Taidetestaajat-ohjelmahaku lukuvuodelle 2024–2025

Ohjelmahaku lukuvuoden 2024–2025 Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelmaan järjestetään 15.11.– 8.12.2023 Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakujärjestelmässä. Linkki hakujärjestelmään: https://apurahat.skr.fi/haku/UserLogin.aspx

Haku on avoin niin esittäville kuin visuaalisille taiteille. Kokonaisuuteen tulee sisällyttää taidesisällön lisäksi ikäluokalle suunnattua yleisötyötä. Valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että yleisötyön innovatiivisuutta ja sopivuutta kahdeksasluokkalaisille. 

Hakuinfot Teamsissa

Pidimme Taidetestaajat-ohjelmahausta hakuinfon Teamsissa suomeksi ja ruotsiksi. Suomenkielinen info pidettiin 8.11. klo 15–15.30.

Tavanomainen ei riitä

Taidetestaajissa kahdeksasluokkalaisille tarjotaan ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana, on tärkeää.

Tavallinen museokierros tai näytelmä ei riitä, vaan taidetoimijoilta odotetaan vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua yleisötyötä.

Yleisötyö

Kokonaisuuteen tulee sisällyttää taidesisällön lisäksi nuorille suunnattua yleisötyötä, joka valmistaa nuorta taidekokemukseen ja tarjoaa työkaluja kokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen muodostamiseen siitä. Kannattaa huomioida, että taiteen maailma on melko vieras isolle osalle yläkoululaisia sekä näiden opettajia. Yleisötyön tulisi siis olla sopivan tasoista noviiseille ja huomioida, että opettaja ei välttämättä ole  taidesisältöjen asiantuntija. Lisätietoja yleisötyön suunnitteluun saat täältä: Yleisötyö ja taidelaitosten toimintaprosessi Taidetestaajissa

Arviointi

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemansa taide-elämys selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetoimijat voivat hyödyntää arvioita toimintansa ja nuorille suunnattujen sisältöjen kehittämisessä.

Kapasiteetti

Organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä määrä kahdeksasluokkalaisia eli satoja tai jopa tuhansia koululaisia yhden lukukauden aikana. Jokaiseen tilaisuuteen on mahduttava vähintään yhden luokan verran  yleisöä. Vierailut on järjestettävä koulupäivinä ja päiväsaikaan.

Organisaation juridinen muoto

Organisaation on oltava oikeustoimikelpoinen. Hakijaksi hyväksytään rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä kunnalliset ja valtiolliset taidelaitokset. Yksityishenkilöt ja työryhmät eivät voi osallistua hakuun.

Kustannusvastuut

Taidetestaajat-ohjelmaan valituilta toimijoilta ostetaan pääsylippuja, joiden määrä määräytyy toteutuneiden vierailijoiden määrän perusteella. Alustavasta määrästä neuvotellaan valittujen organisaatioiden kanssa ennen sopimuksen laatimista. 

Tilaisuuksien tulee sijoittua koulupäivään ja lukuvuoteen 2024–25. Pääsylipuista maksetaan kaudella 2024–25 seuraavat hinnat:

– Taidemuseot 12 € kpl
– Esittävä taide 18 € kpl
– Ooppera 24 € kpl

Em. hinnat sisältävät mahdollisen arvonlisäveron.

Järjestelyt

Taidetestaajat-toiminnan käytännön järjestelyistä, kuten vierailujen aikatauluttamisesta ja koululaisten kuljetusjärjestelyistä, huolehtii Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Taidetoimija on itsenäisesti vastuussa taidesisällön sekä yleisötyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Taidetestaajat-koordinaattorit auttavat taidetoimijoita yleisötyön suunnittelussa ja yhteydenpidossa kouluihin.

Tutustu Näin se menee -oppaaseen, johon olemme koonneet yleisötyön ja taidetoimijoiden toimintaprosessin Taidetestaajissa.

Taidetoimijawebinaari

Uutista muokattu 21.11.1023. Lisätty hakuinfon tallenne hakuinfoon ilmoittautumislinkin tilalle.