fbpx

Siat-taidenäyttelystä ja kahdeksasluokkalaisten Taidetestaajat-vierailuista Seinäjoen taidehallilla

Vastine Ylen 3.11.2021 julkaisemaan artikkeliin ”Maatalouspitäjä Kurikassa koululaisten vierailu sikojen oloista kertovaan näyttelyyn peruttiin – Wilma-viestin mukaan koulujen tehtävä ei ole ”pakkosyöttää tiettyä vakaumusta”.

Seinäjoen taidehallilla on esillä taiteilijaryhmä Gustafsson & Haapojan eli Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan Siat-taidenäyttely. Näyttelyssä on kolme taideteosta, yksi ääniteos ja kaksi videota. Niissä käsitellään sikojen merkitystä yhteiskunnassa. Näyttelyssä on kriittinen äänensävy, mutta se lähestyy sikatuotantoa rakenteelliselta tasolta ja monesta näkökulmasta. Näitä näkökulmia ovat mm. eläintuotannon eettiset ja ympäristökysymykset sekä työntekijöiden ja tilallisten työolot ja toimeentulo. Näyttelyssä on globaali näkökulma, eikä se käsittele Suomea tai Etelä-Pohjanmaata erityisesti.

Näyttelyn taide liittyy laajaan nykytaiteen suuntaan, jonka taustalla on huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamien uhkien edessä. Gustafsson ja Haapoja ovat käyneet läpi laajan tutkimusaineiston teosten tekemisen aikana ja he pohjaavat työskentelynsä tieteelliselle tiedolle, kuitenkin suodattaen sen taideteoksen muotoon oman ajattelunsa kautta.

Seinäjoen taidehallin Taidetestaajat-vierailuilla tutustutaan Siat-näyttelyn lisäksi myös toisessa näyttelytilassa esillä olevaan Bita Razavin näyttelyyn. Taidetestaajat-toiminnassa nuorille halutaan tarjota monipuolisia, tunnevaltaisia taide-elämyksiä ja toki myös herättää keskustelua. Tärkeää on myös kuulla nuorten ääni tässä keskustelussa.

“Taiteen tehtävä ei ole vain viihdyttää. Se voi herättää monenlaisia yleensä negatiivisenakin pidettyjä tunteita, kuten surua, haikeutta, vihaa tai jopa ahdistusta. Osa Taidetestaajien teoksista on vaativia niin nuorille kuin mukana oleville aikuisillekin”, toteaa Taidetestaajat-toiminnan päällikkö Joonas Keskinen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta.

“Käsiteltävät asiat voivat olla haastavia ja monimutkaisia sisällöltään. Vaativia aiheita ei karteta, mutta kasiluokkalaisille ei voida esittää heidän ikätasolleen yleisesti haitallisena pidettävää sisältöä. Pidämme tärkeänä sitä, että kokemukseen valmistaudutaan ennakkoon, sen herättämistä tunteista keskustellaan ja että jatkotyöskentely tukee kokemuksen käsittelyä”, Keskinen jatkaa.

Taide käsittelee monenlaisia kysymyksiä ja tekee usein näkyväksi asioita, joita yhteiskunnassa halutaan häivyttää. Esitystapoja on monia − on iloa, huumoria, kepeyttä, kiihkeyttä, hartautta ja toisinaan myös synkkyyttä.

Taide ja taiteen lukutaito ovat osa suomalaista sivistystä. Taidetestaajissa tavoitteena on taide-elämysten tarjoamisen lisäksi kehittää nuorten taiteen lukutaitoa ja keskustelutaitoa.

“Teosta ei pidä ottaa annettuna. Tavoitteena on lisätä myös yleisemmin kriittistä ymmärrystä sekä rohkaista nuoria kysymään ja pohtimaan. Kenen näkökulmaa esitetään? Mikä on esitystavan tarkoitus? Kuka saa sanoa?”, Keskinen kertoo.

Näihin pohdintoihin Taidetestaajissa pyritään antamaan valmiuksia ja työkaluja. Kokemuksia myös jäsennetään keskustellen tai osallistamalla nuoria eri tavoin Taidetestaajat-vierailuihin sisältyvillä “etkoilla” ja “jatkoilla”. Kouluille toimitetaan hyvissä ajoin pedagogista materiaalia, jonka avulla taidevierailuun voidaan koululla valmistautua ja kokemukseen palata myös jälkikäteen.

“Seinäjoen taidehallin vierailuilla ryhmät kiertävät oppaan johdolla molemmat näyttelyt ja tekevät tehtäviä pienryhmissä. Vierailun aikana painotetaan sitä, että näyttelyn kriittinen näkökulma on taiteilijoiden valitsema ja kullakin kävijällä on lupa oman mielipiteensä muodostamiseen. Myös teetetyt tehtävät tukevat sitä, että oppilaita kannustetaan omaan ajatteluun. Tavoitteena on herätellä keskustelua siitä, millaisia ajatuksia heillä itsellään näyttelyiden pohjalta herää”, painottaa taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen Seinäjoen taidehallilta.

“On sääli, että Kurikassa keskustelun tuloksena on päädytty tilanteeseen, jossa nuoria ei olla päästämässä taidevierailuille lainkaan”, sanoo Keskinen. Myös Seinäjoen taidehallilla toivotetaan niin taidetestaajat kuin muutkin kouluryhmät edelleen lämpimästi tervetulleeksi.

“Mikäli Siat-näyttely tuntuu liian vaikealta, voimme mukauttaa vierailun siten, että oppilaat vierailevat vain Bita Razavin näyttelyssä, joka käsittelee videopelien maailmaa. Toivomme kuitenkin, että myös kurikkalaiset oppilaat saisivat tasaveroisen mahdollisuuden vierailla molemmissa näyttelyissä”, toteaa Karimäki-Nuutinen.

“Haluan vielä painottaa, että Siat-näyttely on edelleen oletusarvoisesti osa Seinäjoen taidehallilla vierailevien taidetestaajien sisältöjä. Jos kuitenkin on niin, että kurikkalaiset lapset jäävät kokonaan ilman taidevierailua kunnan linjauksen vuoksi, olemme valmiita kompromissiin nuorten oikeuksien vuoksi. Vaikka suhtaudumme taidesisältöjen “sensuuriin” kriittisesti, on toisaalta tärkeää, että yläkouluikäisiä nuoria ei tässä tapauksessa aseteta liian hankalaan asemaan suhteessa näiden muuhun elinpiiriin”, toteaa Keskinen.

Lisätiedot

Vastaamme mielellämme kysymyksiin koskien taidenäyttelyä ja Taidetestaajat-toimintaa.

Sanna Karimäki-Nuutinen
taidekuraattori
Seinäjoen taidehalli
p. 040 7748560
sanna.karimaki-nuutinen@seinajoki.fi

Joonas Keskinen
päällikkö, Taidetestaajat-toiminta
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
p. 044 978 4893
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi

Taidetestaajien kuvapankki: https://taidetestaajat.kuvat.fi/
Seinäjoen taidehallin kuvapankki: https://www.seinajoentaidehalli.fi/tietoa-meista/#medialle 



Alkuperäinen Ylen artikkeli osoitteessa https://yle.fi/uutiset/3-12171848.

Ylen jatkojuttu Taidetestaajat-päällikkö Joonas Keskisen kommentella: https://yle.fi/uutiset/3-12174516

Ilkka-Pohjalaisen juttu aiheesta (maksumuurin takana): https://ilkkapohjalainen.fi/tilaajalle/paikalliset/tilaajalle-7.3187110?aId=1.18267965.

Ilkka-Pohjalaisen pääkirjoitus aiheesta (näkyy maksutta): https://ilkkapohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-kurikan-taidenayttelykiellossa-ja-hannu-salaman-juhannustansseissa-on-paljon-samaa-molempien-julkinen-paheksuminen-teki-niista-kiinnostavia-1.18300838

Helsingin Sanomien juttu aiheesta: https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000008381115.html

Iltalehden juttu aiheesta: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/ed2bcc47-3b61-4a49-b639-0b399aee5389

Ilta-Sanomien juttu aiheesta: https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008382959.html

Voima-lehden Häiriköt-päämajan (kulttuurihäirintään keskittynyt sivusto) juttu aiheesta: https://voima.fi/hairikot/artikkeli/siat-nayttely-pelottaa-pohjanmaalla/