nuori saa tilaisuuden nähdä välähdyksiä erilaisista todellisuuksista – myös sellaisista, jotka ovat kaukana hänen omasta maailmastaan. Näiden kokemusten kautta nuori voi saada aivan uusia eväitä oman paikkansa etsimiseen ja omien arvojensa muodostamiseen.

Taidekasvatuksen lisäksi Taidetestaajat tarjoaa mahdollisuuksia ryhmäytymiseen, matkustustaitojen oppimiseen sekä nuoren osallisuuden tunteen kehittymiseen. Erityisesti vierailut pääkaupunkiin ja kansallisiin taidelaitoksiin ovat myös tärkeää kansalaisuus- ja demokratiakasvatusta. Teettämämme kyselyn* mukaan ilman Taidetestaajia vain noin 5 % kouluista pystyisi toteuttamaan vastaavia vierailuja.

Taidetestaukseen on vuosien 2016–2022 aikana käytetty lähes 28 miljoonaa euroa, josta noin 10 % on tullut valtiolta ja 90 % yksityisiltä säätiöiltä. Tällä rahalla on rakennettu täysin uudenlainen toimintamalli tietojärjestelmineen sekä täysin uudenlaista toimintakulttuuria, jonka vaikutukset kumuloituvat ja levittäytyvät hitaasti koko yhteiskuntaan ja sen kaikille elämänalueille. Kahdeksasluokkalaiset ovat kohderyhmänä alipalveltuja, mutta ainutlaatuisen tärkeässä elämänvaiheessa: toisaalta juuri kasvamassa aikuiseksi ja toisaalta nuoria juuri nyt – ja he ansaitsevat osansa valtion rahoittamasta taide-elämästä.

*CERADA-tutkimuskeskuksen ja Taidetestaajien koulukysely 2019.