Taidelaitosten ohjelmahaku lukuvuodelle 2022-2023


Taidelaitosten Taidetestaajat-ohjelmahaku lukuvuodelle 2022–2023 aukeaa tiistaina 7. joulukuuta 2021 ja päättyy 5. tammikuuta 2022. Taidealan organisaatiot voivat hakea vierailukohteeksi jättämällä sähköisen hakemuksen Suomen Kulttuurirahaston hakujärjestelmään osoitteessa:

Valinnan tuloksista tiedotetaan helmikuussa 2022.

Taiteellinen sisältö

Haku on avoin niin esittäville kuin visuaalisille taiteille. Tilaisuudet voivat siis olla konsertteja, teatteri- tai tanssiesityksiä, taidenäyttelyjä jne. Valinnassa painotetaan sekä taiteellista laatua että yleisötyön innovatiivisuutta ja sopivuutta kahdeksasluokkalaisille. Riman tulee olla enemmistölle sopivalla korkeudella nuoria aliarvioimatta. Musiikin painopiste on ns. taidemusiikissa.

Tavanomainen ei riitä

Taidetestaajien tarkoitus on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana, on tärkeää.

Tavallinen museokierros tai näytelmä ei riitä, vaan organisaatioilta odotetaan vieraanvaraisuutta sekä huolella suunniteltua ja osallistavaa yleisötyötä.

Kahdeksasluokkalaisille tulee esitellä organisaation toimintaa esimerkiksi tarjoamalla käyntiä kulissien taakse tai muilla vastaavilla tavoilla. Nuoret on perehdytettävä taidelajiin ja heitä on rohkaistava, jotta he uskaltavat nauttia ja vaikuttua kokemastaan taide-esityksestä. Nuoret voivat jopa olla mukana taiteellisessa luomisprosessissa ja teoksen synnyssä.

Etkot ja jatkot

Kokonaisuuteen tulee sisällyttää taidesisällön lisäksi etkot ja jatkot eli etukäteis- ja jälkityöskentelyä.

Etkojen tulisi valmistaa nuorta taidekokemukseen ja jatkojen tarjota työkaluja kokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen muodostamiseen siitä.

– Voisivatko taiteilijat raottaa arkeaan nuorille?
– Tai voidaanko nuoria ohjata käsittelemään taidekokemusta toiminnallisesti esimerkiksi työpajan muodossa?

Kannattaa huomioida, että taiteen maailma on melko vieras isolle osalle yläkoululaisia sekä näiden opettajia. Etko- ja jatkosisältöjen tulisi siis olla sopivan tasoisia noviiseille ja huomioida opettajan rooli kasvatuksen, ei taidesisältöjen asiantuntijana.

Otathan huomioon myös opettajien rajalliset resurssit panostaa etkojen ja jatkojen tekemiseen itsenäisesti.

Arviointi

Taidevierailun jälkeen nuoria pyydetään arvioimaan kokemansa taide-elämys selainpohjaisella arviointisovelluksella. Tulokset julkaistaan Taidetestaajien verkkosivuilla. Taidetestaajat-toiminnan kautta taidelaitokset saavat nuorilta suoraa palautetta ja voivat sen avulla kehittää nuorille suunnattua ohjelmistotarjontaansa.

Vierailujen määrä, yleisökapasiteetti ja kieli

Organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista eli satoja tai jopa tuhansia koululaisia yhden lukukauden aikana. Jokaiseen tilaisuuteen on mahduttava vähintään linja-autollisen verran yleisöä. Vierailut on järjestettävä koulupäivinä ja pääosin päiväsaikaan. Vierailuaikoja olisi hyvä olla sekä syys- että kevätlukukaudella. Vierailukokonaisuuden tuottaminen kaksi- tai monikielisenä on hakijalle etu.

Organisaation juridinen muoto

Organisaation on oltava oikeuskelpoinen. Hakijaksi hyväksytään rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt sekä kunnalliset ja valtiolliset taidelaitokset. Yksityishenkilöt ja työryhmät eivät voi osallistua hakuun.

Kustannusvastuut

Taidetestaajat-toiminnan rahoittajat maksavat mukaan valituille organisaatiolle avustuksen, joka määräytyy vierailijoiden määrän perusteella. Korvauksen suuruus on

– ooppera- tai balettiesitys: enintään 22 euroa/vierailija (sis. mahd. alv:n)
– muut esitykset ja konsertit: enintään 16,50 euroa/vierailija (sis. mahd. alv:n)
– näyttely: enintään 11 euroa/vierailija (sis. mahd. alv:n)

Jos koululaisten sisäänpääsy taidelaitokseen on yleensä maksuton, on organisaation esiteltävä pyytämänsä korvauksen perusteeksi tavallisesta toiminnasta poikkeavia järjestelyitä.

Järjestelyvastuut

Taidetestaajat-toiminnan käytännön järjestelyistä, kuten vierailujen aikatauluttamisesta ja koululaisten kuljetusjärjestelyistä, huolehtii Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Taidetestaajat-koordinaattorit avustaa taideorganisaatioita ja kouluja yhteydenpidossa sekä yleisötyön suunnittelussa.

Taideorganisaatio on itsenäisesti vastuussa taidesisällön sekä yleisötyön suunnittelusta ja toteutuksesta. Huomioithan, että suunnittelun tueksi on tuotettu erilaisia julkaisuja sekä webinaari- ja seminaaritallenteita, jotka löytyvät Julkaisut-sivulta.

Poikkeustilanteista johtuvat muutokset

Suunnittelemme lukuvuotta 2022–23 sillä oletuksella, että vierailutoiminta voi jatkua normaalisti. Kuten olemme kahden edellisen lukuvuoden aikana huomanneet, monenlaiset muutokset ovat mahdollisia, ja näihin sopeudutaan tilanteen vaatimalla tavalla.

Hakuinfo Teamsissä 10.12.2021 klo 14-15

Järjestämme perjantaina 10. joulukuuta 2021 kello 14-15 hakuinfon lukuvuoden 2022-2023 Taidetestaajat-ohjelmahausta. Ilmoittauduthan keskiviikkoon 8.12.2021 mennessä osoitteessa https://forms.gle/TXvuEcjjW9Sp7urn6.