Bekanta dig med Konsttestarnas distansupplevelser

Bokning av upplevelser sker via en skild bokningsblankett (länken har sckickats till rektorer, kontaktpersoner och ansvariga lärare för Konsttestarna via e-post). Vänligen bekanta dig i förväg med vårt utbud av upplevelser, så att du kan välja upplevelsen som bäst lämpar sig för din klass!

Finlands nationalteater: Anne F. Bild: Tuomo Manninen

Finlands nationalteater: Anne F.

Teaterföreställningen Anne F är baserad på Anne Franks dagbok, och är en livskraftig tolkning av en av världslitteraturens kanske mest hjärtskärande sanna historier. På scenen ser vi Nationalteaterns Kantti-ungdomsteaterns 20 skådespelare i åldern 16-20 år.

Upplevelsehelheten består av en högkvalitativ inbandning av pjäsen, ett färdigt förhandsmaterialpaket, samt av ett distansmöte i realtid tillsammans med regissören och en av konstnärerna. Läraren får tillgång till en föreställningslänk som hen kan visa till eleverna vid lämplig tidpunkt. Du kan se en trailer av pjäsen via denna länk: https://vimeo.com/676085742

Online-konstnärsmötet ska bokas i förväg via anmälningsblanketten. Mötets längd är 45 minuter. Före konstnärsmötet ska klassen tillsammans se på pjäsen Anne F. (längd 110min), som ni hittar i Konsttestarsystemet. Upplevelsen och verkstaden verkställs på finska. Pjäsen är textad på finska.

På konstnärsmötet deltar en av föreställningens ungdomar och pjäsens regissör eller annan konstnär. De berättar om hur pjäsen skapats, hur det är att ha teater som en hobby, om pandemitidens utmaningar, och svarar på klassens frågor.

Bokning av konstnärsmöte 7-17.3 ska göras senast fredagen den 25.2.
Bokning av konstnärsmöte 6-27.4 ska göras senast fredagen den 18.3.

Bild av Marja Helanders verk ”Fåglar i Jorden” 2017.

Finlands nationalgalleri: Kiasmas Konsttestare

Kiasma erbjuder en nutidskonstupplevelse online, som platform för upplevelsen används Teams. Tillsammans med en av Kiasmas professionella guider får ungdomarna bekanta sig med nutidskonstmuseet Kiasmas konstsamlingens mångfald, metoder och material. Ungdomarna får även en inblick i den nya utställningen ARS22 som öppnar i april, de får bekanta sig med Marja Helanders videoverk ”Fåglar i Jorden”, samt delta i skapandet av ett nutidskonstverk.

Innehållet erbjuds på finska och svenska. Helhetens längd är 75 minuter.

Besökens bokningar ska göras minst två veckor före besöksdatumet.

Bild: Tero Ahonen

Red Nose Company: Don Quijote

Red Nose Company är en teatergrupp i Helsingfors som blivit under de senaste åren ett av vårt lands mest efterfrågade turnerande teatergrupper. Deras tolkning av Don Quijote hämtar en av Europas litterära klassiker in i nutiden. Musiken ljuder och mot horisonten avtecknas väderkvarnar när Don Quijote och hans lojala vapenbärare Sancho Panza beger sig in i strid emot världens orättvisor!

Till upplevelsehelheten hör en inbandning av pjäsen Don Quijote, som klassen kan titta när som helst tillsammans före publikarbetstimmen på distans. Till klassens förfogande finns även för- och efterhandsmaterial, vilka kan göras i valfri takt. Till distans publikarbetstimmen hör en stämningsbyggande video i talkow-stil, genom vilken arbetsgruppen presenterar hur pjäsen har blivit till.

Via anmälningsblanketten kan man boka publikarbetstimmen på distans för sin klass. Timmens längd är 45 minuter. Upplevelsen och verkstaden produceras på finska.

Publikarbetstimmarna på distans ska bokas minst två veckor före önskad tidpunkt.

Bild: Anni Koponen

Arkitekturmuseet & Designmuseet: Arkitektur och formgivning – Vem planerar min vardag?

Hurdan är din närmiljö? I ett hurdant hus bor du? Hurdana kläder har du på dig? Eller hur rör du dig på stan? Var rör du dig? I Arkitekturmuseets och Designmuseets verkstad utforskas tillsammans världen som vi planerar, begrundar planeringsexempel som väcker behagliga och motstridiga känslor, samt testar och leker med möjliga framtider.

På nätet kan ni besöka en turnerande pop up-utställning vars tema är en bra närmiljö. I A&DO Laboratoriets utställning finns exempel på formgivning och arkitektur från museernas samlingar. Hurdana exempel på vardagens design, arkitektur och stadsplanering kan du hitta?

Utställningsbesöket genomförs på egenhand vid självvald tidpunkt. Ni kan även utnyttja A&DO Laboratoriets arbetsbok – en bra närmiljö.

Via anmälningsblanketten kan man boka en online verkstad som görs efter utställningsbesöket. Verkstadens längd är 75 minuter och kan genomföras på finska, svenska eller engelska.

Besöket ska bokas minst två veckor före önskad tidpunkt.