För elever

Var det kul, intressant, rörande, ångestväckande eller tråkigt? I dag får du vara konstkritiker!

Recensera din upplevelse

För lärare

Behöver klassens information uppdateras? Något oklart med resetidtabellerna? Kontrollera uppgifterna i vårt system.

Logga in

För konstaktörer

Fyll i eller uppdatera information om konstbesöksmålet eller konstupplevelsen, lägg till för- och efterarbetsmaterial.

Logga in

Det här är Konsttestarna

Konsttestarna är Finlands största program i konstfostran. Verksamheten tar med alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på 1–2 högklassiga konstbesök om året. Vår verksamhet når årligen 65 000 personer i alla kommuner i Finland. Mängden besök och besöksmålen varierar från år till år beroende på vår finansiering.

Kärnan i vår verksamhet är att erbjuda unga nya konstupplevelser och ge dem redskap att bilda informerade åsikter om sina upplevelser. Vad tycker de om sina upplevelser? Skulle de besöka stället igen?

Du kan läsa åttondeklassarnas utvärderingar av sina konstbesök här.

Responsen från de unga hjälper oss och hela konstfältet i Finland att bättre beakta unga och deras behov vid planeringen av konstinnehåll och särskilt publikarbetet i anslutning till dem. Vi vill också erbjuda lärare stöd och möjligheter att utnyttja konstinnehåll i deras pedagogiska arbete. Läraren spelar en viktig roll för att åttondeklassisten ska få en lyckad konstupplevelse.

Verksamheten Konsttestarna produceras av Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Verksamheten inleddes på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020. Utöver huvudfinansiären Suomen Kulttuurirahasto är även Svenska kulturfonden med och finansierar verksamheten. Hösten 2020 anslöt sig dessutom undervisnings- och kulturministeriet till finansiärerna med riksdagens beslut.

Nyheter

Konsttestarnas besöksmål för 2024–25 har valts – varje åttondeklassare i Finland bjuds på fantastiska upplevelser

06.02.2024
Konsttestarnas program för kulturfostran erbjuder högkvalitativa konstupplevelser för alla åttondeklassare i Finland också under läsåret 2024–25. Återigen har 100 % av de finska högstadieskolorna, det vill säga över 70 000 elever, anmält sig för att delta i Konsttestarnas program under det kommande läsåret. Konsttestarna valt 87 olika upplevelser runt om i Finland som besöksmål.
Läsa mer

Konsttestarnas programansökan för läsåret 2024–2025

23.10.2023
Programansökningen för läsåret 2024–25 kommer att organiseras i SKR:s ansökningssystem, under perioden 15.11–8.12.2023 kl 15.00. Länken kommer att publiceras på konsttestarna.fi i början av ansökningsperioden.
Läsa mer

Konsttestarna, som nått nästan 400 000 unga, belönades för sin kulturgärning 

19.10.2023
Konsttestarna, som nått nästan 400 000 unga, belönades för sin kulturgärning. Bildningsarbetsgivarnas nya hederspris delades ut som en del av förbundets 30-årsjubileum. Priset kan ges för en gärning, åt en person eller organisation för ett imponerande bidrag till förmån för kulturen. Det kan t.ex. delas ut för innovativ ny verksamhet eller för ett långt livsverk.
Läsa mer

Konsttestarna fortsätter:  ungdomarna får åka på konstupplevelser även under läsåren 2024–2027

04.10.2023
Finlands största och enda nationella program för kulturfostran, Konsttestarna, kommer att fortsätta under läsåren 2024–27. Programmets ursprungliga finansiärer, Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden) och Svenska kulturfonden, har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten. Syftet är att ytterligare befästa verksamheten och få med den i statsbudgeten.
Läsa mer
Alla nyheter

Visste du?

Projektet Konsttestarna startade på initiativ av Suomen Kulttuurirahasto under läsåren 2017–2020 som ett tack till barn och unga. När fonden grundades för mer än 80 år sedan samlades startkapitalet ihop av 30 000 folkskoleelever som gick runt från dörr till dörr. Läs mer om insamlingen för startkapitalet.

I år är det sjätte läsåret för Konsttestarna, och återigen deltar alla finländska högstadieskolor. Sammanlagt 68 000 besökare kommer att testa konst på 65 platser i Finland. Se alla platser här.

Enligt en enkät till skolorna skulle endast fem procent av högstadieskolorna ha möjlighet att skicka eleverna på konstbesök utan Konsttestarna. Alla barn och unga har rätt till högklassig och tillgänglig konst – det främjar utvecklingen av deras emotionella färdigheter och minskar mängden utslagna unga.

#konsttestarna på sociala medier