Nya distansupplevelser för Konsttestarna har publicerats

Vi erbjuder Konsttestarna både onlineupplevelser som kräver bokning och inspelningar som skolorna kan se på, på eget initiativ. Helheterna inom vårt utbud av distansupplevelser evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsredskap.

1. Upplevelser på egen hand

Utbudet av upplevelser som du kan ta del av på eget initiativ har publicerats i Konsttestarnas-system.

En del helheter syns redan nu i systemet, medan andra färdigställs senare denna vår.

Inspelningarna kan ses åtminstone fram till slutet av läsåret 2021–2022 (4.6.2022), de lämpar sig med andra ord utmärkt som program för till exempel läsårets sista veckor. Alla högstadielärare som har inloggningskoder till Konsttestarnas system kan se och använda innehållet.

Upplevelserna som kan tas i bruk på eget initiativ är inspelningar, utav vilka lärare kan välja de som lämpar sig bäst för de egna klasserna. Vid behov kan du pausa inspelningen och fortsätta titta på den senare. Till varje inspelning hör det även pedagogiskt material. Det finns inget behov att boka tid för att ta del av dessa upplevelser på egen hand, utan istället kan klasserna fast se på alla inspelningar med en gång om de vill.

Vi kommer att publicera till exempel cirkus- och konsertinspelningar samt en dokumentär om studier vid Sibelius-Akademins dirigentklass. upplevelser på egen hand lämpar sig även för till exempel valbara grupper.

Med denna länk kommer du in i Konsttestarnas-system:

2. Onlineupplevelser som ska bokas

Alla onlineupplevelser som kräver bokning är interaktiva tillställningar som sker i realtid. De bör reserveras för klasserna eftersom det endast finns ett begränsat antal platser. Årskurs 7 och 9, samt valfria grupper kan också boka onlineupplevelser.

Det finns ännu lediga tider till följande onlineupplevelser:

  • Nationalgalleriet: Distansbesök till Kiasma
  • Arkitekturmuseet & Designmuseet: Arkitektur och formgivning – Vem designar mitt dagliga liv?

Vi önskar att ni reserverar endast en tid eller ett innehåll per klass.

Tidsbokningar görs genom Lyyti-systemet (länken har sckickats till rektorer, kontaktpersoner och ansvariga lärare för Konsttestarna via e-post.) I Lyyti hittar du även mer detaljerade beskrivningar av distansupplevelser som kan bokas. Vänligen boka så snart som möjligt eftersom det endast finns ett begränsat antal platser.

Alla reserveringar syns även i Konsttestarnas system med en liten fördröjning. Reserveringarna visas i den klass-specifika vyn. Distansupplevelserna kan sedan evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsapplikation.