Lähivierailulle vai Helsinkiin – näin ensi lukuvuoden taidetestaajat päättäisivät

Kuva: Anni Martikainen/Folk

Tänä lukuvuonna kahdeksasluokkalaiset taidetestaajat käyvät jälleen kahdella taidevierailulla lukuvuoden aikana. Vierailumalleja on kaksi. Kahden lähivierailun mallissa koulu tekee kaksi vierailua omassa tai naapurimaakunnassa. Valtakunnallisen vierailun sisältävässä mallissa koulu tekee yhden lähivierailun ja yhden valtakunnallisen vierailun ensisijaisesti kansalliseen kohteeseen Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla sijaitsevien koulujen osalta Lahdessa, Turussa tai Tampereella.

Ensimmäistä kertaa koulut ovat itse saaneet valita vierailumallin. Kaikista kouluista 46% valitsi kahden lähivierailun mallin ja 54 % valtakunnallisen vierailun sisältävän mallin. On kuitenkin huomionarvoista, että mitä kauemmas Helsingistä mentiin, sitä houkuttelevammaksi valtakunnallinen vierailu koettiin – muualta Suomesta 62 % lähtee valtakunnalliselle vierailulle, Uudeltamaalta 35 %.

Koulujen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2023–2024 on paraikaa käynnissä, ja nähtäväksi jää, miten koulut valitsevat tällä kertaa. Taidetestaajien vierailut ovat osa opetusta ja opettajat tekevät vierailumallin valintaa koskevan päätöksen yhdessä rehtorin kanssa. Keskusteluun nousee varmastikin useita näkökulmia matka-ajoista ruokailujen järjestämiseen ja uuteen paikkakuntaan tai pääkaupunkiin tutustumisesta matkanteon luokkahenkeä kehittävään suunnitteluun. Vaikka aikuiset tekevät valinnan, haluamme rohkaista kysymään mielipidettä ja ajatuksia myös Taidetestauksen kohderyhmältä, tulevilta 8.-luokkalaisilta eli nykyisiltä 7.-luokkalaisilta. 

80% nuorista valitsisi valtakunnallisen vierailumallin

Mitä mieltä oppilaat siis ovat? Miten nykyiset 7.-luokkalaiset valitsisivat? Tämän halusimme selvittää pilotoimalla lyhyen ja yksinkertaisen oppilaskyselyn eri puolilla Suomea sijaitsevien Taidetestaajat-kehittäjäkoulujen kanssa.

Saimme vastauksia Helsingistä, Forssasta, Jämsästä, Varkaudesta ja Seinäjoelta – maantieteellinen kattavuus oli siis yllättävänkin hyvä! Kaikista kyselyyn vastanneista oppilaista 80 % valitsisi valtakunnallisen vierailun sisältävän vierailumallin (ks. kuva 1). Kouluittain tarkasteltaessa valtakunnallisen vierailun sisältävä malli keräsi puolelleen vaihtelevasti 50–92 % vastaajista. Helsinkiläisessä koulussa 82,2 % vastanneista oppilaista kannatti valtakunnalliselle vierailulle lähtemistä. Vastaajat valitsivat perusteluja valmiista vaihtoehdoista (ks. kuva 2) ja saivat halutessaan perustella valintaansa myös omin sanoin.

Kuva 1. Selkeä enemmistö kaikista vastanneista oppilaista valitsi valtakunnallisen vierailun sisältävän mallin.

Perusteluista eniten valittiin matkustamisesta tykkääminen (59 %), halu vierailla pääkaupungissa (56 %) ja se, että reissu on hyvä mahdollisuus tutustua uuteen paikkakuntaan tai taidelaitokseen (53 %). Yli puolet vastaajista halusi päästä myös luokkaretkelle (51 %) sekä vierailla jonkin suuremman kaupungin taidelaitoksessa (51 %).

Kuva 2. Nuoria kiinnostaa erityisesti matkustaminen, pääkaupungissa vierailu, uuteen paikkakuntaan tai taidelaitokseen tutustuminen.

“Käyn harvoin Helsingissä, haluan vähän muualle kuin omaan kaupunkiin, taide siellä voisi olla erilaisempaa.”, kertoo eräs nuori avoimessa kentässä. “Kivempi mennä muualle päin, kuin pysyä aina samassa paikassa.”, jatkaa toinen. On totta, että Taidetestaajat-matkat erityisesti pääkaupunkiseudulle avartavat varmasti nuorten maailmaa monessa mielessä. Kenties matkat avaavat uusia vaihtoehtoja esimerkiksi tulevaisuuden opiskelumahdollisuuksiin.

”Kivempi mennä muualle päin, kuin pysyä aina samassa paikassa.”

Ja oikeastaan jo pelkkä matka on monelle nuorelle opettavainen elämys, kuten eräs vastaaja kertoo, “[e]n ole mennyt ennen junalla“.  Muutama vastaaja toivoo matkan olevan pitkä, ja eräs vastaaja toteaa “The longer I’m on the trip, the less I’m at school.” Taidetestaajien vierailuilla opetus tapahtuu koulun ulkopuolella: matkalla ja vierailukohteessa. Ehkä kouluympäristöstä pois lähteminen tuntuu nuorista niin erilaiselta, että oppiminenkin tapahtuu huomaamatta. 

“The longer I’m on the trip, the less I’m at school.”

Perusteluja saattoi valita vierailumallin valinnasta riippumatta. Kahden lähivierailun mallin valinneiden kommenteissa korostui erityisesti toive matkustamisajan lyhyydestä, pitkän matkan raskaus ja sekä vaihtoehto “en viihdy suurissa kaupungeissa”. 

Matkustusajat voivat tosiaan Taidetestaajissa olla todella pitkiä, ja mitä pohjoisemmas tai syrjäseuduille mennään, sitä pidempiä matkat ovat ja esimerkiksi raide- ja lentoliikenne vähenee. Lapissa voi matka pelkästään lähialuevierailulle kestää bussilla yli 6 tuntia. Pääkaupunkiseudulle matkatessa matkustusaika on moninkertainen. Tästä huolimatta ja ehkä juuri tästä syystä taidetestausmatkat ovat monelle nuorille ainutlaatuinen ja ensimmäinen mahdollisuus päästä pois kotikonnuilta jopa pääkaupunkiimme saakka. Moni luokka ennakoi tulevaa taidetestausmatkaa, ja yhdistääkin siihen 1–2 yön luokkaretken. Kokemukset ovat olleet hyviä ja samalla myös pitkistä matkoista johtuva väsymys on selätetty. Luokkaretkillä on taidetestauskohteen lisäksi vierailtu muun muassa Eduskuntatalossa, Oodissa, Linnanmäellä ja Suomenlinnassa. 

Kyselymme otanta oli verrattain pieni (256 vastaajaa), mutta antaa silti mielenkiintoista tietoa nuorten ajatuksista ja siitä, mitä asioita he pitävät tärkeinä Taidetestaajat-mallia valittaessa. Nuoria kannattaa joka tapauksessa osallistaa ja valmistella Taidetestaukseen jo 7.-luokalla. Näin luodaan odotuksia tulevasta ja herätellään keskustelua siitä, minkälaisia merkityksiä taidetestausretkillä voi nuorelle olla.

Kirjoittajat: Taidetestaajat-koordinaattori Anne Pelttari ja Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelman päällikkö Joonas Keskinen

Kyselyn toteuttivat Taidetestaajat-koordinaattori Susanna Koponen ja kehittäjäkoulutiimi.