Taidetestaajille oikeusministeriön demokratiapalkinnon kunniamaininta

Kuva: Salla Jantunen

Taidetestaajat on valittu tämän vuotisen oikeusministeriön demokratiapalkinnon kunniamaininnan saajaksi. Palkinnon teemana oli tänä vuonna demokratian kriisinkestävyys, jolla tarkoitettiin erityisesti sellaista yhteiskunnallista toimintaa tai käytäntöjä, jotka antavat ihmisille tai yhteisöille kykyjä ja valmiuksia avoimuuden, osallisuuden, luottamuksen ja yhteistyön vahvistamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Pääpalkinto (10 000 €) myönnettiin Kehitysvammaliiton Selkokeskukselle. Paljon onnea!

Kunniamaininnan sai Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman lisäksi Ihmisoikeusliiton Älä riko urheilua -kampanja.

Raati kiitti Taidetestaajia pitkäjänteisestä työstä sekä kokonaisen ikäluokan tavoittamisesta ja osallistamisesta. Raati näki tärkeänä ohjelman tarjoaman mahdollisuuden tutustua taiteeseen ja päästä harjoittelemaan oman mielipiteen esittämistä sekä omien tunteiden käsittelemistä. Raadin mukaan Taidetestaaat edistää myös nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuritoimintaan perheen koulutus- ja tulotasosta tai kotipaikkakunnasta riippumatta.

Palkinnot ja kunniamaininnat palkituille jakoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Demokratian tila ja tulevaisuus -seminaarissa tänään, 29. marraskuuta 2022 Säätytalolla. Taidetestaajien puolelta kunniamainintaa olivat vastaanottamassa päällikkö Joonas Keskinen sekä koordinaattori Maarit Mäkinen.

”Taidetestaajat vastaa yhteiskunnan eriarvoistumiskehitykseen ottamalla kaikki mukaan tuen tarpeista, taustasta tai asuinpaikasta riippumatta. Saavutettavuus on osa tehdasasetuksiamme. Tämän lisäksi nuoret oppivat Taidetestaajissa tärkeitä matkustustaitoja”, totesi Maarit Mäkinen Taidetestaajien kiitospuheessa Säätytalolla. Joonas Keskinen päätti puheen tähän koskettavaan lainaukseen Taidetestaajat-arviosta:

Palkintoraatiin kuuluivat Euroopan hybridiuhkien osaamiskeskuksen johtaja Teija Tiilikainen, kirkkoherra Kari Kanala, ihmisoikeusvaikuttaja ja Kansallisteatterin kotikirjailija Ujuni Ahmed sekä media-alan ammattilainen Mari Haavisto.

Arvioinnissa raati kiinnitti huomiota muun muassa siihen, miten ehdotettu toiminta käytännössä vahvistaa demokratian kriisinkestävyyttä. Raati arvioi myös, onko ehdotettu toiminta lisännyt osallistumista ja vuorovaikutusta tavoilla, jotka kunnioittavat demokratiaa ja perus- ja ihmisoikeuksia. Lisäksi raati arvioi, miten monipuolisesti ehdotettu toiminta ottaa mukaan eri-ikäisiä, -kielisiä ja -taustaisia väestöryhmiä. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös toiminnan kattavuuteen ja monipuolisuuteen, innovatiivisuuteen tai pitkäjänteisyyteen, monistettavuuteen sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Raadin päätökset olivat yksimielisiä.

Ehdotuksia demokratiapalkinnon saajiksi otettiin vastaan verkkokyselyllä ja postitse 4.–31.10.2022 välisenä aikana. Ehdotuksia tuli yhteensä 29, joista 28 täytti palkinnon kriteerit.

Mikä demokratiapalkinto?

Demokratiapalkinto on oikeusministeriön jakama 10 000 euron arvoinen palkinto, jonka avulla halutaan kiittää kansalaisyhteiskunnan toimijoita sekä löytämään hyviä käytäntöjä aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi. Tänä vuonna demokratiapalkinnon jakaminen sisältyy kansallisen demokratiaohjelman 2025 toimeenpanoon. Oikeusministeriön tiedote demokratiapalkinnosta: