Ett besök i huvudstaden är också medborgar- och demokratifostran

I år har högstadieskolor möjlighet att själva välja om de vill delta i två Konsttestarna-närbesök* under det följande läsåret (2023–2024) eller i ett närbesök och ett besök på riksnivå*. Skolan ska meddela sitt val i anslutning till sin anmälan.

*Närbesök = Besök i en konstinstitution i det egna landskapet eller i ett grannlandskap
*Besök på riksnivå = Besök i en konstinstitution i huvudstadsregionen

Vi vill varmt uppmuntra skolorna att välja modellen som också omfattar ett besök på riksnivå.

För många unga kan tåg- eller flygresan, besöket i huvudstaden och mat på en hamburgerrestaurang vara lika viktiga upplevelser som själva konstupplevelsen. Dessutom är ett besök i Finlands huvudstad en viktig upplevelse av delaktighet för unga som bor på andra håll i Finland.

Utöver själva konstbesöket är det också möjligt att ordna ett besök för eleverna exempelvis på Riksdagshuset eller centrumbiblioteket Ode. Båda är avgiftsfria besöksmål. Samtidigt ger ni de unga medborgar-, delaktighets- och demokratifostran.

Konsttestarnas koordinatorer ger gärna tips om andra lämpliga besöksmål eller till exempel om förmånliga inkvarteringsalternativ.

För unga som bor i huvudstadsregionen kan det vara mycket berikande att lära känna konstmål, kommuner och städer som ligger utanför ringvägarna. Konsttestarnas besök på riksnivå har en väsentlig koppling till alla de uppgifter och mål för den grundläggande utbildningen och till många av de viktiga helheterna för mångsidig kompetens som nämns i grunderna till läroplanen.

Den grundläggande utbildningens uppdrag

  • Uppdraget att undervisa och fostra
  • Ett samhälleligt uppdrag
  • Ett kulturellt uppdrag
  • Ett framtidsuppdrag

Nationella mål för undervisning och fostran

  • Utveckling till humana människor och samhällsmedlemmar
  • Behövliga kunskaper och färdigheter
  • Främjande av bildning, jämlikhet och livslångt lärande

Målen för mångsidig kompetens

  • Förmåga att tänka och lära sig (K1)
  • Kulturell och kommunikativ kompetens (K2)
  • Multilitteracitet (K4)

Om ni reser en lång väg för att göra ett besök på riksnivå – till exempel från Lappland till Helsingfors – kan restiden bli lång jämfört med konstbesökets längd. Då är det ytterst viktigt att ta reda på möjligheterna att göra besöket längre eller till och med att övernatta i resmålet. Konsttestarna bjuder på inträdesbiljetterna till konstupplevelsen och på transporterna från skolans ort till besöksmålet, men skolan ansvarar för de övriga kostnaderna. Vi uppmuntrar rektorerna att välja modellen på riksnivå om skolans ekonomiska situation tillåter det!

Anmälningstiden till Konsttestarna för läsåret 2023–2024 är 7.–23.11.2022.