100 % av skolorna åter med – se besöksobjekten under läsåret 2022–2023 här

Skolornas anmälningstid till Konsttestarna för läsåret 2022–2023 gick ut i februari. Till vår glädje kan vi åter en gång meddela att hundra procent av alla högstadieskolor i Finland anmält sig till Konsttestarna. Vi får således möjlighet att erbjuda alla åttondeklassare i Finland högklassiga konstupplevelser även nästa läsår.

Som besöksmål för läsåret 2022–2023 har valts 65 upplevelser runt om i Finland. Under läsåret 2022–2023 erbjuder följande konstorganisationer upplevelser till konsttestarna:

Aboa Vetus Ars Nova – Museet för arkeologi och nutidskonst
Björneborgs teater
Cirko – Centrumet för nycirkus
Cirkus Sorin
Compañía Kaari & Roni Martin
Compañía Kaari & Roni Martin / Xover arbetsgrupp
Dansteater Hurjaruuth
Dansteater Minimi
EMMA Esbo moderna konstmuseum
Finlands fotografiska museum
Finlands nationalopera och -balett
Finlands Nationalteater
Flow Productions
Game Music Collective
Helsingfors stadsteater
Joensuu stadsorkester
Jyväskylä stadsteater
Jyväskylä Sinfonia
Kajaani konstmuseum
Karleby stadsteater
Kino Aurora
Konsertcentralen
Konst- och museicentrum Sinkka
Konstmuseet Ateneum
Konstmuseet Sinebrychoff
Kouvola konstmuseum Poikilo
Kouvola teater
Kulttuuriosuuskunta Kellopeli & Musikteater Kapsäkki
Kuopio konstmuseum
Kuopio stadsorkester
Kuopio stadsteater
Lahtis museum för visuell konst Malva
Lahtis stadsteater
Lojo stadsorkester
Mellersta Österbottens Kammarorkester
Museet för nutidskonst Kiasma
Nuua
Red Nose Company
Rovaniemi teater
Saarni Sirkus Oy
Seinäjoki konsthall
Seinäjoki stadsteater
Serlachius-museer
Svenska Teatern
Särestöniemi-museum
Tammerfors filmharmoniska orkester
Tammerfors teater
Tavastehus konstmuseum
Tavastehus teater
Teater ILMI Ö.
Uleåborg konstmuseum
Uleåborgs teater
UMO Helsinki Jazz Orchestra
Vaara-kollektivet
Vasa stadsorkester
Villmanstrands konstmuseum
Villmanstrands stadsteater
Visavuori konstnärsmuseum
Voipaalan taidekeskus / Voipaala konstcentrum
WAM Åbo stads konstmuseum
Wasa Graffitilandia
Wasa Teater
Åbo filharmoniska orkester
Åbo Stadsteater
Åbo Svenska Teater
Ålands konstmuseum
Ålands musikinstitut

Grattis och välkommen med i produceringen av oförglömliga konstupplevelser för ungdomarna!

Vi har haft som mål att välja ett mångsidigt urval representanter för olika konstarter till besöksmål. Det innebar att om vi fick många ansökningar som representerade samma konstform i samma landskap, valde vi bland de många bra ansökningarna den upplevelse som till sitt innehåll eller sin kapacitet bäst lämpar sig för vår helhet.

När vi fattade beslut om besöksmålen tittade vi särskilt på de planer för förhands- och efterhandsarbete som anknyter till upplevelsen som presenterades i ansökningarna. Avsikten med Konsttestarna är att erbjuda skoleleverna oförglömliga konstupplevelser som kan väcka ett livslångt kulturintresse hos dem. Åttondeklassare är trots allt nybörjare som konstpublik och behöver därför stöd både när de förbereder sig inför konstupplevelsen och när de funderar på den efteråt. Därför måste de organisationer som erbjuder konsttestarupplevelser göra särskilda satsningar på publikarbete som kompletterar besöket.

I år medverkade en grupp framtida konsttestare första gången i urvalet av besöksmålen, dvs. nuvarande sjundeklassare och deras lärare. De unga jurymedlemmarna gav intressepoäng som också påverkade valet av upplevelser.

I år fick skolorna första gången själva välja om de vill delta i två närbesök eller i ett närbesök och ett besök på riksnivå. Enligt anmälningarna valde totalt 53 procent av skolorna modellen som också innehåller ett besök på riksnivå, medan 47 procent valde modellen som omfattar två regionala besök, som alltså sker i det egna landskapet eller i ett grannlandskap. Då skolorna i Nyland utelämnas från beräkningen vill 59 procent av skolorna på andra håll i Finland också ha ett besök på riksnivå, dvs. komma på besök till vår huvudstad Helsingfors.

Våra koordinatorer tar kontakt under de närmaste veckorna med de konstorganisationer som valts till nästa läsår och diskuterar mer ingående om hur många biljetter som kommer att beställas och antalet evenemang som ska ordnas.