Konsttestarnas distansupplevelser går att boka nu

Vi har sammanställt ett utbud av Konsttestarnas distansupplevelser som kan användas av skolgrupper. Utbudet består av både digitala upplevelser som kräver tidsbokning och inspelningar som skolorna kan se på egen hand inklusive pedagogiskt material. Distansupplevelserna kommer att erbjudas i mars–maj 2022 och de kan utvärderas med Konsttestarnas utvärderingsverktyg.

1. Digitala upplevelser

Webbaserade digitala upplevelser som kräver förhandsbokning är interaktiva evenemang som ordnas i realtid. För att delta i evenemangen behöver du boka plats för din klass eftersom antalet platser till varje upplevelse är begränsat. De bokningsbara digitala upplevelserna är i första hand avsedda för klasser i åk 8 och 9 för vilka Konsttestarnas besöksresor av en eller annan anledning har ställts in läsåren 2020–2022.

Vi önskar att endast en tid/ett innehåll bokas per klass. Boka gärna så snart som möjligt, så att vi kan lägga in ytterligare tider vid behov. Tidsbokningar kan göras via Lyyti-systemet. Länken har sckickats till rektorer, kontaktpersoner och ansvariga lärare för Konsttestarna via e-post.

På de här sidan hittar du detaljerade beskrivningar av distansupplevelserna: taidetestaajat.fi/tutustu-taidetestaajien-etaelamyksiin

Bokningarna visas med en liten fördröjning i de klasspecifika vyerna i Konsttestarna-systemet. Ni kan ge respons på distansupplevelserna med Konsttestarnas utvärderingsapp.

2. Upplevelser på egen hand

Utbudet av upplevelser som kan användas på egen hand publiceras i Konsttestarna-systemet vecka 11. En del av helheterna kommer att vara klara redan då, en del blir klara först senare under våren. Inspelningarna går att se åtminstone fram till slutet av läsåret 2021–22 (4.6.2022). Alla högstadielärare som har inloggningsuppgifter till Konsttestarna-systemet kan se och använda innehållet.

Upplevelserna som kan användas på egen hand är inspelningar som lärarna kan välja att titta på med sina klasser. Till varje inspelning finns även pedagogiskt material. Upplevelserna som kan användas på egen hand kräver ingen tidsbokning. Klasserna kan se alla inspelningar, om de vill.

DFrån digitalt innehåll till distansupplevelse-guide

Distansinnehåll ersätter inte föreställningar eller museibesök som man upplever live, men de ger nya möjligheter för att skapa och uppleva konst och kultur. Upplevelsen skapas ändå inte bara av konstinnehållet, utan utrymmet, stämningen och sällskapet bidrar också till upplevelsen. Tanken bakom denna guide är att erbjuda idéer och verktyg för att beakta och skapa dessa element när upplevelseresan görs på distans.