Mikä ihmeen Taidetestaajat? Mitä hyötyä taidetestauksesta on kouluille?

Mikä ihmeen Taidetestaajat?

Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston, Svenska kulturfondenin sekä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurikasvatusohjelma, joka tarjoaa kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen matkat ja pääsyliput johonkin korkealaatuiseen taide-elämykseen, kuten teatteriin, konserttiin tai taidenäyttelyyn. Kokonaisuuteen kuuluvat myös elämyskohtaiset pedagogiset materiaalit sekä oppilaille annettava taidearviointitehtävä.

Säätiöt ja OKM panostavat taidevierailuihin keskimäärin 40-100 euroa per oppilas. Yhteensä Taidetestaajat-toimintaan panostetaan siis 3–7 miljoonaa euroa lukuvuodessa riippuen siitä, järjestetäänkö taide-elämyksiä lukuvuodessa yksi vai kaksi, ja suuntautuvatko vierailut lähialueelle vai kauemmas. Mutta mitä oppilaat ja opettaja ihan käytännössä saavat taidetestauksesta? Mitä jää koulun vastuulle ja miten taidetestaus liittyy OPS:iin?

Vastaukset löydät tästä artikkelista. Skrollaa siis rohkeasti alaspäin!

Eero Järnefelt (1863-1937): Raatajat rahanalaiset / Kaski
Eero Järnefelt (1863-1937): Raatajat rahanalaiset / Kaski

Mitä nuori saa taidetestauksesta?

 • Unohtumattomia taidekokemuksia, ehkä ensimmäistä kertaa elämässään
 • Kokemuksen siitä, että taide ja kulttuuri kuuluvat myös minulle (kulttuurinen osallisuus)
 • Tietoa taiteesta ja kulttuurista, esimerkiksi siitä, mitä eri taiteenlajeja on olemassa (kulttuurinen kompetenssi)
 • Käsityksen erilaisista taiteen ammattiryhmistä ja opiskelumahdollisuuksista
 • Erilaisen koulupäivän ja odotetun retken evästaukoineen
 • Mahtavan tilaisuuden oppia uutta ja harjoitella tärkeitä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, kuten empatiaa, itseilmaisua ja näkökulmanottokykyä

Mitä opettaja saa taidetestauksesta?

 • Valmiit työkalut taidekokemuksen sitomiseksi koulutyöhön ja opetussuunnitelmaan
 • Valmiiksi aikataulutetun retken, jonne myös kuljetukset on tilattu Taidetestaajat-koordinaattoreiden toimesta
 • Tilaisuuden tutustua omiin oppilaisiin aivan uudessa valossa
 • Itselle uusia taidekokemuksia

Miten taidetestaus liittyy OPS:iin?

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperin­nön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakenta­misessa.

Taidevierailulla nuoret oppivat monia, kaikkiin oppiaineisiin liittyviä ja laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin kuuluvia taitoja, kuten:

 • L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • L4 Monilukutaito

On tosi tärkeää, että nuoret oppivat kuuntelemaan sekä itseä että toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja. Omista tunteista ja mielipiteistä keskustelemista voidaan harjoitella aikuisen kanssa minkä tahansa oppiaineen tunnilla.

Taiteiden avulla voidaan tukea myös nuorten eettisen ajattelun kehittymistä: herättää pohtimaan oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä. Etko- ja jatkokeskusteluissa käsitellään yhdessä myös taiteen aiheuttamia mahdollisia ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia ja opetellaan hallitsemaan niitä.

Helene Schjerfbeck (1862-1946): Toipilas
Helene Schjerfbeck (1862-1946): Toipilas

mitkä asiat ovat koulun vastuulla?

 • Ilmoittaa vierailulle lähtevien oppilaiden ja aikuisten määrän
 • Tiedottaa huoltajille vierailusta (meillä on siihen valmis viestipohja)
 • Järjestää ruokailun retkelle (eväät koulusta tai koulun kustantama ruokailu)
 • Järjestää tarvittavat koulukuljetukset, jos koulupäivä venyy normaalia pidemmäksi
 • Sopia opekokouksessa, kuka tekee etkot ja jatkot yhdessä oppilaiden kanssa

Ohjeet yllä oleviin vastuutehtäviin sekä vinkkejä siihen, miten otat kaiken ilon irti taidevierailusta, löydät Opettajan oppaasta.

Hugo Simberg (1873–1917): Haavoittunut enkeli
Hugo Simberg (1873–1917): Haavoittunut enkeli

Tee taideretkestä luokkaretki!

Monelle nuorelle junamatka, uudessa kaupungissa vierailu ja hampurilaisravintolassa syöminen voivat olla ihan yhtä tärkeitä kokemuksia kuin itse taide-elämys. Jos koulullesi on taloudellisesti mahdollista pidentää retkeä muutamalla tunnilla, tee taideretkestä luokkaretki ja ota tarjotusta reissusta kaikki ilo irti!

Jos matkustatte taidevierailulle pitkän matkan päästä – esimerkiksi Pohjois-Suomesta Helsinkiin – selvitä, olisiko koulullasi budjettia pidentää vierailua yön yli. Voisitte samalla reissulla tutustua pääkaupungin muihin vierailukohteisiin, kuten Eduskuntataloon tai Oodiin. Esimerkiksi Eduskuntataloon voi normaalioloissa tutustua ilmaiseksi varaamalla opastetun kierroksen.

Taidetestaajat-koordinaattorit antavat mielellään vinkkejä muista mahdollisista luokkaretkelle sopivista vierailukohteista tai esimerkiksi edullisista majoitusvaihtoehdoista kohdekaupungissa.