Användning av coronapasset för besök hos Konsttestarna

Enligt anvisningar som vi har fått av Regionförvaltningsverket är utflykter som läroanstalter ordnar till olika föreställningar som anses vara offentliga tillställningar föremål för eventuella regionala sammankomstbegränsningar. Sådana kan vara utflykter till teater, konserter eller cirkus.

En privat föreställning för till exempel en skolklass eller för flera skolklasser från samma skola är dock inte en offentlig tillställning som omfattas av sammankomstbegränsningar.

Om föreställningen besöks av skolklasser från flera olika skolor är tillställningen inte en privat sammankomst som nämns ovan, utan ett offentligt evenemang. I detta fall bör coronapass även krävas av en 16-årig person eller äldre, inklusive lärare, vid evenemang för fler än femtio personer.

Arrangören av evenemanget, det vill säga en representant för konstavdelningen, är skyldig att kontrollera deltagarnas coronapass. Det är på skolornas ansvar att ge elever och vårdnadshavare information om att ifall en elev har fyllt 16 år måste han eller hon ha ett coronapass för att få delta i konsttestning.

OBS: Elever som är under 16 år eller i praktiken alla åttondeklassare kan delta i tillställningen utan coronapass. Deltagare som är under 16 år behöver alltså inte isoleras från resten av publiken (t.ex. från lärare), utan de kan verka på samma sätt som deltagare som är skyldiga att visa coronapass.

Observera att sammankomstbegränsning och användning av coronapass varierar beroende på region. Om det i din region finns gällande sammankomstbegränsningar och coronapass används ska du följa dessa anvisningar. Om du är osäker kan du alltid kontrollera besökssituationen och gällande praxis med koordinatorn för Konsttestarna.

Du hittar koordinatorernas kontaktuppgifter på denna sida: https://taidetestaajat.fi/sv/yhteystiedot

Info om aktuella sammankomstbegränsningar finns på Regionförvaltningsverkets sida på adressen:
https://avi.fi/sv/vanliga-fragor-om-coronaviruset