fbpx

För elever

Var det kul, intressant, rörande, ångestväckande eller tråkigt? I dag får du vara konstkritiker!

Recensera din upplevelse

För lärare

Behöver klassens information uppdateras? Något oklart med resetidtabellerna? Kontrollera uppgifterna i vårt system.

Logga in

För konstinstitutioner

Fyll i eller uppdatera information om konstbesöksmålet eller konstupplevelsen, lägg till för- och efterarbetsmaterial.

Logga in

Det här är Konsttestarna

Konsttestarna är Finlands största program i konstfostran. Verksamheten tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Vår verksamhet når årligen 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Mängden besök och besöksmålen varierar från år till år beroende på vår finansiering.

Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda unga nya konstupplevelser och ge dem redskap att bilda informerade åsikter om sina upplevelser. Vad tycker de om sina upplevelser? Skulle de besöka stället igen?

Du kan läsa åttondeklassarnas utvärderingar av sina konstbesök här.

Responsen från de unga hjälper oss och hela konstfältet i Finland att bättre beakta unga och deras behov vid planeringen av konstinnehåll och särskilt publikarbetet i anslutning till dem. Vi vill också erbjuda lärare stöd och möjligheter att utnyttja konstinnehåll i deras pedagogiska arbete. Läraren spelar en viktig roll för att åttondeklassisten ska få en lyckad konstupplevelse.

Verksamheten Konsttestarna produceras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Verksamheten inleddes på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut.

Nyheter

Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2022-2023

25.11.2021
Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2022-2023 öppnar på tisdag, den 7 december 2021 och stängs den 5 januari 2022. Konstfältets organisationer kan ansöka om att bli ett besöksmål genom att lämna in en elektronisk ansökan i Suomen Kulttuurirahastos ansökningssystem. Ansökningens resultat informeras i februari 2022.
Läsa mer

Extra programansökan till Konsttestarna för perioden 2021–22

05.10.2021
Den 1.11.2021 öppnar Konsttestarna ytterligare en programansökning för att hitta nya sätt att producera konstupplevelser under undantagsförhållanden. Målet är att hitta alternativa sätt att göra konst tillgänglig för högstadieelever utan fysisk närkontakt eller offentliga evenemang på konstinstitutioner.
Läsa mer

Ett nytt läsår kör i gång – hälsning från Konsttestarnas kontor

16.08.2021
Vi ordnar ett informationsmöte om säsongstarten på webben på torsdag den 26 augusti kl. 9.30–11. På mötet kommer vi att diskutera coronasituationen, men vi går också igenom grundläggande frågor och tidtabeller ur konstinstitutionernas synvinkel. Ni får ta del av våra tips om god praxis som vi upptäckt under våra fyra verksamhetsår.
Läsa mer

Möt Konsttestarnas nya kommunikationsplanerare!

09.08.2021
Vår nya kommunikationsplanerare Heidi Rantanen, som har en magisterexamen i kommunikation i organisationer, började hos oss den 2 augusti 2021. I fortsättningen ansvarar Heidi för Konsttestarnas kommunikation tillsammans med chef Joonas Keskinen och som stöd för Konsttestarnas nationella koordinationsteam.
Läsa mer
Alla nyheter

Visste du?

Projektet Konsttestarna startade på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020 som ett tack till barn och unga. När fonden grundades för mer än 80 år sedan samlades startkapitalet ihop av 30 000 folkskoleelever som gick runt från dörr till dörr. Läs mer om insamlingen för startkapitalet.

Läsåret 2021–2022 har vi fått med ett rekordantal deltagare till Konsttestarnas verksamhet – nästan 69 000 elever och lärare och 73 konstinstitutioner runtom i landet! Vårt mål är att erbjuda alla åttor två konstupplevelser i det egna landskapet eller närområdet.

Enligt en enkät till skolorna skulle endast fem procent av högstadieskolorna ha möjlighet att skicka eleverna på konstbesök utan Konsttestarna. Alla barn och unga har rätt till högklassig och tillgänglig konst – det främjar utvecklingen av deras emotionella färdigheter och minskar mängden utslagna unga.

#konsttestarna på sociala medier