Besöksdata för läsåret 2022–23 har publicerats

Läsåret går mot sitt slut och vi på Konsttestarna blickar redan mot den kommande säsongen. Läsåret 2022-23 kommer regionala och nationella besök att utföras inom Konsttestarna.

Två konstbesök är reserverade för varje klass för kommande läsår. Enligt det val som gjorts av skolorna i samband med anmälningen går antingen 1) båda besöken till närområdet till ett eget eller en grannregions konstobjekt eller 2) det ena till närområdet och det andra till ett riksobjekt i övriga Finland till huvudstadsregionen eller från huvudstadsregionen till resten av Finland.

För de flesta skolor är åtminstone ett av dessa besök nu synligt i Konsttestarnas system. Skolans kontaktperson för Konsttestarna kan se besöken av alla klasser i skolan genom att logga in i systemet. Om skolans kontaktperson har ändrats, vänligen kontakta oss på info@taidetestaajat.fi.

Nya lärare med ansvar för årskurs 8 under läsåret 2022–2023 får koder och inloggningsinformation via e-post denna vecka, varefter de får tillgång till information om besök som redan bokats åt klasserna.

Vänligen markera in era besök redan nu i er kalender och er skolas läsårsplanering. Kontrollera era scheman och beakta dem när ni till exempel planerar en PRAO-vecka. Konsttestarna kommer inte att skicka påminnelser om kommande besök.

Vi hoppas att lärarna ska komplettera eventuella förändringar i klassernas i elevantal och/eller särskilda behov i augusti. Se till att kontaktpersonens telefonnummer finns i systemet för Konsttestarna så att vi kan nå er per telefon till exempel i fråga om brådskande förändringar gällande besöken.