Nyhetsarkiv

16 nyheter

Besöksmål för läsåret 2023–2024 har valts

26.01.2023
84st storslagna upplevelser runt om i Finland har valts med som besöksmål för nästa läsår. I denna artikel kan du läsa om läsårets 2023–2024 Konsttestarna-besöksmål.
Läsa mer

Hur väljs Konsttestarnas besöksmål?

28.11.2022
Varje läsår ordnas en öppen programansökan för besöksmål i Konsttestarnas kulturutbildningsprogram. I denna artikel klargör vi för valprocessen av besöksmål: vilka steg som ingår i processen och vem som deltar i den.
Läsa mer

Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2023-2024

21.11.2022
Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2023-2024 öppnar på 21.11.2022 och stängs på 9.12.2022. Se ansökningsannonsen här.
Läsa mer

Skolornas Anmälan till läsåret 2023–2024 börjar den 7 november

07.11.2022
Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2023–2024 har nu startat och pågår till onsdagen den 23 november 2022. Under läsåret 2023–24 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök.
Läsa mer

Besöksdata för läsåret 2022–23 har publicerats

10.05.2022
För de flesta skolor är åtminstone ett av dessa besök nu synligt i Konsttestarnas system. Skolans kontaktperson för Konsttestarna kan se besöken av alla klasser i skolan genom att logga in i systemet. Nya lärare med ansvar för årskurs 8 under läsåret 2022–2023 får koder och inloggningsinformation via e-post denna vecka, varefter de får tillgång till information om besök som redan bokats åt klasserna.
Läsa mer

Nya distansupplevelser för Konsttestarna har publicerats

23.03.2022
Vi erbjuder Konsttestarna både onlineupplevelser som kräver bokning och inspelningar som skolorna kan se på, på eget initiativ. Helheterna inom vårt utbud av distansupplevelser evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsredskap. Utbudet av upplevelser som du kan ta del av på eget initiativ har publicerats i Konsttestarnas-system. En del helheter syns redan nu i systemet, medan andra färdigställs senare denna vår.
Läsa mer

100 % av skolorna åter med – se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 här

21.02.2022
Skolornas anmälningstid till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 gick ut i februari. Till vår glädje kan vi åter en gång meddela att hundra procent av alla högstadieskolor i Finland anmält sig till Konsttestarna. Vi får således möjlighet att erbjuda alla åttondeklassare i Finland högklassiga konstupplevelser även nästa läsår. Se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 i den här artikeln.
Läsa mer

Konsttestarnas distansupplevelser går att boka nu

17.02.2022
Vi har sammanställt ett utbud av Konsttestarnas distansupplevelser som kan användas av skolgrupper. Utbudet består av både digitala upplevelser som kräver tidsbokning och inspelningar som skolorna kan se på egen hand inklusive pedagogiskt material. Distansupplevelserna kommer att erbjudas i mars–maj 2022 och de kan utvärderas med Konsttestarnas utvärderingsverktyg.
Läsa mer

Skolornas anmälan till läsåret 2022–2023 börjar den 12 januari

12.01.2022
Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 har nu startat och pågår till onsdagen den 2 februari 2022 . Även skolor som för närvarande deltar i Konsttestarna behöver anmäla sig för nästa läsår. Under läsåret 2022–23 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök.
Läsa mer

Ett besök i huvudstaden är också medborgar- och demokratifostran

05.01.2022
I år har högstadieskolor för första gången möjlighet att själva välja om de vill delta i två Konsttestarna-närbesök under det följande läsåret (2022–2023) eller i ett närbesök och ett besök på riksnivå. Skolan ska meddela sitt val i anslutning till sin anmälan. Vi uppmuntrar rektorerna att välja modellen på riksnivå om skolans ekonomiska situation tillåter det! Anmälningstiden till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 är 12.1–2.2.2022.
Läsa mer