Skolornas anmälan till läsåret 2022–2023 börjar den 12 januari

Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 har nu startat och pågår till onsdagen den 2 februari 2022 . Även skolor som för närvarande deltar i Konsttestarna behöver anmäla sig för nästa läsår.

Under läsåret 2022–23 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass.  Vi bokar besöken, betalar resorna och entrébiljetterna. Läsåret 2022–2023 anordnar vi även rikstäckande konstbesök i huvudstadsregionen (eller från Nyland till övriga Finland), om coronasituationen tillåter det. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök. Samma val gäller skolans alla åttondeklasser. Ett närbesök innebär ett besök i din egen region eller i grannregionen.

Läs också: Ett besök i huvudstaden är också medborgar- och demokratifostran

I vår verksamhet tar vi hänsyn till myndigheternas föreskrifter. Om resorna inte kan genomföras på grund av coronasituationen ändrar vi de rikstäckande besöken till närbesök eller genomför upplevelserna till exempel som streamade konserter eller virtuella konstutställningar. Liksom tidigare ansvarar Konsttestarnas produktionsteam för valet av de platser som ska besökas.

Anmälningsinstruktioner

Skolans kontaktperson fyller i anmälningsuppgifterna för alla kommande Konsttestarklasser i sin skola (nuvarande årskurs 7). Observera även små och specialgrupper. 

För varje klass krävs uppgifterna som finns i den här bifogade tabellen. Kontaktpersonen kan om man så önskar använda tabellen för att samla in information så att uppgifterna finns på ett ställe och kontaktpersonen enkelt kan mata in dem i systemet. Tabellen är avsedd för internt bruk av skolan och ska inte skickas till Konsttestarnas produktionsteam. Uppgifter för alla klasser behöver inte matas in i systemet samtidigt, men datainmatning för en enskild klass kan inte avbrytas mitt i.

Efter inloggning i Konsttestarnas system ska kontaktpersonen 

  1. göra en anteckning av val som gäller skolans alla klasser: två närbesök eller ett närbesök och ett nationellt besök
  2. lägga till alla nuvarande 7:e klasser (inklusive specialklasser) till sin skola under läsåret 2022–2023, samt deras lärare och lärarnas e-postadresser.
  3. fylla i grunduppgifterna (inklusive antalet studerande och övervakare) för varje klass de har lagt till. Klassens egen sida öppnas genom att klicka på klass-ID:n i klasslistan på startsidan. Basuppgifter om klassen kan fyllas i genom att klicka på ”Lägg till klassinformation”.

När uppgifter om alla klasser har fyllts i är anmälningen klar. 

Vi hjälper dig gärna med frågor om anmälningen. Du kan kontakta oss i första hand via e-post på adressen info@taidetestaajat.fi . Mer detaljerad kontaktinformation hittar du på vår hemsida taidetestaajat.fi/sv/yhteystiedot.

Tack för att du är med och möjliggör unika konstupplevelser för åttondeklassare!