Nyhetsarkiv

20 nyheter

Konsttestarnas besöksmål för 2024–25 har valts – varje åttondeklassare i Finland bjuds på fantastiska upplevelser

06.02.2024
Konsttestarnas program för kulturfostran erbjuder högkvalitativa konstupplevelser för alla åttondeklassare i Finland också under läsåret 2024–25. Återigen har 100 % av de finska högstadieskolorna, det vill säga över 70 000 elever, anmält sig för att delta i Konsttestarnas program under det kommande läsåret. Konsttestarna valt 87 olika upplevelser runt om i Finland som besöksmål.
Läsa mer

Konsttestarnas programansökan för läsåret 2024–2025

23.10.2023
Programansökningen för läsåret 2024–25 kommer att organiseras i SKR:s ansökningssystem, under perioden 15.11–8.12.2023 kl 15.00. Länken kommer att publiceras på konsttestarna.fi i början av ansökningsperioden.
Läsa mer

Konsttestarna, som nått nästan 400 000 unga, belönades för sin kulturgärning 

19.10.2023
Konsttestarna, som nått nästan 400 000 unga, belönades för sin kulturgärning. Bildningsarbetsgivarnas nya hederspris delades ut som en del av förbundets 30-årsjubileum. Priset kan ges för en gärning, åt en person eller organisation för ett imponerande bidrag till förmån för kulturen. Det kan t.ex. delas ut för innovativ ny verksamhet eller för ett långt livsverk.
Läsa mer

Konsttestarna fortsätter:  ungdomarna får åka på konstupplevelser även under läsåren 2024–2027

04.10.2023
Finlands största och enda nationella program för kulturfostran, Konsttestarna, kommer att fortsätta under läsåren 2024–27. Programmets ursprungliga finansiärer, Suomen Kulttuurirahasto (Finska Kulturfonden) och Svenska kulturfonden, har beslutat att fortsätta finansiera verksamheten. Syftet är att ytterligare befästa verksamheten och få med den i statsbudgeten.
Läsa mer

Besöksmål för läsåret 2023–2024 har valts

26.01.2023
84st storslagna upplevelser runt om i Finland har valts med som besöksmål för nästa läsår. I denna artikel kan du läsa om läsårets 2023–2024 Konsttestarna-besöksmål.
Läsa mer

Hur väljs Konsttestarnas besöksmål?

28.11.2022
Varje läsår ordnas en öppen programansökan för besöksmål i Konsttestarnas kulturutbildningsprogram. I denna artikel klargör vi för valprocessen av besöksmål: vilka steg som ingår i processen och vem som deltar i den.
Läsa mer

Konstinstitutionernas programansökan för läsåret 2023-2024

21.11.2022
Konstinstitutionernas Konsttestarna-programansökan för läsåret 2023-2024 öppnar på 21.11.2022 och stängs på 9.12.2022. Se ansökningsannonsen här.
Läsa mer

Skolornas Anmälan till läsåret 2023–2024 börjar den 7 november

07.11.2022
Anmälan till Konsttestarna för läsåret 2023–2024 har nu startat och pågår till onsdagen den 23 november 2022. Under läsåret 2023–24 erbjuder vi två konstupplevelser för varje åttonde klass. När skolorna anmäler sig, ska de välja antingen modellen med två närbesök eller modellen med ett närbesök och ett nationellt besök.
Läsa mer

Besöksdata för läsåret 2022–23 har publicerats

10.05.2022
För de flesta skolor är åtminstone ett av dessa besök nu synligt i Konsttestarnas system. Skolans kontaktperson för Konsttestarna kan se besöken av alla klasser i skolan genom att logga in i systemet. Nya lärare med ansvar för årskurs 8 under läsåret 2022–2023 får koder och inloggningsinformation via e-post denna vecka, varefter de får tillgång till information om besök som redan bokats åt klasserna.
Läsa mer

Nya distansupplevelser för Konsttestarna har publicerats

23.03.2022
Vi erbjuder Konsttestarna både onlineupplevelser som kräver bokning och inspelningar som skolorna kan se på, på eget initiativ. Helheterna inom vårt utbud av distansupplevelser evalueras med hjälp av Konsttestarnas evalueringsredskap. Utbudet av upplevelser som du kan ta del av på eget initiativ har publicerats i Konsttestarnas-system. En del helheter syns redan nu i systemet, medan andra färdigställs senare denna vår.
Läsa mer