Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller tjänsten www.taidetestaajat.fi. Utlåtandet uppdaterades 17.8.2020. Tjänsten taidetestaajat.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga. Vi har bedömt tjänstens tillgänglighet själva.

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen är inte till alla delar ännu förenlig med kraven.

Möjlig att uppfatta: Delar av illustrationsinnehållet saknar motsvarighet i text.

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

På webbplatsen finns illustrationsbilder av vilka alla inte har en motsvarighet i text.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text
1.4.3 Kontrast (minimi)
1.4.1 Användningen av färger
1.4.11 Kontrast som inte rör text
1.4.12 Textavstånd
1.4.13 Innehåll vid hover eller fokus

Hanterbar: Webbplatsens användarvänlighet

Icke-tillgängligt innehåll och dess brister

Webbplatsen kan inte användas med tangentbordsgränssnittet.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

2.1.1 Keyboard
2.1.2 Ingen tangentbordsfälla
2.1.4 Kortkommando med teckentangenter
2.5.4 Rörelseaktivering

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Berätta om den för oss, så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristen.

Kontakta adressen info@taidetestaajat.fi. Vi har förbundit oss att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet och jobbar hela tiden för att förbättra tillgängligheten.

Kontakta tillsynsmyndigheten i andra hand

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, skicka först respons till oss, dvs. till webbplatsens administratör. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar inom två veckor kan du göra en anmälan om detta till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerade instruktioner om hur anmälan kan göras och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
växel tfn 0295 016 000