Ylimääräinen ohjelmahaku Taidetestaajiin kaudelle 2021–22

Taidetestaajat avaa 1.11.2021 ylimääräisen ohjelmahaun, jossa haetaan uusia keinoja tuottaa yläkoululaisille taide-elämyksiä poikkeusoloissa vielä tämän lukuvuoden aikana. Tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia tapoja viedä taide yläkoululaisten tavoitettavaksi ilman fyysistä lähikontaktia tai taidelaitosten sisätiloissa tapahtuvia yleisötilaisuuksia.

Hakuun voivat osallistua kaikki oikeustoimikelpoiset rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä kunnalliset ja valtiolliset taidelaitokset. Haku aukeaa 1.11. Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakujärjestelmässä, ja päättyy 12.11.2021 kello 16.00. Kaikki hakuun tarjotut kokonaisuudet tulee voida toteuttaa ennen lukuvuoden 2021–22 päättymistä.

Haun tuloksista ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä.

YLIMÄÄRÄISEN OHJELMAHAUN TAUSTA

Maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia on aiheuttanut kymmenien tuhansien yläkoululaisten Taidetestaajat-vierailujen peruuntumisen. On edelleen epävarmaa, millä volyymillä taidevierailuja onnistutaan nyt lukuvuonna 2021–22 järjestämään.

Ylimääräisessä haussa valittujen kokonaisuuksien on tarkoitus täydentää Taidetestaajien sisältötarjontaa yläkoululaisille, ja erityisesti niille ryhmille, jotka syystä tai toisesta eivät ole päässeet tai pääse taidevierailuille tänäkään lukuvuonna. Samalla etsimme uusia malleja ja rakenteita tehdä taiteesta saavutettavaa myös poikkeusoloissa.

Ylimääräinen haku ja sen kautta tilatut kokonaisuudet eivät korvaa Taidetestaajien perustoimintaa ja nyt jo lukuvuodelle 2021–22 sovittuja tilaisuuksia, joihin kahdeksasluokkalaiset pääsevät kokemaan taidetta. Parhaassa tapauksessa yläkoululainen pääsee siis osallistumaan sekä taidevierailulle että tässä ylimääräisessä ohjelmahaussa valittuihin kokonaisuuksiin.

VALINTAKRITEERIT

Taiteellinen sisältö ja yleisötyö

Haku on avoin niin esittäville kuin visuaalisille taiteille. Haemme taiteellisia sisältöjä erityisesti musiikin, teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen sekä visuaalisten taiteiden aloilta. Myös monitaidekokonaisuudet ovat mahdollisia. Musiikin painopiste on ns. taidemusiikissa.

Valinnassa painotetaan taiteellista laatua, kokonaisuuden sopivuutta yläkouluikäisille, innovatiivista yleisötyön otetta sekä toiminnan sopivuutta poikkeusoloihin. Kaikkien osa-alueiden tulee olla ammattimaisesti tuotettuja.

Taidetestaajat-toiminnan tarkoitus on tarjota nuorille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Tärkeä osa kokemusta on se, miten nuoret huomioidaan ja miten heistä huolehditaan taide-elämyksen aikana.

Etkot ja jatkot

Kokonaisuuteen tulee sisällyttää taidesisällön lisäksi etkot ja jatkot eli etukäteis- ja jälkityöskentelyä. Etkojen tulisi valmistaa nuorta taidekokemukseen ja jatkojen tarjota työkaluja kokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen muodostamiseen siitä. Voisivatko taiteilijat raottaa arkeaan nuorille? Tai voidaanko nuoria ohjata käsittelemään taidekokemusta toiminnallisesti esimerkiksi työpajan muodossa?

Kannattaa huomioida, että taiteen maailma on melko vieras isolle osalle yläkoululaisia sekä näiden opettajia. Etko- ja jatkosisältöjen tulisi siis olla sopivan tasoisia noviiseille ja huomioida opettajan rooli kasvatuksen, ei taidesisältöjen asiantuntijana. Otathan huomioon myös opettajien rajalliset resurssit panostaa etkojen ja jatkojen tekemiseen itsenäisesti.

Toteutuksen formaatti

Kannustamme hakijoita miettimään täysin uudenlaisia tapoja tuottaa taide-elämyksiä yläkouluryhmille. Striimit, tallenteet ja virtuaalitodellisuuksissa tapahtuvat kokonaisuudet eivät ole välttämättä ainoa keino. Myös erilaiset hybriditoteutukset ovat mahdollisia.

Mikäli kokonaisuuteen sisältyy teknisiä osuuksia, on niiden oltava korkealaatuisia. Jo olemassa olevia korkealaatuisia tallenteita voi käyttää, kunhan niiden ympärille rakennetaan uudenlaista pedagogiikkaa ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Eduksi lasketaan, jos poikkeusoloja varten tuotetusta kokonaisuudesta jää käyttöön myös normaalioloissa hyödynnettäviä toimintamalleja tai etko- ja jatkomateriaaleja.

Kapasiteetti ja kieli

Tarjotulla kokonaisuudella tulee voida tavoittaa useita tuhansia yläkouluikäisiä. Mahdollinen reaaliaikainen toiminta on järjestettävä koulupäivien aikana. Kokonaisuuden tuottaminen useammalla kielellä on hakijalle etu, ja etenkin ruotsinkieliset sisällöt ovat tarpeen.

Arviointisovellus ja nuorten kuuleminen

Nuoria on hyvä kuulla sekä kokonaisuuden suunnitteluvaiheessa että sen toteutumisen jälkeen. Taidetestaajat-toiminnassa on käytössä selainpohjainen arviointisovellus, jolla nuoret arvioivat taidekokemustaan. Sen soveltuvuus tässä haussa valittavien kokonaisuuksien arviointiin harkitaan tapauskohtaisesti.

Kustannus- ja järjestelyvastuut

Valitsemme haun perusteella kiinnostavimmat ja toteutuskelpoisimmat ideat, ja ostamme mukaan valituilta taidelaitoksilta niiden tuotannot. Talousarviossa voi olla myös muuttuvia osa-alueita, jotka riippuvat tilattavan toiminnan määrästä (esim. työpajat).

Taideorganisaatio on itsenäisesti vastuussa taidesisällön sekä yleisötyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Huomioithan, että suunnittelun tueksi on tuotettu erilaisia julkaisuja sekä webinaari- ja seminaaritallenteita, jotka löytyvät Julkaisut-sivulta.

Tiedotus kouluille tapahtuu ensisijaisesti Taidetestaajat-koordinaatiotiimin kautta. Kustannus- ja järjestelyvastuita täsmennetään valittujen kokonaisuuksien osalta vielä ennen sopimusten allekirjoittamista.