Koronapassin käyttö Taidetestaajat-vierailuilla

Aluehallintovirastolta saamamme ohjeen mukaan oppilaitosten järjestämät retket erilaisiin yleisötilaisuuksiksi katsottaviin näytöksiin ovat mahdollisten alueellisten kokoontumisrajoitusten piirissä. Tällaisia ovat esimerkiksi retket teatteriin, konserttiin tai sirkukseen.

Kuitenkin yksityisnäytös esimerkiksi yhdelle koululuokalle tai useammalle koululuokalle samasta koulusta ei ole kokoontumisrajoitusten piiriin kuuluva yleisötilaisuus.

Jos näytökseen osallistuu koululuokkia useammasta eri kouluista, se ei ole edellä mainitun tapaan yksityistilaisuus, vaan yleisötilaisuus. Tällöin myös koronatodistus, eli koronapassi tulee tarkastaa jokaiselta 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta, myös opettajilta, niissä tapahtumissa, joissa tilaisuuden järjestäjä on ottanut koronapassin käyttöön vaihtoehtona AVIn määräämille rajoituksille.

Tapahtuman järjestäjä eli taidelaitoksen edustaja on velvollinen tarkistamaan osallistujien koronapassit. Koulujen vastuulle jää huolehtia ohjeistuksesta oppilaille ja huoltajille siitä, että mikäli oppilas on täyttänyt 16 vuotta, hänellä tulee olla koronapassi osallistuakseen taidetestaukseen. Lue Kanta-palvelusta tarkemmin siitä, miten alaikäinen koronapassin saa.

HUOM: Alle 16-vuotiaat eli käytännössä lähes kaikki kahdeksasluokkalaiset voivat osallistua tilaisuuksiin ilman koronapassin esittämistä. Alle 16-vuotiaita osallistujia ei tarvitse siis eristää muusta yleisöstä (esimerkiksi opettajista), vaan he voivat toimia tapahtumassa samaan tapaan kuten osallistujat, joilta koronapassi vaaditaan.

Huomioithan, että kokoontumisrajoitukset ja koronapassin käyttövaatimus vaihtelevat maakunnittain. Mikäli alueellasi on voimassa kokoontumisrajoituksia ja käytössä on koronapassi, noudata näitä ohjeita. Mikäli olet epävarma, voit aina varmistaa vierailutilanteen ja voimassa olevat käytännöt Taidetestaajat-koordinaattorilta.

Koordinaattoreiden yhteystiedot löydät tältä sivulta: https://taidetestaajat.fi/yhteystiedot.

Ajankohtaiset kokoontumisrajoitukset löytyvät aluehallintoviraston sivuilta osoitteesta:
https://avi.fi/usein-kysyttya-koronaviruksesta#item-FkUhWGKAqmTQ-48342503