Saavutettavuus Taidetestaajissa

Taidetestaajissa saavutettavuus on tärkeää. Kaikki osallistumisen esteet pyritään poistamaan, jotta nuoret pääsevät tasa-arvoisille taidevierailuille esimerkiksi äidinkielestä tai toimintarajoitteista riippumatta.

Kartoitamme luokkien erityistarpeet jo koulujen ilmoittautumisvaiheessa ja teemme vierailujen suunnitelmat Taidetestaajat-järjestelmään annettujen tietojen perusteella. Taide-elämykset pyritään valitsemaan niin, että mahdollisimman moni voisi nauttia niistä ilman tulkkia tai apuvälineitä. Tarvittaessa oppilaille kuitenkin tilataan esimerkiksi viittomakielen tulkki tai kuvailutulkki.

Jos luokassa on erityiskuljetusta vaativia oppilaita (esimerkiksi pyörätuolilla liikkuvia), matkat pyritään suunnittelemaan niin, että sama kuljetus sopii mahdollisimman monelle. Koordinaattori pyrkii esimerkiksi varaamaan bussin, jossa on pyörätuolipaikkoja.  Erityistarpeisiin liittyvissä asioissa kannattaakin olla hyvissä ajoin yhteydessä omaan koordinaattoriin.

Uusi Kuvailutulkkaus-juliste

Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa 1.–2.11.2022 julkaistiin uusin julkaisumme, Kuvailutulkkaus-juliste, jonka olemme tuottaneet yhteistyössä Näkövammaisten liiton ja Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n kanssa. Julkaisussa kerrotaan, mitä kuvailutulkkaus on sekä miten oppilas, opettaja ja taidelaitoksen edustaja voivat valmistautua kuvailutulkattuun Taidetestaajat-elämykseen. 

“Kuvailutulkkaus antaa näkövammaisille oppilaille välineitä kuvallisen tiedon hahmottamiseen ja taiteen elämykselliseen kokemiseen. On erityisen tärkeää, että nuoret pääsevät tasavertaisina osallisiksi kulttuurista”, toteaa kuvailutulkki Carita Lehtniemi, joka on ollut tulkkaamassa useita Taidetestaajat-elämyksiä ja toteuttanut julisteen tekstin ja taiton.

Lehtniemi on tulkannut Taidetestaajat-vierailuja sekä teatterissa että taidemuseossa. “Suuri osa kuvailutulkin työstä on pohjatyötä: teoksen analysointia, taustatutkimusta, kuvallisen tiedon tiivistämistä, käsikirjoittamista ja live-tulkkauksen tai äänityksen valmistelua. Lyhytkin kuvailutulkkauskeikka vaatii perusteellista valmistautumista”, Lehtniemi kertoo. 

Muita materiaaleja

Katso myös muut julkaisumme sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton materiaalipankki. Sieltä löytyy mm. kattava Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille.