Miten Taidetestaajien vierailukohteet valitaan?

Kuva: Petri Tikkala

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman vierailukohteista järjestetään joka lukuvuosi avoin ohjelmahaku. Hakemuksessaan taidelaitos esittelee Taidetestaajiin tarjoamansa vierailukokonaisuuden, johon kuuluvat myös etukäteis- ja jälkityöskentely.

Haku järjestetään Suomen Kulttuurirahaston sähköisessä hakujärjestelmässä ja hakuajasta viestitään aina Taidetestaajien verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa hyvissä ajoin ennen haun alkamista. Tänä syksynä haku on auki 21.11.–9.12. ja lopulliset valinnat tehdään alkuvuodesta 2023, jotta tarkempaa vierailuaikataulua päästään rakentamaan hyvissä ajoin.

Hakuprosessiin osallistetaan myös nuoria ja opettajia. Vaihtuva nuorten paneeli pisteyttää hakemuksia lyhyiden elämyskuvausten perusteella valitsemalla vaihtoehdoista “Ei kiinnosta” / “Ihan ok” / “Kuulostaa kivalta” sekä perustelemalla valintaansa vapaamuotoisesti. Tänä vuonna mukana on ensimmäistä kertaa myös opettajien paneeli, joka arvioi hakemuksia samankaltaisella menetelmällä. Näin ohjelman kuratoinnissa sekä nuorten että opettajien mielipiteet ja näkemykset tulevat huomioiduksi.

Tämän jälkeen Taidetestaajat-koordinaattorit käsittelevät hakemukset pareittain. Jos taidelaitos on jo aikaisemmin ollut mukana Taidetestaajissa, käsittelyssä otetaan huomioon myös aikaisemmat kokemukset yhteistyöstä hakevan organisaation kanssa sekä kahdeksasluokkalaisten antamat arviot taidelaitoksen aikaisemmin tarjoamista elämyksistä. Tässä kohtaa valintaprosessia huomioidaan myös alueelliset tarpeet ja erityispiirteet. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalle tarvitaan vähintään yksi elämyskokonaisuus, joka soveltuu myös vanhoillislestadiolaisille.

Lopulliset päätökset vierailukohteista tekee koordinaatiotiimin ehdotusten pohjalta Taidetestaajat-ohjausryhmä, johon kuuluu edustajia Suomen Kulttuurirahastosta, Svenska kulturfondenista sekä Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta. 

Keskeisin valintakriteeri: “Tavanomainen ei riitä”

Taidetestaajien tarkoitus on tarjota koululaisille ikimuistoinen taide-elämys, joka voi olla kimmoke elinikäiseen kulttuurin harrastamiseen. Tavallinen museokierros, konsertti tai näytelmä ei riitä, vaan vierailukohteilta odotetaan “jotain extraa”.

Etkojen tulisi valmistaa nuorta taidekokemukseen ja jatkojen tarjota työkaluja kokemuksen käsittelyyn sekä perustellun mielipiteen muodostamiseen siitä.

Kannattaa huomioida, että taiteen maailma on melko vieras isolle osalle yläkoululaisia sekä näiden opettajia. Etko- ja jatkosisältöjen tulisi siis olla sopivan tasoisia ensikertalaisille ja huomioida opettajan rooli kasvatuksen, ei taidesisältöjen asiantuntijana.

Vierailukohteiden valinnoissa painotetaan siis sekä taiteellista laatua että innovatiivista, ikäryhmälle soveltuvaa yleisötyötä. Katsomme eduksi myös sen, mikäli nuoria ja opettajia osallistetaan elämyksen suunnitteluun tai jopa sen taiteelliseen luomisprosessiin.

Muut valintoihin vaikuttavat seikat

Vierailukohteiden valintoihin vaikuttavat myös kapasiteetti-, kieli- ja aikataulukysymykset. Kahden vierailun koordinointi vaihtelevilla vierailumalleilla yli 65 000 osallistujalle on melkoinen palapeli. Elämyksiä tarvitaan eri maakunnissa eri määrä ja joillakin alueilla tarvitaan myös ruotsin- tai muunkielisiä elämyksiä. 

Uusmaalaiset koulut, jotka ovat valinneet valtakunnallisen vierailun, vierailevat vaihtelevissa kohteissa Uudenmaan ulkopuolella. Tarvitsemme siis Uudenmaan ulkopuolellakin vierailukohteita, jotka pystyvät ottamaan vastaan merkittäviä yleisömääriä, jopa tuhansia koululaisia yhden lukukauden aikana. 

Pienimpäänkin tilaisuuteen on yleensä mahduttava vähintään linja-autollisen verran yleisöä. Vierailut on järjestettävä koulupäivinä ja pääosin päiväsaikaan. Erityisesti kaukaa matkustaville ryhmille keskipäivän ajat (klo 11–13 välillä) sopivat parhaiten. Vierailuaikoja olisi hyvä olla sekä syys- että kevätlukukaudella. 

Miksi kouluryhmät eivät itse valitse vierailukohteitaan ja -ajankohtiaan?

Taidetestaukseen on toiminnan alusta lähtien osallistuneet lähes kaikki Suomen kahdeksannet luokat, siis noin 3500 luokkaa ja yli 65 000 henkeä lukuvuosittain, ja kaikille tarjotaan kaksi vierailua. Suurimmassa osassa Suomea tarjontaa on rajallinen määrä, ja kaikki saatavilla olevat pääsyliput ostetaan jo nyt. Lisäksi kaikki mahdollinen kuljetuskapasiteetti on Taidetestaajien käytössä – usein bussit, lennot ja junat uhkaavat loppua kesken.

Jotta takaamme kaikille varmasti yhdenvertaisesti mahdollisuuden kahteen korkealaatuiseen taidevierailuun, on järjestelyt tehtävä hyvin tarkasti. Tässä tilanteessa keskitetty koordinointi on ainoa mahdollinen toimintatapa.

Pitää muistaa myös kasvatuksellinen tehtävämme nuorten kokemuspiirin ja taiteen tuntemisen laajentamiseksi. Haluamme tarjota myös uusia kokemuksia, joihin nuoret tai opettajatkaan eivät osaisi hakeutua ilman taidetestausta. Taidetestaajat-tuotantotiimi kuratoi sisältöä ja tarjoaa mukana oleville taidetoimijoille koulutusta ja materiaaleja. Tavoitteenamme on, että kaikki toteutettavat vierailukokonaisuudet olisivat huippuja, ja sekä oppilaat että opettajat palaisivat vierailuilta koululle vaikuttuneina ja uutta oivaltaneina. Aina tässä ei onnistuta, mutta menneiden kausien aikana kehitystä on tapahtunut ja vierailut keräävät nuorilta vuosi vuodelta parempaa palautetta (ks. kuva alla).