Vad då Konsttestarna? Vilken nytta har eleverna och lärarna av konsttestning?

Vad då Konsttestarna?

Konsttestarna är ett program inom konstfostran som finansieras av Finska kulturfonden, Svenska kulturfonden och undervisnings- och kulturministeriet. Programmet bjuder alla åttondeklassare i Finland och deras lärare på resor och inträdesbiljetter till någon högklassig konstupplevelse, t.ex. en teaterföreställning, en konsert eller en konstutställning. I helheten ingår också upplevelsespecifikt pedagogiskt material och en konstrecensionsuppgift som ges eleverna.

Fonderna och UKM satsar i genomsnitt 40–100 euro per elev på konstbesök. Sammanlagt satsas 3–7 miljoner euro på konsttestarverksamheten per läsår beroende på om det ordnas en eller två konstupplevelser per läsår och om besöken riktar sig till närområdet eller längre bort. Men vad ger konsttestningen den unga? Eller läraren? Och hur relaterar konsttestningen till läroplanen? Läs den här artikeln för att ta reda på det!

Eero Järnefelt (1863-1937): Trälar under penningen eller Svedjebruk

Vad ger konsttestningen den unga?

 • Oförglömliga konstupplevelser, kanske för första gången i livet
 • En upplevelse av att konst och kultur också tillhör mig (kulturell delaktighet)
 • Information om konst och kultur, t.ex. om vilka olika konstarter som finns (kulturell kompetens)
 • En uppfattning om olika yrkesgrupper och studiemöjligheter inom konst
 • En annorlunda skoldag och en efterlängtad utflykt med matpauser
 • En fantastisk möjlighet att lära sig nytt och öva sig i viktiga emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter, som empati, självuttryck och förmåga att anta olika perspektiv

Vad ger konsttestningen läraren?

 • Färdiga verktyg för att koppla konstupplevelsen till skolarbetet och läroplanen
 • En färdigt planerad utflykt där även transporterna har beställts av Konsttestarnas koordinatorer
 • Tillfälle att bekanta sig med de egna eleverna i ett helt nytt ljus
 • Nya konstupplevelser för en själv

Hur relaterar konsttestningen till läroplanen?

Den grundläggande utbildningens kulturuppgift är att främja mångsidig kulturell kompetens och uppskattning av kulturarvet samt att stödja eleverna i att bygga sin egen kulturella identitet och sitt eget kulturella kapital.

Under konstbesöket lär sig de unga många färdigheter som hänför sig till alla läroämnen och som hör till färdigheter inom mångsidig kompetens som:

 • K1 Förmåga att tänka och lära sig
 • K2 Kulturell och kommunikativ kompetens
 • K4 Multilitteracitet

Det är mycket viktigt att ungdomar lär sig att lyssna både på sig själva och på andra, se saker med andras ögon och hitta alternativ och kreativa lösningar. Man kan öva sig att diskutera sina egna känslor och åsikter med en vuxen på en lektion i vilket läroämne som helst.

Med hjälp av konst kan man också stödja utvecklingen av ungdomars etiska tänkande: väcka tankar om rätt och fel, ett gott liv och dygder. I de gemensamma diskussionerna både före och efteråt behandlas också eventuella motstridiga känslor och tankar som konsten väcker och man lär sig att hantera dem.

Helene Schjerfbeck (1862-1946): Konvalescenten

Vad ansvarar skolan för?

 • Anmäler antalet elever och vuxna som ska på besök
 • Informerar vårdnadshavarna om besöket (vi har en färdig meddelandemall för det)
 • Ordnar måltider för utflykten (matsäck från skolan eller måltider som skolan betalar)
 • Ordnar behövliga skoltransporter, om skoldagen blir längre än normalt
 • Kommer överens på ett lärarmöte vem som sköter förberedelser och efterbehandling tillsammans med eleverna

Anvisningar för ovan nämnda ansvarsuppgifter samt tips om hur du tar ut all glädje av konstbesöket finns i Lärarens handbok.

Hugo Simberg (1873–1917): Den sårade ängeln

Gör konstutflykten till en klassresa!

För många unga kan en tågresa, ett besök i en ny stad och mat på en hamburgerrestaurang vara lika viktiga upplevelser som själva konstupplevelsen. Om det för din skola är ekonomiskt möjligt att förlänga utflykten med några timmar kan ni göra konstutflykten till en klassresa och ta ut all glädje av resan ni blir bjudna på!

Om ni reser långt bort på konstbesök – till exempel från norra Finland till Helsingfors – ska du ta reda på om din skola har pengar att förlänga besöket över natten. På samma resa kan ni bekanta er med huvudstadens andra besöksmål som riksdagshuset eller Ode. Till exempel kan man under normala förhållanden bekanta sig gratis med riksdagshuset genom att boka en guidad rundtur.

Konsttestarnas koordinatorer ger gärna tips om andra möjliga besöksmål som lämpar sig för en klassutflykt eller till exempel om förmånliga inkvarteringsalternativ i målstaden.