Skolornas Anmälan till läsåret 2023–2024 börjar den 7 november

Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2023–2024 har nu startat och pågår till onsdagen den 23 november 2022. Även skolor som för närvarande deltar i Konsttestarna behöver anmäla sig för nästa läsår.

Under läsåret 2023–24 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass.  Vi bokar besöken, betalar resorna och entrébiljetterna. Läsåret 2023–2024 anordnar vi även rikstäckande konstbesök i huvudstadsregionen (eller från Nyland till övriga Finland). När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök. Ett närbesök innebär ett besök i din egen region eller i grannregionen.

Samma val gäller skolans alla åttondeklasser. Valet som gjorts i samband med anmälningen är bindande, och man kan inte ändra det berörande det aktuella läsåret. Skolornas val påverkar vilka konstinstitutioner som väljs med som Konsttestarna-besöksmål och hur många biljetter som köps av aktörerna. Vi önskar således att ni diskuterar valet inom skolpersonalen, så att alla är medvetna om valet.

Läs också: Ett besök i huvudstaden är också medborgar- och demokratifostran

Liksom tidigare ansvarar Konsttestarnas produktionsteam för valet av de platser som ska besökas.

Anmälningsinstruktioner

Skolans kontaktperson fyller i anmälningsuppgifterna för alla kommande Konsttestarklasser i sin skola (nuvarande årskurs 7). Observera även små och specialgrupper. 

För varje klass krävs uppgifterna som finns i den här bifogade tabellen. Kontaktpersonen kan om man så önskar använda tabellen för att samla in information så att uppgifterna finns på ett ställe och kontaktpersonen enkelt kan mata in dem i systemet. Tabellen är avsedd för internt bruk av skolan och ska inte skickas till Konsttestarnas produktionsteam. Uppgifter för alla klasser behöver inte matas in i systemet samtidigt, men datainmatning för en enskild klass kan inte avbrytas mitt i.

Efter inloggning i Konsttestarnas system ska kontaktpersonen 

  1. göra en anteckning av val som gäller skolans alla klasser: två närbesök eller ett närbesök och ett nationellt besök
  2. lägga till alla nuvarande 7:e klasser (inklusive specialklasser) till sin skola under läsåret 2023–2024, samt deras lärare och lärarnas e-postadresser.
  3. fylla i grunduppgifterna (inklusive antalet studerande och övervakare) för varje klass de har lagt till. Klassens egen sida öppnas genom att klicka på klass-ID:n i klasslistan på startsidan. Basuppgifter om klassen kan fyllas i genom att klicka på ”Lägg till klassinformation”.

När uppgifter om alla klasser har fyllts i är anmälningen klar. 

Vi hjälper dig gärna med frågor om anmälningen. Du kan kontakta oss i första hand via e-post på adressen info@taidetestaajat.fi . Mer detaljerad kontaktinformation hittar du på vår hemsida taidetestaajat.fi/sv/yhteystiedot.

Tack för att du är med och möjliggör unika konstupplevelser för åttondeklassare!